Giới thiệu về báo cáo gỡ lỗi Báo cáo phân bổ

Phần 1/3 về cách gỡ lỗi Báo cáo phân bổ. Tìm hiểu lý do khiến việc gỡ lỗi lại quan trọng và thời điểm nên sử dụng báo cáo gỡ lỗi trong quá trình kiểm thử.

Lý do bạn cần báo cáo gỡ lỗi

Nếu đang kiểm thử API Báo cáo phân bổ, bạn nên kiểm tra xem tính năng tích hợp có đang hoạt động đúng cách hay không, tìm hiểu những thiếu hụt trong kết quả đo lường giữa việc triển khai dựa trên cookie và báo cáo phân bổ, đồng thời khắc phục mọi sự cố xảy ra với quá trình tích hợp.

Bạn cần có báo cáo gỡ lỗi để hoàn thành những việc này. Do đó, bạn nên thiết lập chúng.

Bảng thuật ngữ

Các khía cạnh chính của báo cáo gỡ lỗi

Hai loại báo cáo gỡ lỗi

Có hai loại báo cáo gỡ lỗi. Hãy dùng cả hai, vì hai loại này phù hợp với các trường hợp sử dụng khác nhau.

Báo cáo gỡ lỗi thành công

Báo cáo gỡ lỗi thành công theo dõi quá trình tạo báo cáo phân bổ thành công. Chúng liên quan trực tiếp đến báo cáo phân bổ.

Kể từ phiên bản Chrome 101 (tháng 4 năm 2022), bạn đã có thể sử dụng báo cáo gỡ lỗi thành công.

Báo cáo gỡ lỗi chi tiết

Báo cáo gỡ lỗi chi tiết cho bạn biết thêm thông tin về các sự kiện nguồn và điều kiện kích hoạt, nhờ đó, bạn có thể đảm bảo rằng các nguồn đã được đăng ký thành công hoặc theo dõi các báo cáo bị thiếu và xác định lý do bị thiếu (lỗi trong sự kiện nguồn hoặc sự kiện kích hoạt, lỗi khi gửi hoặc tạo báo cáo). Báo cáo gỡ lỗi chi tiết cho biết:

 • Các trường hợp mà trình duyệt đã đăng ký thành công nguồn.
 • Các trường hợp mà trình duyệt không đăng ký thành công sự kiện nguồn hoặc sự kiện kích hoạt – tức là trình duyệt sẽ không tạo báo cáo phân bổ.
 • Các trường hợp không thể tạo hoặc gửi báo cáo phân bổ vì một lý do nào đó.

Báo cáo gỡ lỗi chi tiết bao gồm trường type mô tả lượt đăng ký nguồn thành công hoặc lý do nguồn, điều kiện kích hoạt hoặc báo cáo phân bổ không được tạo.

Báo cáo gỡ lỗi chi tiết đã được cung cấp kể từ Chrome 109 (tháng 1 năm 2023), ngoại trừ báo cáo gỡ lỗi chi tiết về hoạt động đăng ký nguồn được thêm vào sau trong Chrome 112.

Xem các báo cáo mẫu trong Phần 2: Thiết lập báo cáo gỡ lỗi.

Để sử dụng báo cáo gỡ lỗi, nguồn gốc báo cáo cần phải đặt cookie.

Nếu nguồn được định cấu hình để nhận báo cáo là một bên thứ ba, thì cookie này sẽ là cookie của bên thứ ba. Điều này có một vài ảnh hưởng quan trọng:

 • Báo cáo gỡ lỗi chỉ được tạo nếu trình duyệt của người dùng cho phép cookie của bên thứ ba.
 • Bạn sẽ không còn có thể sử dụng các báo cáo gỡ lỗi sau khi cookie của bên thứ ba bị loại bỏ.

Báo cáo gỡ lỗi được gửi ngay lập tức

Trình duyệt sẽ gửi báo cáo gỡ lỗi ngay đến nguồn báo cáo. Báo cáo này không giống như báo cáo phân bổ được gửi có độ trễ.

Báo cáo gỡ lỗi thành công được tạo và gửi ngay khi báo cáo phân bổ tương ứng được tạo, tức là trên lượt đăng ký điều kiện kích hoạt.

Báo cáo gỡ lỗi chi tiết được gửi ngay khi nguồn hoặc lượt đăng ký điều kiện kích hoạt.

Báo cáo gỡ lỗi có nhiều đường dẫn điểm cuối khác nhau

Giống như báo cáo phân bổ, tất cả các báo cáo gỡ lỗi đều được gửi đến nguồn báo cáo. Báo cáo gỡ lỗi được gửi đến 3 điểm cuối riêng biệt của nguồn gốc báo cáo:

 • Điểm cuối cho các báo cáo gỡ lỗi thành công, cấp sự kiện
 • Điểm cuối cho các báo cáo gỡ lỗi thành công, tổng hợp
 • Điểm cuối dành cho các báo cáo gỡ lỗi chi tiết, cấp sự kiện và tổng hợp.

