Structured Data สำหรับผลิตภัณฑ์ย่อย (ProductGroup, Product)

เราขายผลิตภัณฑ์หลายประเภท เช่น เครื่องแต่งกาย รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และกระเป๋าเดินทาง ในรูปแบบต่างๆ (เช่น ขนาด สี วัสดุ หรือลายต่างๆ) เพื่อช่วยให้ Google เข้าใจได้ดีขึ้นว่าผลิตภัณฑ์ใดเป็นรูปแบบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์หลักเดียวกัน ให้ใช้คลาส ProductGroup ที่มีพร็อพเพอร์ตี้ variesBy, hasVariant และ productGroupID ที่เชื่อมโยง เพื่อจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อยดังกล่าวเข้าด้วยกัน นอกเหนือจาก Structured Data Product

ProductGroup ยังช่วยให้คุณระบุพร็อพเพอร์ตี้ผลิตภัณฑ์ทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ย่อยทั้งหมด เช่น ข้อมูลแบรนด์และข้อมูลรีวิว รวมถึงพร็อพเพอร์ตี้ที่ใช้กำหนดผลิตภัณฑ์ย่อยได้ ซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

วิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ข้อมูลที่มีโครงสร้างคือรูปแบบมาตรฐานในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหน้าและจำแนกประเภทเนื้อหาของหน้า หากคุณเพิ่งใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นครั้งแรก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ต่อไปนี้เป็นภาพรวมเกี่ยวกับวิธีสร้าง ทดสอบ และเผยแพร่ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ดูคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างลงในหน้าเว็บได้ใน Codelab สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง

 1. เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น ดูตำแหน่งการแทรก Structured Data ในหน้าเว็บตามรูปแบบที่คุณใช้อยู่
 2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดโดยใช้การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย และแก้ไขข้อผิดพลาดที่สําคัญทั้งหมด พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ไม่สําคัญซึ่งอาจมีการรายงานในเครื่องมือด้วย เพราะอาจช่วยปรับปรุงคุณภาพของ Structured Data ได้ (แต่ไม่จําเป็นว่าต้องมีสิทธิ์ปรากฏในผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย)
 4. ทำให้หน้าบางหน้าที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้และใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อทดสอบว่า Google เห็นหน้าในลักษณะใด ตรวจสอบว่า Google เข้าถึงหน้าดังกล่าวได้และไม่มีการบล็อกหน้าด้วยไฟล์ robots.txt, แท็ก noindex หรือข้อกำหนดให้เข้าสู่ระบบ หากหน้าเว็บดูถูกต้องดีแล้ว คุณขอให้ Google ทำการ Crawl URL อีกครั้งได้
 5. หากต้องการให้ Google ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ตลอด เราขอแนะนำให้ส่ง Sitemap ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการแบบอัตโนมัติได้โดยใช้ Search Console Sitemap API

ตัวอย่าง

โดยทั่วไปจะมี 2 วิธีการออกแบบหลักที่เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ย่อย ส่วนนี้จะอธิบายวิธีตั้งค่ามาร์กอัปผลิตภัณฑ์ย่อยตามวิธีการออกแบบของเว็บไซต์ ดังนี้

 • หน้าเดียว ผลิตภัณฑ์ย่อยทั้งหมดจะเลือกได้ในหน้าเว็บเดียวโดยไม่ต้องโหลดหน้าซ้ำ (โดยปกติจะใช้พารามิเตอร์การค้นหา)
 • หลายหน้า ผลิตภัณฑ์ย่อยของผลิตภัณฑ์เดียวกันจะเข้าถึงได้ในหน้าต่างๆ

เว็บไซต์ที่มีหน้าเดียว

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่มีหน้าเดียวใช้เว็บไซต์ที่มีสมมติฐานต่อไปนี้

