โอเปอเรเตอร์การค้นหา cache:

โอเปอเรเตอร์ cache: คือโอเปอเรเตอร์การค้นหาสำหรับใช้ค้นหาหน้าเว็บเวอร์ชันที่แคชไว้ Google จะสร้างหน้าเว็บเวอร์ชันที่แคชไว้เพื่อให้ผู้ใช้ยังคงเข้าถึงหน้าเว็บเหล่านั้นได้ในกรณีต่างๆ เช่น กรณีที่เว็บไซต์ไม่พร้อมใช้งาน

โอเปอเรเตอร์ cache: ใช้ได้กับการค้นเว็บเท่านั้น

แม้ว่ากลุ่มเป้าหมายของแคชใน Google คือผู้ใช้ Search แต่ก็อาจมีประโยชน์สำหรับผู้สร้างเว็บและนักพัฒนาเว็บด้วยเช่นกัน เนื่องจากช่วยให้ทราบว่า Google อาจมองเห็นหน้าเว็บอย่างไรเมื่อจัดทําดัชนี โอเปอเรเตอร์นี้อาจมีประโยชน์ในการแก้ไขข้อบกพร่อง เช่น ใช้ในการระบุว่ามีการปิดบังเนื้อหาที่แทรกไว้ต่อ Googlebot หรือไม่ในกรณีที่มีการสร้างเวอร์ชันที่แคชไว้

หาหน้าเว็บเวอร์ชันที่แคชไว้

หากต้องการดูหน้าเว็บเวอร์ชันที่แคชไว้ ให้ค้นหา cache: ตามด้วย URL ของหน้าเว็บ เช่น

cache:https://example.com/your/page.html

วิธีที่ Google สร้างหน้าเว็บเวอร์ชันที่แคชไว้

ในระหว่างการจัดทําดัชนี Google จะสร้างหน้าเว็บเวอร์ชันที่แคชไว้โดยใช้ HTML เวอร์ชันแรกที่มีอยู่ของ HTML ได้แก่ เวอร์ชัน Raw (ขณะดึงข้อมูล) หรือเวอร์ชันที่แสดงผลของ HTML การดำเนินการนี้จะเกิดขึ้นกับหน้าเว็บส่วนใหญ่ที่ได้รับการจัดทําดัชนี แต่ก็ไม่มีการรับประกันในเรื่องนี้ หากคุณไม่มีหน้าเว็บเวอร์ชันที่แคชไว้ ก็ไม่ได้หมายความว่าหน้าหรือเนื้อหานั้นมีคุณภาพไม่ดี และจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของหน้านั้นในผลการค้นหาของ Google

ทำให้หน้าเว็บมีเวอร์ชันที่แคชไว้

หน้าส่วนใหญ่ที่ Google จัดทําดัชนีก็มีเวอร์ชันที่แคชไว้ด้วย เมื่อหน้าเว็บไม่มีเวอร์ชันที่แคชไว้ การใช้โอเปอเรเตอร์การค้นหา cache: เพื่อค้นหาเวอร์ชันที่แคชไว้จะไม่สำเร็จ (เช่น ระบบจะแสดงผลการค้นหาที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีผลการค้นหาเมื่อคุณค้นหา URL นั้นๆ หรือหน้าแคชจะแสดงข้อผิดพลาด "ไม่พบ")

หากหน้าใดในเว็บไซต์ไม่มีเวอร์ชันที่แคชไว้ โปรดตรวจสอบว่าหน้านั้นสามารถจัดทําดัชนีได้และเป็นไปตาม Search Essentials และเป็นเนื้อหาที่มีคุณภาพสูง อย่างไรก็ตาม คุณจะปล่อยไว้โดยไม่ทําอะไรเลยก็ได้ และรอให้ Google สร้างหน้าเว็บเวอร์ชันที่แคชไว้ในที่สุด

รีเฟรชหน้าเว็บเวอร์ชันที่แคชไว้

Google จะรีเฟรชหน้าเว็บเวอร์ชันที่แคชไว้ระหว่างการจัดทําดัชนี หากต้องการรีเฟรชหน้าเว็บเวอร์ชันที่แคชไว้ ให้ขอการจัดทำดัชนีอีกครั้งสำหรับหน้านั้นๆ ผ่าน Search Console