การแก้ไขข้อบกพร่องในหน้าเว็บ

เคล็ดลับทั่วไป

โปรดทราบว่า Google ไม่ได้รวบรวมข้อมูลหน้าของคุณทันทีหลังจากที่คุณเผยแพร่เวอร์ชันที่แก้ไขใหม่แล้ว ดังนั้น Search Console (และ Google Search) อาจยังแสดงข้อผิดพลาดในหน้าที่คุณแก้ไขแล้วต่อไปจนกว่าจะมีการรวบรวมข้อมูลหน้านั้นอีกครั้ง บางครั้งคุณอาจขอให้เราเร่งการรวบรวมข้อมูลได้ เช่น ขอผ่านเครื่องมือตรวจสอบ URL แต่ในกรณีส่วนใหญ่ คุณต้องรอ 2-3 วันกว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในหน้า

เครื่องมือทดสอบที่มีประโยชน์

ลองดูเครื่องมือทดสอบที่มีประโยชน์ด้านล่างซึ่งจะช่วยคุณแก้ไขข้อบกพร่องในหน้าได้

เครื่องมือสำหรับเจ้าของเว็บไซต์ที่ได้รับการยืนยัน

สำหรับเครื่องมือและรายงานต่อไปนี้ คุณจะต้องเป็นผู้ใช้ที่ได้รับการยืนยันของเว็บไซต์สำหรับหน้า จึงจะใช้เครื่องมือนี้ในหน้าหรือเว็บไซต์ดังกล่าวได้ นั่นเป็นเพราะ Search Console มีข้อมูลลับของเว็บไซต์ที่เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับการยืนยันของเว็บไซต์เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าถึงได้

 • Search Console - ลงชื่อสมัครใช้ Search Console และยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์เพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับตรวจสอบและทดสอบเว็บไซต์ เช่น รายการที่อยู่ด้านล่างนี้
 • รายงานสถานะผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย - ดูว่า Google อ่านผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียประเภทใดจากเว็บไซต์ได้บ้าง ดูข้อมูลในการแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย และขอให้ทำการ Crawl หลังจากแก้ไขปัญหาแล้ว คุณทดสอบ URL ที่กำหนดเองผ่านเครื่องมือนี้ไม่ได้
 • เครื่องมือตรวจสอบ URL - ดูลักษณะที่หน้าปรากฏในดัชนีของ Google เรียกใช้การทดสอบดัชนีใน URL ที่เผยแพร่อยู่ ดูว่า Google แสดงหน้าของคุณอย่างไร และวิธีส่ง URL ให้จัดทำดัชนี
 • รายงาน robots.txt - ตรวจสอบว่า Google ประมวลผลไฟล์ robots.txt ได้หรือไม่ คุณขอให้ทำการ Crawl ไฟล์ robots.txt อีกครั้งสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ด้วย
 • รายงานสถานะ AMP - ดูข้อผิดพลาดของหน้า AMP สำหรับทั้งเว็บไซต์ซึ่ง Google ตรวจพบ ระบบตรวจพบข้อผิดพลาดระหว่างการรวบรวมข้อมูลตามปกติ โดยคุณจะทดสอบ URL ที่กำหนดเองไม่ได้

เครื่องมือที่ไม่ต้องระบุตัวบุคคล

เครื่องมือเหล่านี้ใช้ได้กับ URL ใดก็ได้แบบไม่ต้องมีสิทธิ์ของ Search Console ในเว็บไซต์ เครื่องมือบางชนิดยังอนุญาตให้วางข้อมูลโค้ดลงในตัวเครื่องมือได้ด้วย

หาก URL อยู่หลังไฟร์วอลล์หรือโฮสต์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณใช้โซลูชัน Tunnel เพื่อแสดงหน้าในเครื่องมือทดสอบได้ ดูวิธีการที่ด้านล่าง

เครื่องมือเพิ่มเติม

ดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลเกี่ยวกับเวลาทำการได้ที่หน้าความช่วยเหลือ