 • เมื่อไม่มีการเลือกผลิตภัณฑ์ย่อย ระบบจะแสดงหน้าผลิตภัณฑ์หลักโดยใช้ URL ต่อไปนี้ https://www.example.com/coat
 • ระบบจะแสดงหน้าเว็บเดียวกันนี้โดยเลือกผลิตภัณฑ์ย่อยหนึ่งไว้ล่วงหน้าโดยใช้ URL ต่อไปนี้
  • https://www.example.com/coat?size=small&color=green
  • https://www.example.com/coat?size=small&color=lightblue
  • https://www.example.com/coat?size=large&color=lightblue
 • เมื่อผู้ใช้เลือกผลิตภัณฑ์ย่อยอื่นๆ ในหน้า (โดยใช้เมนูแบบเลื่อนลงสำหรับสีและขนาด) รูปภาพ ราคา และความพร้อมจำหน่ายสินค้าจะเปลี่ยนแบบไดนามิกในหน้าเว็บโดยไม่มีการโหลดหน้าซ้ำ มาร์กอัปในหน้าเว็บจะไม่เปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกเมื่อผู้ใช้เลือกผลิตภัณฑ์ย่อยอื่นๆ

ตัวอย่างของหน้าเดียว: ผลิตภัณฑ์ย่อยที่ฝังอยู่ใต้ ProductGroup

ในตัวอย่างนี้ ผลิตภัณฑ์ย่อยจะฝังอยู่ใต้เอนทิตี ProductGroup ระดับบนสุดโดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ hasVariant ดังนี้

 • เอนทิตี ProductGroup และ Offer 3 รายการ (ใต้พร็อพเพอร์ตี้ Product) ทั้งหมดมี URL ที่แตกต่างกัน หรืออาจระบุ URL ใต้ Product ก็ได้
 • ชื่อและคำอธิบายทั่วไปจะระบุไว้ในระดับ ProductGroup ระบุชื่อและคำอธิบายเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ย่อยที่ระดับ Product
 • พร็อพเพอร์ตี้ของผลิตภัณฑ์ย่อยอื่นๆ ทั่วไป (เช่น แบรนด์ ลาย วัสดุ และข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย) ยังระบุที่ระดับ ProductGroup ได้ด้วย
 • ProductGroup จะระบุพร็อพเพอร์ตี้ที่ระบุผลิตภัณฑ์ย่อยโดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ variesBy
 • ProductGroup ระบุ SKU หลักโดยใช้ productGroupID (ซึ่งไม่จำเป็นต้องซ้ำกันในพร็อพเพอร์ตี้ Product โดยใช้ inProductGroupWithID)

เราแนะนำให้ใช้แนวทางนี้เนื่องจากมีความกะทัดรัดและเป็นธรรมชาติมากที่สุดของกลุ่มผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ย่อย


