การอัปเดตเอกสารประกอบล่าสุด

หน้านี้แสดงรายละเอียดการอัปเดตสำคัญในเอกสารประกอบของ Google Search Central

เมษายน 2021

  • 1 เมษายน: ชี้แจงเกี่ยวกับฟีเจอร์ช่วงสำคัญ Google Search พยายามตรวจหาส่วนดังกล่าวในวิดีโอโดยอัตโนมัติและแสดงช่วงสําคัญแก่ผู้ใช้โดยที่คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ หรือคุณจะบอก Google ให้ทราบถึงการประทับเวลาและป้ายกำกับที่ต้องการให้ใช้ด้วยตนเองก็ได้โดยใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง Clip หรือการอัปเดตคำอธิบายของวิดีโอ YouTube

มีนาคม 2021

กุมภาพันธ์ 2021

  • 8 กุมภาพันธ์: นำหน้าเว็บที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรมลูกค้ารายแรกสุดที่เปิดรับนวัตกรรม 3D และ AR ออก ฟีเจอร์ยังอยู่ระหว่างการพัฒนากับกลุ่มผู้ให้บริการที่ได้รับเลือก แต่โปรแกรมนี้ไม่ยอมรับการส่งอีกต่อไป
  • 2 กุมภาพันธ์: นําเอกสารประกอบสําหรับผลการค้นหาข้ามภาษาออก หน้านี้กำหนดไว้เฉพาะสําหรับวิธีการทดสอบที่มีกับผู้ให้บริการกลุ่มเล็กๆ และเรากําลังนําหน้าดังกล่าวออกเนื่องจากเก่าเกินไป

มกราคม 2021

ธันวาคม 2020

พฤศจิกายน 2020

ตุลาคม 2020

กันยายน 2020

สิงหาคม 2020

กรกฎาคม 2020

  • 24 กรกฎาคม: เพิ่มตอนใหม่ในหน้าพอดแคสต์ Search Off the Record
  • 23 กรกฎาคม: ชี้แจงว่า Google Search ยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อแสดงการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลายรายการสําหรับหน้าเว็บเดียว และคุณอาจไม่เห็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ที่เสนอการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลายรายการใน Google Search โดยทันที
  • 21 กรกฎาคม: เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่ไม่บังคับรายการใหม่ในเอกสารประกอบของชุดข้อมูล, measurementTechnique และชี้แจงว่าพร็อพเพอร์ตี้ name ของชุดข้อมูลต่างชุดกันไม่ควรจะซ้ำกัน
  • 20 กรกฎาคม: เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ reviewCount ในเอกสารประกอบเกี่ยวกับ EmployerAggregateRating เพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดที่มีอยู่ในการทดสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ ต้องระบุ reviewCount หรือ ratingCount
  • 16 กรกฎาคม:
  • 8 กรกฎาคม: ชี้แจงว่า Google Search เข้าใจเมื่อคุณระบุหลายรายการบนหน้าที่ใส่ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ไม่ว่าคุณจะรวบรวมรายการเอาไว้หรือระบุแต่ละรายการไว้แยกกัน
  • 1 กรกฎาคม: ชี้แจงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโลโก้ AMP ในเอกสารประกอบของ Article ว่าโลโก้จะอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ที่ Google รูปภาพรองรับ

มิถุนายน 2020

พฤษภาคม 2020

เมษายน 2020

มีนาคม 2020