Google Play Developer Reporting API

مستندات API گزارش.
Google Play Developer Reporting API برای توسعه‌دهندگانی است که می‌خواهند گردش‌های کاری خودکار را در بالای داده‌های کنسول Play ایجاد کنند، یا توسعه‌دهندگانی که از داده‌های کنسول Play برای گزارش‌دهی و تجزیه و تحلیل کسب‌وکار داخلی، احتمالاً در کنار سایر مجموعه‌های داده استفاده می‌کنند.
Google Play Developer Reporting API به شما امکان دسترسی برنامه‌ریزی شده به داده‌ها و معیارهای سطح برنامه برای گزارش‌های داخلی، تجزیه و تحلیل و اتوماسیون را می‌دهد. با احراز هویت با سرویس شروع کنید.
از Google Play Developer Reporting API برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به کیفیت برنامه‌تان از قسمت‌های حیاتی Android، از جمله نرخ خرابی، نرخ ANR، مشکلات بیداری و قفل بیدار شدن، و ردیابی پشته خطا استفاده کنید.
مستندات مرجع حاوی اطلاعات دقیق در مورد انواع و روش های API است.