Chính sách về cookie của bên thứ ba trên Chrome Enterprise

Chrome do doanh nghiệp quản lý có các yêu cầu riêng so với mức sử dụng web chung và quản trị viên Chrome Enterprise có thêm quyền kiểm soát đối với quyền truy cập vào cookie của bên thứ ba cho người dùng. Giống như phần lớn thử nghiệm của Chrome, hầu hết người dùng cuối của Chrome Enterprise sẽ tự động được loại khỏi 1% các hạn chế đối với cookie của bên thứ ba. Đối với những người dùng vẫn có thể bị ảnh hưởng, có một số giải pháp ngắn hạn có thể áp dụng trong khi vẫn tìm cách để loại bỏ sự phụ thuộc vào cookie của bên thứ ba. Các nhà cung cấp giải pháp doanh nghiệp nên thông báo cho quản trị viên CNTT và người dùng cuối về các chế độ cài đặt và chính sách để tạm thời cho phép cookie của bên thứ ba, trong khi vẫn xử lý song song các bản sửa lỗi dài hạn không phụ thuộc vào cookie của bên thứ ba.

Chính sách của Chrome Enterprise đối với cookie của bên thứ ba

Đối với người dùng cuối truy cập vào ứng dụng của bạn thông qua một phiên bản Chrome Enterprise được quản lý, quản trị viên có thể đặt chính sách của Chrome Enterprise để cho phép cookie của bên thứ ba đối với tất cả hoặc một nhóm nhỏ các trang web. Việc này sẽ cho doanh nghiệp và nhà cung cấp phần mềm của họ thời gian để thực hiện các thay đổi cần thiết để phù hợp với các hạn chế về cookie của bên thứ ba trong Chrome.

Cho phép hoặc hạn chế tất cả cookie của bên thứ ba

Bạn có thể sử dụng chính sách BlockSecondPartyCookie để chọn không sử dụng các trình duyệt được quản lý và cung cấp đủ thời gian để thực hiện các thay đổi cần thiết nhằm chuyển đổi tránh sử dụng cookie của bên thứ ba.

Đã tắtCho phép các phần tử trang web không thuộc miền trong thanh địa chỉ của trình duyệt đặt cookie và ngăn người dùng chặn cookie của bên thứ ba từ chrome://settings.
BậtNgăn không cho thiết lập cookie của bên thứ ba.
Huỷ đặtCho phép cookie của bên thứ ba theo mặc định và cho phép người dùng chặn cookie của bên thứ ba từ chrome://settings.

Hỗ trợ trên:

  • Google Chrome (Linux, Mac, Windows) kể từ phiên bản 10
  • Google ChromeOS (Google ChromeOS) kể từ phiên bản 11
  • Google Chrome (Android) kể từ phiên bản 83

Bạn có thể đọc thêm trong ghi chú phát hành của Chrome Enterprise.

Cho phép cookie của bên thứ ba từ các trang web hoặc URL cụ thể

Để chỉ cho phép cookie của bên thứ ba trên một số trang web cụ thể, hãy thêm trang web vào chính sách CookiesAllowedForUrls.

Ví dụ: việc thêm *,https://toplevel.example vào chính sách CookiesAllowedForUrls sẽ cho phép tiếp tục đặt cookie của bên thứ ba trên https://toplevel.example.

Hướng dẫn dành cho người dùng cuối truy cập vào các ứng dụng doanh nghiệp thông qua một phiên bản Chrome không được quản lý

Trong trường hợp trang web bị hỏng do các hạn chế về cookie của bên thứ ba, bạn có thể đề xuất những người dùng không sử dụng phiên bản Chrome được quản lý cho phép sử dụng cookie của bên thứ ba theo một trong hai cách sau:

Chrome đã triển khai các bản dùng thử ngừng sử dụng bên thứ nhấtbên thứ ba để giúp các trang web và dịch vụ có thêm thời gian di chuyển khỏi các phần phụ thuộc cookie của bên thứ ba. Các công cụ tích hợp SaaS dành cho doanh nghiệp có thể đủ điều kiện.

Chrome sẽ cung cấp thời gian ân hạn cho các nguồn gốc đủ điều kiện đã đăng ký bản dùng thử không dùng nữa. Trong thời gian ân hạn này, người tham gia sẽ có quyền truy cập vào cookie của bên thứ ba trong Chrome ngay cả khi họ chưa triển khai mã thông báo dùng thử. Theo dự kiến, các trang web và dịch vụ sẽ triển khai mã thông báo dùng thử việc ngừng sử dụng trước khi hết thời gian ân hạn để duy trì quyền truy cập vào cookie của bên thứ ba trong thời gian còn lại của thời gian dùng thử việc ngừng sử dụng.

Sau khi bạn đăng ký trang web hoặc dịch vụ trong thời gian ân hạn hoặc triển khai mã thông báo dùng thử không dùng nữa, quản trị viên CNTT và người dùng cuối sẽ không còn phải triển khai bản sửa lỗi để cho phép cookie của bên thứ ba nữa. Giai đoạn thử nghiệm về việc ngừng sử dụng sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 12 năm 2024: bạn phải ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba trước ngày này. Các chính sách của Chrome Enterprise được quản lý sẽ được cung cấp sau ngày 27 tháng 12 năm 2024.

Báo cáo vấn đề

Chúng tôi cũng dự định cung cấp thêm các báo cáo và công cụ giúp xác định việc sử dụng cookie của bên thứ ba trên các trang web của doanh nghiệp. Chúng tôi thấy các trình duyệt dành cho doanh nghiệp ở mức độ thấp hơn trong chỉ số sử dụng của Chrome. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp cần phải kiểm thử sự cốbáo cáo sự cố cho chúng tôi là đặc biệt quan trọng.