REST Resource: mediaItems

ทรัพยากร: MediaItem

การนำเสนอรายการสื่อ (เช่น รูปภาพหรือวิดีโอ) ใน Google Photos

การแสดง JSON
{
 "id": string,
 "description": string,
 "productUrl": string,
 "baseUrl": string,
 "mimeType": string,
 "mediaMetadata": {
  object (MediaMetadata)
 },
 "contributorInfo": {
  object (ContributorInfo)
 },
 "filename": string
}
ช่อง
id

string

ตัวระบุสำหรับรายการสื่อ นี่คือตัวระบุถาวรที่ใช้ระหว่างเซสชันเพื่อระบุรายการสื่อนี้ได้

description

string

คำอธิบายของรายการสื่อ รายการนี้จะแสดงต่อผู้ใช้ในส่วนข้อมูลของรายการในแอป Google Photos และต้องมีความยาวน้อยกว่า 1,000 อักขระ รวมเฉพาะข้อความที่เขียนโดยผู้ใช้ คำอธิบายควรให้บริบทและช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจสื่อ อย่ารวมสตริงที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ เช่น ชื่อไฟล์ แท็ก และข้อมูลเมตาอื่นๆ

productUrl

string

URL ของ Google Photos สำหรับรายการสื่อ ลิงก์นี้จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้เมื่อลงชื่อเข้าใช้เท่านั้น เมื่อดึงข้อมูลจากการค้นหาอัลบั้ม URL จะชี้ไปยังรายการภายในอัลบั้ม

baseUrl

string

URL ไปยังไบต์ของรายการสื่อ ไม่ควรใช้ตามที่เป็นอยู่ ควรใส่พารามิเตอร์ต่อท้าย URL นี้ก่อนใช้งาน ดูรายการพารามิเตอร์ทั้งหมดที่รองรับได้ในเอกสารสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น '=w2048-h1024' จะกำหนดขนาดของรายการสื่อประเภทรูปภาพให้มีความกว้าง 2048 พิกเซลและความสูง 1024 พิกเซล

mimeType

string

ประเภท MIME ของรายการสื่อ เช่น image/jpeg

mediaMetadata

object (MediaMetadata)

ข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้องกับรายการสื่อ เช่น ความสูง ความกว้าง หรือเวลาที่สร้าง

contributorInfo

object (ContributorInfo)

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่เพิ่มรายการสื่อนี้ โปรดทราบว่าข้อมูลนี้จะรวมอยู่ในเมื่อใช้ mediaItems.search กับรหัสของอัลบั้มที่แชร์เท่านั้น อัลบั้มต้องสร้างขึ้นโดยแอปของคุณ และคุณต้องมีขอบเขตการแชร์

filename

string

ชื่อไฟล์ของรายการสื่อ ตัวเลือกนี้จะแสดงต่อผู้ใช้ในส่วนข้อมูลของรายการในแอป Google Photos

MediaMetadata

ข้อมูลเมตาสำหรับรายการสื่อ

การแสดง JSON
{
 "creationTime": string,
 "width": string,
 "height": string,

 // Union field metadata can be only one of the following:
 "photo": {
  object (Photo)
 },
 "video": {
  object (Video)
 }
 // End of list of possible types for union field metadata.
}
ช่อง
creationTime

string (Timestamp format)

เวลาที่สร้างรายการสื่อครั้งแรก (ไม่ใช่เวลาที่อัปโหลดไฟล์ไปยัง Google Photos)

การประทับเวลาจะอยู่ในรูปแบบ RFC3339 UTC "Zulu" ที่มีความละเอียดระดับนาโนวินาทีและมีตัวเลขที่เป็นเศษส่วนได้สูงสุด 9 หลัก ตัวอย่าง: "2014-10-02T15:01:23Z" และ "2014-10-02T15:01:23.045123456Z"

width

string (int64 format)

ความกว้างเดิม (เป็นพิกเซล) ของรายการสื่อ

height

string (int64 format)

ความสูงเดิม (เป็นพิกเซล) ของรายการสื่อ

ฟิลด์สหภาพ metadata ข้อมูลเมตาสำหรับรายการสื่อเฉพาะสำหรับประเภทสื่อที่สื่อดังกล่าวเป็นตัวแทน metadata ต้องเป็นค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้เท่านั้น
photo

object (Photo)

