Giới thiệu về báo cáo gỡ lỗi Báo cáo phân bổ

Phần 1/3 về cách gỡ lỗi Báo cáo phân bổ. Tìm hiểu lý do tại sao việc gỡ lỗi lại quan trọng và khi nào nên sử dụng báo cáo gỡ lỗi trong quá trình kiểm thử.

Lý do bạn cần báo cáo gỡ lỗi

Nếu đang thử nghiệm Attribution Reporting API, bạn nên kiểm tra để đảm bảo rằng quá trình tích hợp đang hoạt động đúng cách, tìm hiểu sự thiếu hụt về kết quả đo lường giữa phương thức triển khai dựa trên cookie và phương thức triển khai Báo cáo phân bổ, cũng như khắc phục mọi vấn đề về việc tích hợp.

Cần có báo cáo gỡ lỗi để hoàn thành những nhiệm vụ này. Do đó, bạn nên thiết lập các chỉ số đó.

Bảng chú giải thuật ngữ

Các khía cạnh chính của báo cáo gỡ lỗi

Hai loại báo cáo gỡ lỗi

Có hai loại báo cáo gỡ lỗi. Hãy sử dụng cả hai vì chúng đáp ứng cho những trường hợp sử dụng khác nhau.

Báo cáo gỡ lỗi thành công

Báo cáo gỡ lỗi thành công theo dõi việc tạo báo cáo phân bổ thành công. Chúng liên quan trực tiếp đến báo cáo phân bổ.

Báo cáo gỡ lỗi thành công đã có từ Chrome 101 (tháng 4 năm 2022).

Báo cáo gỡ lỗi chi tiết

Báo cáo gỡ lỗi chi tiết giúp bạn hiểu rõ hơn về các sự kiện nguồn và điều kiện kích hoạt, nhờ đó, bạn có thể đảm bảo các nguồn đã được đăng ký thành công, hoặc theo dõi các báo cáo bị thiếu và xác định lý do các báo cáo đó bị thiếu (lỗi trong sự kiện nguồn hoặc sự kiện kích hoạt, lỗi khi gửi hoặc tạo báo cáo). Báo cáo gỡ lỗi chi tiết cho thấy:

 • Các trường hợp trong đó trình duyệt đã đăng ký nguồn thành công.
 • Các trường hợp mà trình duyệt không đăng ký thành công một sự kiện nguồn hoặc kích hoạt, có nghĩa là trình duyệt sẽ không tạo báo cáo phân bổ.
 • Các trường hợp mà báo cáo phân bổ không thể tạo hoặc gửi vì lý do nào đó.

Báo cáo gỡ lỗi chi tiết bao gồm trường type mô tả một lượt đăng ký nguồn thành công hoặc lý do không tạo được báo cáo nguồn, điều kiện kích hoạt hoặc báo cáo phân bổ.

Báo cáo gỡ lỗi chi tiết được cung cấp từ phiên bản Chrome 109 (tháng 1 năm 2023), ngoại trừ báo cáo gỡ lỗi chi tiết khi đăng ký nguồn thành công được thêm vào sau trong Chrome 112.

Xem xét báo cáo mẫu trong Phần 2: Thiết lập báo cáo gỡ lỗi.

Để sử dụng báo cáo gỡ lỗi, nguồn gốc báo cáo cần phải đặt một cookie.

Nếu nguồn gốc được định cấu hình để nhận báo cáo là một bên thứ ba, thì cookie này sẽ là cookie của bên thứ ba. Điều này có một vài ý nghĩa quan trọng:

 • Báo cáo gỡ lỗi chỉ được tạo nếu trình duyệt của người dùng cho phép cookie của bên thứ ba.
 • Báo cáo gỡ lỗi sẽ không còn xuất hiện sau khi cookie của bên thứ ba bị loại bỏ.

Báo cáo gỡ lỗi được gửi ngay lập tức

Trình duyệt sẽ gửi ngay các báo cáo gỡ lỗi đến nguồn gốc báo cáo. Điều này không giống như báo cáo phân bổ được gửi kèm theo độ trễ.

Báo cáo gỡ lỗi thành công được tạo và gửi ngay khi báo cáo phân bổ tương ứng được tạo, tức là khi đăng ký điều kiện kích hoạt.

Báo cáo gỡ lỗi chi tiết được gửi ngay khi đăng ký nguồn hoặc điều kiện kích hoạt.

Các báo cáo gỡ lỗi có nhiều đường dẫn điểm cuối

Giống như báo cáo phân bổ, tất cả báo cáo gỡ lỗi đều được gửi đến nguồn gốc báo cáo. Các báo cáo gỡ lỗi được gửi đến 3 điểm cuối riêng biệt của nguồn gốc báo cáo:

 • Điểm cuối cho báo cáo gỡ lỗi thành công, cấp sự kiện
 • Điểm cuối cho các báo cáo gỡ lỗi thành công, tổng hợp
 • Điểm cuối cho các báo cáo gỡ lỗi chi tiết, cấp sự kiện và tổng hợp.