การทดสอบหน้าที่โฮสต์ในเครื่องหรือหน้าที่อยู่หลังไฟร์วอลล์

Google ให้บริการเครื่องมือทดสอบหลายอย่างไว้ให้คุณทดสอบหน้าเว็บที่เผยแพร่อยู่แต่ละหน้า ตัวอย่างเช่น เครื่องมือทดสอบ AMP และการทดสอบผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย อย่างไรก็ตาม หากหน้าทำงานอยู่ในเครื่องของคุณเองโดยไม่มี URL สาธารณะหรือโฮสต์อยู่หลังไฟล์วอลล์ คุณจะยังทดสอบหน้าได้ด้วยการเปิด Tunnel ไปยังหน้าสำหรับเครื่องมือทดสอบ ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อต้องการทดสอบหน้าก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะในเว็บ หรือจะเป็นขั้นตอนทดสอบในกระบวนการเผยแพร่ก็ได้

หากต้องการทดสอบหน้าในเครื่องหรือหน้าที่มีไฟร์วอลล์ ให้ใช้โซลูชันการสร้างอุโมงค์เสมือน เช่น ngrok เครื่องมือเหล่านี้มี URL สาธารณะที่เชื่อมต่อกับหน้าที่ไม่ได้เป็นแบบสาธารณะในโฮสต์ในเครื่องหรือบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีไฟร์วอลล์

ตัวอย่างด้านล่างจะเริ่มจากการให้ SimpleHTTPServer ของ Python โฮสต์หน้าในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจะใช้ ngrok เพื่อเปิดหน้าดังกล่าวใน URL ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ

ขั้นตอนที่ 1

เริ่มให้เซิร์ฟเวอร์ HTTP ในเครื่องโฮสต์หน้าในพอร์ตที่ต้องการ ในตัวอย่างนี้ เราเลือกพอร์ต 5326

SimpleHTTPServer จะแมปไดเรกทอรีปัจจุบันเป็นรากของเว็บไซต์

 python3 -m http.server 5326
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 5326
...
  

ขั้นตอนที่ 2

ในอีกเทอร์มินัลหนึ่ง ให้เริ่มแอป ngrok ในเครื่อง โดยฟังพอร์ต 5326 ซึ่งเราเปิดไว้ในขั้นตอนที่ 1

 ./ngrok http 5326 --request-header-add ngrok-skip-browser-warning:1
ngrok by @inconshreveable (Ctrl+C to quit)

Session Status online
Version 2.2.4
Region United States (us)
Web Interface http://127.0.0.1:4040
Forwarding http://ad0a5735.ngrok.io -> localhost:5326
Forwarding https://ad0a5735.ngrok.io -> localhost:5326

Connections ttl opn rt1 rt5 p50 p90
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
  

ขั้นตอนที่ 3

ส่ง URL ของ ngrok ที่เปิดอยู่ไปยังเครื่องมือทดสอบที่ต้องการ

URL ฐานในตัวอย่างของเราคือ http://ad0a5735.ngrok.io ดังนั้นหากเราบันทึกหน้าเว็บในเครื่องที่ ~/testwebdir/mypage.html และได้เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ข้างต้นจาก ~/testwebdir/ เราจะทดสอบ http://ad0a5735.ngrok.io/mypage.html ในการทดสอบผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย คุณจะวาง URL นั้นโดยตรงหรือไปที่ https://search.google.com/test/rich-results/result?url=http%3A%2F%2Fad0a5735.ngrok.io%2Fmypage.html ก็ได้

โปรดทราบว่าโฮสต์ในเครื่องและโซลูชัน Tunnel ที่ต่างกันจะแมปหน้าในรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน

นอกจากนี้แล้ว โซลูชัน Tunnel บางรายการ (ที่ไม่ใช่ ngrok) จะปกป้อง URL สาธารณะชั่วคราวนี้ด้วย robots.txt โดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้คุณเรียกใช้การทดสอบของ Google กับ URL เหล่านั้นไม่ได้ เครื่องมือทดสอบของ Google จะคำนึงถึง robots.txt เป็นสำคัญ โปรดอ่านเอกสารสำหรับโซลูชัน Tunnel และซอฟต์แวร์เว็บโฮสติ้ง

การแก้ข้อผิดพลาดในการเข้าถึง

หากคุณได้รับข้อผิดพลาดในการเข้าถึงระหว่างที่ใช้เครื่องมือทดสอบของ Google ให้ทำดังนี้

 • ตรวจสอบว่าหน้าไม่ได้รับการปกป้องโดย robots.txt และไม่ต้องมีการเข้าสู่ระบบ
 • ลองเข้าถึงหน้าจากนอกไฟร์วอลล์จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือใช้ Chrome ในโหมดไม่ระบุตัวตน