ข้อมูลเมตาสำหรับประเภทสื่อรูปภาพ

video

object (Video)

ข้อมูลเมตาสำหรับประเภทสื่อวิดีโอ

รูปภาพ

ข้อมูลเมตาที่ใช้กับรูปภาพโดยเฉพาะ เช่น ISO, ความยาวโฟกัส และเวลาเปิดรับแสง บางช่องอาจเป็น Null หรือไม่รวม

การแสดง JSON
{
 "cameraMake": string,
 "cameraModel": string,
 "focalLength": number,
 "apertureFNumber": number,
 "isoEquivalent": integer,
 "exposureTime": string
}
ช่อง
cameraMake

string

แบรนด์ของกล้องที่ใช้ถ่ายภาพ

cameraModel

string

รุ่นของกล้องที่ใช้ถ่ายภาพ

focalLength

number

ความยาวโฟกัสของเลนส์กล้องที่ใช้ถ่ายภาพ

apertureFNumber

number

หมายเลขรูรับแสง f ของเลนส์กล้องที่ใช้ถ่ายภาพ

isoEquivalent

integer

ISO ของกล้องที่ใช้ถ่ายภาพนั้น

exposureTime

string (Duration format)

เวลาเปิดรับแสงของรูรับแสงกล้องเมื่อถ่ายภาพ

ระยะเวลาเป็นวินาทีที่มีเลขเศษส่วนไม่เกิน 9 หลัก ลงท้ายด้วย "s" เช่น "3.5s"

วิดีโอ

ข้อมูลเมตาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับวิดีโอ เช่น FPS และสถานะการประมวลผล บางช่องอาจเป็น Null หรือไม่รวม

การแสดง JSON
{
 "cameraMake": string,
 "cameraModel": string,
 "fps": number,
 "status": enum (VideoProcessingStatus)
}
ช่อง
cameraMake

string

แบรนด์ของกล้องที่ใช้ถ่ายวิดีโอ

cameraModel

string

รุ่นของกล้องที่ใช้ถ่ายวิดีโอ

fps

number

อัตราเฟรมของวิดีโอ

status

enum (VideoProcessingStatus)

สถานะการประมวลผลของวิดีโอ

VideoProcessingStatus

สถานะการประมวลผลของวิดีโอกําลังอัปโหลดไปยัง Google Photos

Enum
UNSPECIFIED ไม่ทราบสถานะการประมวลผลวิดีโอ
PROCESSING กำลังประมวลผลวิดีโอ ผู้ใช้เห็นไอคอนสำหรับวิดีโอนี้ในแอป Google Photos แต่ยังไม่สามารถเล่นได้
READY การประมวลผลวิดีโอเสร็จสมบูรณ์และพร้อมให้รับชมแล้ว สำคัญ: การพยายามดาวน์โหลดวิดีโอที่ไม่อยู่ในสถานะ "พร้อม" อาจล้มเหลว
FAILED เกิดข้อผิดพลาดและประมวลผลวิดีโอไม่สำเร็จ

ContributorInfo

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่เพิ่มรายการสื่อ โปรดทราบว่าข้อมูลนี้จะรวมไว้ก็ต่อเมื่อรายการสื่ออยู่ในอัลบั้มที่แชร์ที่แอปของคุณสร้างขึ้นและคุณมีขอบเขตการแชร์

การแสดง JSON
{
 "profilePictureBaseUrl": string,
 "displayName": string
}
ช่อง
profilePictureBaseUrl

string

URL ไปยังรูปโปรไฟล์ของผู้มีส่วนร่วม

displayName

string

ชื่อที่แสดงของผู้ร่วมให้ข้อมูล

วิธีการ

batchCreate

สร้างรายการสื่ออย่างน้อย 1 รายการในคลังภาพ Google Photos ของผู้ใช้

batchGet

แสดงรายการสื่อสำหรับตัวระบุรายการสื่อที่ระบุ

get

แสดงรายการสื่อสำหรับตัวระบุรายการสื่อที่ระบุ

list

แสดงรายการสื่อทั้งหมดจากคลังภาพ Google Photos ของผู้ใช้

patch

อัปเดตรายการสื่อด้วย id ที่ระบุ
ค้นหารายการสื่อในคลังภาพ Google Photos ของผู้ใช้