<html>
 <head>
  <title>Wool winter coat</title>
  <script type="application/ld+json">
  [
   {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "ProductGroup",
    "name": "Wool winter coat",
    "description": "Wool coat, new for the coming winter season",
    "url": "https://www.example.com/coat",
    "brand": {
     "@type": "Brand",
     "name": "Good brand"
    },
    "audience": {
     "@type": "PeopleAudience",
     "suggestedGender": "unisex",
     "suggestedAge": {
      "@type": "QuantitativeValue",
      "minValue": 13,
      "unitCode": "ANN"
     }
    },
    "productGroupID": "44E01",
    "pattern": "striped",
    "material": "wool",
    "variesBy": [
     "https://schema.org/size",
     "https://schema.org/color"
    ],
    "hasVariant": [
     {
      "@type": "Product",
      "sku": "44E01-M11000",
      "gtin14": "98766051104214",
      "image": "https://www.example.com/coat_small_green.jpg",
      "name": "Small green coat",
      "description": "Small wool green coat for the winter season",
      "color": "Green",
      "size": "small",
      "offers": {
       "@type": "Offer",
       "url": "https://www.example.com/coat?size=small&color=green",
       "priceCurrency": "USD",
       "price": 39.99,
       "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
       "availability": "https://schema.org/InStock",
       "shippingDetails": { "@id": "#shipping_policy" },
       "hasMerchantReturnPolicy": { "@id": "#return_policy" }
      }
     },
     {
      "@type": "Product",
      "sku": "44E01-K11000",
      "gtin14": "98766051104207",
      "image": "https://www.example.com/coat_small_lightblue.jpg",
      "name": "Small light blue coat",
      "description": "Small wool light blue coat for the winter season",
      "color": "light blue",
      "size": "small",
      "offers": {
       "@type": "Offer",
       "url": "https://www.example.com/coat?size=small&color=lightblue",
       "priceCurrency": "USD",
       "price": 39.99,
       "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
       "availability": "https://schema.org/InStock",
       "shippingDetails": { "@id": "#shipping_policy" },
       "hasMerchantReturnPolicy": { "@id": "#return_policy" }
      }
     },
     {
      "@type": "Product",
      "sku": "44E01-X1100000",
      "gtin14": "98766051104399",
      "image": "https://www.example.com/coat_large_lightblue.jpg",
      "name": "Large light blue coat",
      "description": "Large wool light blue coat for the winter season",
      "color": "light blue",
      "size": "large",
      "offers": {
       "@type": "Offer",
       "url": "https://www.example.com/coat?size=large&color=lightblue",
       "priceCurrency": "USD",
       "price": 49.99,
       "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
       "availability": "https://schema.org/Backorder",
       "shippingDetails": { "@id": "#shipping_policy" },
       "hasMerchantReturnPolicy": { "@id": "#return_policy" }
      }
     }
    ]
   },
   {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "OfferShippingDetails",
    "@id": "#shipping_policy",
    "shippingRate": {
     "@type": "MonetaryAmount",
     "value": 2.99,
     "currency": "USD"
    },
    "shippingDestination": {
     "@type": "DefinedRegion",
     "addressCountry": "US"
    },
    "deliveryTime": {
     "@type": "ShippingDeliveryTime",
     "handlingTime": {
      "@type": "QuantitativeValue",
      "minValue": 0,
      "maxValue": 1,
      "unitCode": "DAY"
     },
     "transitTime": {
      "@type": "QuantitativeValue",
      "minValue": 1,
      "maxValue": 5,
      "unitCode": "DAY"
     }
    }
   },
   {
    "@context": "http://schema.org/",
    "@type": "MerchantReturnPolicy",
    "@id": "#return_policy",
    "applicableCountry": "US",
    "returnPolicyCategory": "https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow",
    "merchantReturnDays": 60,
    "returnMethod": "https://schema.org/ReturnByMail",
    "returnFees": "https://schema.org/FreeReturn"
   }
  ]
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

ตัวอย่างของหน้าเดียว: ผลิตภัณฑ์ย่อยที่แยกจาก ProductGroup

โครงสร้างนี้คล้ายกับตัวอย่างก่อนหน้านี้ เว้นแต่มีการกำหนดผลิตภัณฑ์ย่อยแยกกัน (ไม่ฝัง) จาก ProductGroup แนวทางนี้อาจช่วยให้สร้างระบบจัดการเนื้อหา (CMS) บางระบบได้ง่ายขึ้น

<html>
 <head>
  <title>Wool winter coat</title>
  <script type="application/ld+json">
  [
   {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "ProductGroup",
    "@id": "#coat_parent",
    "name": "Wool winter coat",
    "description": "Wool coat, new for the coming winter season",
    "url": "https://www.example.com/coat",
    ... // Other ProductGroup-level properties
    "brand": {
     "@type": "Brand",
     "name": "Good brand"
    },
    "productGroupID": "44E01",
    "variesBy": [
     "https://schema.org/size",
     "https://schema.org/color"
    ]
   },
   {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "Product",
    "isVariantOf": { "@id": "#coat_parent" },
    "name": "Small green coat",
    "description": "Small wool green coat for the winter season",
    ... // Other Product-level properties
    "offers": {
     "@type": "Offer",
     "url": "https://www.example.com/coat?size=small&color=green",
     "price": 39.99
     ... // Other offer-level properties
    }
   },
   {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "Product",
    "isVariantOf": { "@id": "#coat_parent" },
    "name": "Small dark blue coat",
    "description": "Small wool light blue coat for the winter season",
    ... // Other Product-level properties
    "offers": {
     "@type": "Offer",
     "url": "https://www.example.com/coat?size=small&color=lightblue",
     "price": 39.99
     ... // Other offer-level properties
    }
   },
   {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "Product",
    "isVariantOf": { "@id": "#coat_parent" },
    "name": "Large dark blue coat",
    "description": "Large wool light blue coat for the winter season",
    ... // Other Product-level properties
    "offers": {
     "@type": "Offer",
     "url": "https://www.example.com/coat?size=large&color=lightblue",
     "price": 49.99
     ... // Other offer-level properties
    }
   }
  ]
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

