REST Resource: apps

Zasób: App

Reprezentacja aplikacji w Sklepie Play.

Zapis JSON
{
  "name": string,
  "packageName": string,
  "displayName": string
}
Pola
name

string

Nazwa zasobu.

Format: aplikacje/{aplikacja}

packageName

string

Nazwa pakietu aplikacji.

Przykład: com.example.app123.

displayName

string

Tytuł aplikacji. To najnowszy tytuł w Konsoli Play. Możliwe, że jeszcze nie został sprawdzony, więc może nie być zgodny z informacjami w Sklepie Play.

Przykład: Google Maps.

Metody

fetchReleaseFilterOptions

Opis opcji filtrowania wersji.
Wyszukuje aplikacje dostępne dla użytkownika.