Tìm hiểu thêm trong Phần 2: Thiết lập báo cáo gỡ lỗi.

Trường hợp sử dụng

Kiểm tra cơ bản về quá trình tích hợp theo thời gian thực

Báo cáo gỡ lỗi được gửi đến điểm cuối của bạn ngay lập tức, không giống như báo cáo phân bổ bị trì hoãn để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Sử dụng báo cáo gỡ lỗi như một tín hiệu theo thời gian thực để cho biết quá trình tích hợp của bạn với Attribution Reporting API đang hoạt động.

Tìm hiểu cách thực hiện trong Phần 3: Gỡ lỗi sổ tay nấu ăn.

Phân tích tổn thất

Không giống như cookie của bên thứ ba, Attribution Reporting API tích hợp sẵn các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư, được thiết kế để cân bằng giữa tiện ích và quyền riêng tư. Điều này có nghĩa là với API Báo cáo phân bổ, bạn có thể không thu thập được tất cả dữ liệu đo lường mà bạn hiện đang thu thập bằng cookie. Không phải tất cả các lượt chuyển đổi mà bạn có thể theo dõi bằng cookie của bên thứ ba đều sẽ tạo báo cáo phân bổ.

Ví dụ: đối với báo cáo cấp sự kiện, bạn có thể đăng ký tối đa một lượt chuyển đổi cho mỗi lượt hiển thị. Điều này có nghĩa là đối với một lượt hiển thị quảng cáo nhất định, bạn sẽ chỉ nhận được một báo cáo phân bổ, bất kể người dùng chuyển đổi bao nhiêu lần.

Sử dụng báo cáo gỡ lỗi để hiểu rõ sự khác biệt giữa kết quả đo lường dựa trên cookie và kết quả bạn nhận được thông qua API Báo cáo phân bổ. Xác định các lượt chuyển đổi được báo cáo, số lượt chuyển đổi không được báo cáo và cụ thể là các lượt chuyển đổi đó cũng như lý do.

Tìm hiểu cách chạy bản phân tích tổn thất trong Phần 3: Gỡ lỗi sổ tay nấu ăn.

Khắc phục sự cố

Mặc dù tổn thất phát sinh do các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư hoặc tài nguyên gây ra, nhưng tổn thất khác có thể xảy ra ngoài ý muốn. Cấu hình sai trong quá trình triển khai hoặc lỗi trong chính trình duyệt có thể khiến báo cáo bị thiếu.

Bạn có thể sử dụng báo cáo gỡ lỗi để phát hiện và khắc phục vấn đề triển khai ở phía bạn, hoặc để báo cáo lỗi tiềm ẩn cho nhóm trình duyệt. Tìm hiểu cách thực hiện việc này trong Phần 3: Gỡ lỗi sổ tay nấu ăn.

Kiểm tra cấu hình nâng cao

Một số tính năng của Attribution Reporting API cho phép bạn tuỳ chỉnh các hành vi của API. Một số ví dụ về quy tắc lọc, quy tắc loại bỏ trùng lặp và quy tắc ưu tiên.

Khi dùng các tính năng này, hãy sử dụng báo cáo gỡ lỗi để kiểm tra xem logic của bạn có dẫn đến hành vi mong muốn trong quá trình sản xuất hay không mà không cần chờ báo cáo phân bổ. Tìm hiểu cách thực hiện trong Phần 3: Gỡ lỗi sổ tay nấu ăn.

Kiểm thử cục bộ bằng báo cáo tổng hợp

Không giống như các báo cáo phân bổ tổng hợp được mã hoá, báo cáo gỡ lỗi tổng hợp bao gồm tải trọng chưa mã hoá.

Sử dụng các báo cáo gỡ lỗi tổng hợp để xác thực nội dung của báo cáo tổng hợp và tạo báo cáo tóm tắt bằng công cụ tổng hợp cục bộ để kiểm thử.

Xử lý lại báo cáo Dịch vụ tổng hợp

Một lợi thế khác của việc sử dụng chế độ gỡ lỗi là chế độ này cho phép bạn xử lý lại báo cáo. Do đó, để xử lý báo cáo nhiều lần, hãy nhớ bật báo cáo gỡ lỗi. Bạn nên xử lý lại báo cáo khi:

 • đang cố gỡ lỗi Dịch vụ tổng hợp.
 • thử nghiệm các chiến lược phân lô khác nhau.
 • thử nghiệm với các giá trị epsilon khác nhau.

Khôi phục dữ liệu

Bạn nên bật chế độ gỡ lỗi cho các công nghệ quảng cáo để nhận báo cáo gỡ lỗi nhằm khôi phục dữ liệu báo cáo. Thông tin này sẽ hữu ích trong trường hợp xảy ra sự cố về Dịch vụ tổng hợp, chẳng hạn như các dịch vụ không hoạt động hoặc không phản hồi. Việc này có thể khiến quá trình tạo báo cáo tóm tắt không thành công.

Tiếp theo

Phần 2: Thiết lập báo cáo gỡ lỗi