เว็บไซต์ที่มีหลายหน้า

ตัวอย่างมาร์กอัปเว็บไซต์แบบหลายหน้าใช้เว็บไซต์ที่มีสมมติฐานต่อไปนี้

 • ผลิตภัณฑ์ย่อยสีฟ้ามีจำหน่ายใน URL ต่อไปนี้สำหรับขนาดเล็กและขนาดใหญ่
  • https://www.example.com/coat/lightblue?size=small
  • https://www.example.com/coat/lightblue?size=large
 • ผลิตภัณฑ์ย่อยสีเขียวมีขนาดเล็กพร้อมจำหน่ายที่ https://www.example.com/coat/green?size=small เท่านั้น
 • ทั้งสองหน้าอนุญาตให้ "ข้าม" ไปยังหน้าอื่น (หมายความว่า หน้าจะโหลดซ้ำ) ผ่านตัวเลือกสีใน UI
 • เว็บไซต์จะแยกมาร์กอัปที่เทียบเท่าออกจากตัวอย่างของหน้าเดียวโดยแบ่งเป็น 2 หน้า

โปรดทราบว่าไม่มีคําจํากัดความ ProductGroup ในหน้าเดียวที่ได้รับการอ้างอิงจากอีกหน้าหนึ่ง นั่นเป็นเพราะProductGroupต้องอ้างอิงแอตทริบิวต์ทั่วไปของผลิตภัณฑ์ย่อย เช่น แบรนด์ วัสดุ และกลุ่มอายุ ซึ่งหมายความว่าคุณต้องระบุคำจำกัดความ ProductGroup แบบเต็มในหน้าผลิตภัณฑ์ย่อยแต่ละหน้า

ตัวอย่างของแบบหลายหน้า: ผลิตภัณฑ์ย่อยที่ฝังอยู่ใต้ ProductGroup

ค่านี้เทียบเท่ากับตัวอย่างหน้าเว็บเดียวรายการแรกที่มีพร็อพเพอร์ตี้ Product ของผลิตภัณฑ์ย่อยที่ฝังอยู่ใต้ ProductGroup ระดับบนสุดโดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ hasVariant คําจํากัดความ ProductGroup ซ้ำกันในทั้ง 2 หน้า โปรดทราบดังต่อไปนี้

 • ProductGroup ไม่มี Canonical URL เนื่องจากไม่มี URL เดียวที่แสดงถึง ProductGroup
 • ProductGroup ในแต่ละหน้าจะมีคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ย่อยในหน้า รวมถึงผลิตภัณฑ์ย่อยที่มีพร็อพเพอร์ตี้ url เท่านั้น เพื่อลิงก์กับผลิตภัณฑ์ย่อยในหน้าอื่น ซึ่งจะช่วยให้ Google พบผลิตภัณฑ์ย่อยของคุณ

หน้า 1: ผลิตภัณฑ์ย่อยสีฟ้า

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดง Structured Data ในหน้าแรกสำหรับผลิตภัณฑ์ย่อยสีฟ้า

<html>
 <head>
  <title>Wool winter coat, light blue color</title>
  <script type="application/ld+json">
  [
   {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "ProductGroup",
    "name": "Wool winter coat",
    "description": "Wool coat, new for the coming winter season",
    ... // Other ProductGroup-level properties
    "brand": {
     "@type": "Brand",
     "name": "Good brand"
    },
    "productGroupID": "44E01",
    "variesBy": [
     "https://schema.org/size",
     "https://schema.org/color"
    ],
    "hasVariant": [
     {
      "@type": "Product",
      "name": "Small light blue coat",
      "description": "Small wool light blue coat for the winter season",
      ... // Other Product-level properties
      "offers": {
       "@type": "Offer",
       "url": "https://www.example.com/coat/lightblue?size=small",
       "price": 39.99
       ... // Other offer-level properties
      }
     },
     {
      "@type": "Product",
      "name": "Large light blue coat",
      "description": "Large wool light blue coat for the winter season",
      ... // Other Product-level properties
      "offers": {
       "@type": "Offer",
       "url": "https://www.example.com/coat/lightblue?size=large",
       "price": 49.99
       ... // Other offer-level properties
      }
     },
     { "url": "https://www.example.com/coat/green?size=small" }
    ]
   }
  ]
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