Tìm hiểu thêm trong Phần 2: Thiết lập báo cáo gỡ lỗi.

Trường hợp sử dụng

Kiểm tra tích hợp theo thời gian thực cơ bản

Không giống như báo cáo phân bổ được gửi trễ để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, báo cáo gỡ lỗi sẽ được gửi đến điểm cuối của bạn ngay lập tức. Sử dụng báo cáo gỡ lỗi dưới dạng tín hiệu theo thời gian thực cho biết rằng việc tích hợp với API Báo cáo phân bổ đang hoạt động.

Tìm hiểu cách thực hiện việc này trong Phần 3: Gỡ lỗi sổ tay nấu ăn.

Phân tích tổn thất

Không giống như cookie của bên thứ ba, Attribution Reporting API bao gồm các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư tích hợp sẵn, được thiết kế để tạo ra sự cân bằng giữa sự hữu ích và quyền riêng tư. Điều này có nghĩa là với Attribution Reporting API, bạn có thể không thu thập được tất cả dữ liệu đo lường mà bạn hiện đang thu thập bằng cookie. Không phải tất cả các lượt chuyển đổi mà bạn có thể theo dõi bằng cookie của bên thứ ba đều sẽ tạo báo cáo phân bổ.

Một ví dụ: đối với các báo cáo cấp sự kiện, bạn có thể đăng ký tối đa một lượt chuyển đổi cho mỗi lượt hiển thị. Điều này có nghĩa là đối với một lượt hiển thị quảng cáo nhất định, bạn sẽ chỉ nhận được một báo cáo phân bổ, bất kể người dùng chuyển đổi bao nhiêu lần.

Bạn có thể sử dụng báo cáo gỡ lỗi để hiểu rõ sự khác biệt giữa kết quả đo lường dựa trên cookie và kết quả bạn nhận được với API Báo cáo phân bổ. Xác định những lượt chuyển đổi được báo cáo, số lượt chuyển đổi không được báo cáo và cụ thể là những lượt chuyển đổi nào và lý do tại sao.

Tìm hiểu cách chạy quy trình phân tích tổn thất trong Phần 3: Gỡ lỗi sổ tay nấu ăn.

Khắc phục sự cố

Mặc dù tổn thất do các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư hoặc tài nguyên gây ra là điều có thể dự kiến, nhưng tổn thất khác có thể là ngoài ý muốn. Việc định cấu hình sai trong quá trình triển khai hoặc các lỗi trong trình duyệt có thể khiến các báo cáo bị thiếu.

Bạn có thể sử dụng báo cáo gỡ lỗi để phát hiện và khắc phục vấn đề triển khai ở phía bạn hoặc để báo cáo lỗi tiềm ẩn cho các nhóm trình duyệt. Hãy tìm hiểu cách thực hiện việc này trong Phần 3: Gỡ lỗi sổ tay nấu ăn.

Kiểm tra cấu hình nâng cao

Một số tính năng của API Báo cáo phân bổ cho phép bạn tuỳ chỉnh các hành vi của API. Quy tắc lọc, quy tắc loại bỏ trùng lặp và quy tắc ưu tiên là một số ví dụ.

Khi sử dụng các tính năng này, hãy sử dụng báo cáo gỡ lỗi để kiểm tra để đảm bảo rằng logic dẫn đến hành vi mong muốn trong phiên bản chính thức mà không cần chờ báo cáo phân bổ. Tìm hiểu cách thực hiện việc này trong Phần 3: Gỡ lỗi sổ tay nấu ăn.

Kiểm thử cục bộ bằng báo cáo tổng hợp

Không giống như báo cáo phân bổ tổng hợp được mã hoá, báo cáo gỡ lỗi tổng hợp bao gồm tải trọng chưa mã hoá.

Sử dụng báo cáo gỡ lỗi tổng hợp để xác thực nội dung của báo cáo tổng hợp và tạo báo cáo tóm tắt bằng công cụ tổng hợp cục bộ để kiểm thử.

Xử lý lại báo cáo Dịch vụ tổng hợp

Một lợi thế khác của việc sử dụng chế độ gỡ lỗi là bạn có thể xử lý lại báo cáo. Do đó, để xử lý báo cáo nhiều lần, hãy nhớ bật báo cáo gỡ lỗi. Bạn nên xử lý lại các báo cáo khi:

 • cố gắng gỡ lỗi Dịch vụ tổng hợp.
 • thử nghiệm với nhiều chiến lược tạo lô.
 • thử nghiệm với các giá trị epsilon khác nhau.

Khôi phục dữ liệu

Các công nghệ quảng cáo nên bật chế độ gỡ lỗi để nhận báo cáo gỡ lỗi nhằm khôi phục dữ liệu báo cáo. Điều này hữu ích trong trường hợp các vấn đề về Dịch vụ tổng hợp, chẳng hạn như các dịch vụ không hoạt động hoặc không phản hồi, có thể khiến việc tạo báo cáo tóm tắt không thành công.

Tiếp theo

Phần 2: Thiết lập báo cáo gỡ lỗi