ส่ง URL ไปให้ Google

วิธีที่ง่ายที่สุดในการส่ง URL ใหม่และ URL ที่อัปเดตใหม่คือลงทะเบียนเว็บไซต์และแอปกับ Search Console หลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว ให้ใช้รายงานแผนผังไซต์เพื่อดูแผนผังไซต์ที่ผ่านการประมวลผลสำหรับเว็บไซต์ ข้อผิดพลาดระหว่างการประมวลผล หรือส่งแผนผังไซต์ใหม่สำหรับเว็บไซต์ หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับรายงานแผนผังไซต์ โปรดไปที่รายงานแผนผังไซต์ในศูนย์ช่วยเหลือของ Search Console

แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้เราทราบ

เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลที่มีโครงสร้างและต้องการแจ้งให้ระบบทราบก่อนกำหนดการรวบรวมข้อมูลตามปกติ ให้คุณส่งแผนผังไซต์ไปยัง Search Console อีกครั้งโดยทำตามขั้นตอนที่คุณใช้ส่งแผนผังไซต์แรก

หากคุณใช้รูปแบบ XML ให้เปลี่ยนช่อง <lastmod> เป็นวันที่ทำการเปลี่ยนแปลง อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องนี้ในคำจำกัดความแท็กของ Sitemap.org ไฟล์ XML อื่นๆ จะมีช่องคล้ายๆ กัน เช่น <updated> สำหรับ Atom XML โปรดดูวิธีกำหนดวันที่นี้

หากคุณต้องการ เรายังรองรับเมธอดทางโปรแกรมต่อไปนี้ซึ่งคุณใช้แจ้งการอัปเดตเนื้อหาได้

  • ใช้คำสั่ง Ping กับ Google โดยเฉพาะเพื่อแจ้งตำแหน่งของแผนผังไซต์ (http://www.google.com/ping?sitemap=URL/of/file)
  • ใช้ Pubsubhubbub หากคุณใช้ Atom/RSS สำหรับแผนผังไซต์และต้องการประกาศการเปลี่ยนแปลงไปยังเครื่องมือค้นหาอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก Google

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างแผนผังไซต์และทำให้ใช้งานกับ Google ไดั