หน้า 2: ผลิตภัณฑ์ย่อยสีเขียว

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดง Structured Data ในหน้าที่ 2 สำหรับผลิตภัณฑ์ย่อยสีเขียว

<html>
 <head>
  <title>Wool winter coat, green color</title>
  <script type="application/ld+json">
  [
   {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "ProductGroup",
    "name": "Wool winter coat",
    "description": "Wool coat, new for the coming winter season",
    ... // Other ProductGroup-level properties
    "brand": {
     "@type": "Brand",
     "name": "Good brand"
    },
    "productGroupID": "44E01",
    "variesBy": [
     "https://schema.org/size",
     "https://schema.org/color"
    ],
    "hasVariant": [
     {
      "@type": "Product",
      "name": "Small green coat",
      "description": "Small wool green coat for the winter season",
      ... // Other Product-level properties
      "offers": {
       "@type": "Offer",
       "url": "https://www.example.com/coat/green?size=small",
       "price": 39.99,
       ... // Other offer-level properties
      }
     },
     { "url": "https://www.example.com/coat/lightblue?size=small" },
     { "url": "https://www.example.com/coat/lightblue?size=large" }
    ]
   }
  ]
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

ตัวอย่างของแบบหลายหน้า: ผลิตภัณฑ์ย่อยที่แยกจาก ProductGroup

โครงสร้างนี้คล้ายกับตัวอย่างของแบบหลายหน้าก่อนหน้านี้ ยกเว้นแต่จะมีการกำหนดผลิตภัณฑ์ย่อยแยก (ไม่ฝัง) จาก ProductGroup แนวทางนี้อาจสร้างได้ง่ายขึ้นสำหรับ CMS บางรายการ

หน้า 1: ผลิตภัณฑ์ย่อยสีฟ้า

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดง Structured Data ในหน้าแรกสำหรับผลิตภัณฑ์ย่อยสีฟ้า


<html>
 <head>
  <title>Wool winter coat, lightblue color</title>
  <script type="application/ld+json">
  [
   {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "ProductGroup",
    "@id": "#coat_parent",
    "name": "Wool winter coat",
    "description": "Wool coat, new for the coming winter season",
    "brand": {
     "@type": "Brand",
     "name": "Good brand"
    },
    "audience": {
     "@type": "PeopleAudience",
     "suggestedGender": "unisex",
     "suggestedAge": {
      "@type": "QuantitativeValue",
      "minValue": 13,
      "unitCode": "ANN"
     }
    },
    "productGroupID": "44E01",
    "pattern": "striped",
    "material": "wool",
    "variesBy": [
     "https://schema.org/size",
     "https://schema.org/color"
    ]
   },
   {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "Product",
    "isVariantOf": { "@id": "#coat_parent" },
    "sku": "44E01-K11000",
    "gtin14": "98766051104207",
    "image": "https://www.example.com/coat_lightblue.jpg",
    "name": "Small light blue coat",
    "description": "Small wool light blue coat for the winter season",
    "color": "light blue",
    "size": "small",
    "offers": {
     "@type": "Offer",
     "url": "https://www.example.com/coat/lightblue?size=small",
     "priceCurrency": "USD",
     "price": 39.99,
     "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
     "availability": "https://schema.org/InStock",
     "shippingDetails": { "@id": "#shipping_policy" },
     "hasMerchantReturnPolicy": { "@id": "#return_policy" }
    }
   },
   {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "Product",
    "isVariantOf": { "@id": "#coat_parent" },
    "sku": "44E01-X1100000",
    "gtin14": "98766051104399",
    "image": "https://www.example.com/coat_lightblue.jpg",
    "name": "Large light blue coat",
    "description": "Large wool light blue coat for the winter season",
    "color": "light blue",
    "size": "large",
    "offers": {
     "@type": "Offer",
     "url": "https://www.example.com/coat/lightblue?size=large",
     "priceCurrency": "USD",
     "price": 49.99,
     "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
     "availability": "https://schema.org/Backorder",
     "shippingDetails": { "@id": "#shipping_policy" },
     "hasMerchantReturnPolicy": { "@id": "#return_policy" }
    }
   },
   {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "Product",
    "isVariantOf": { "@id": "#coat_parent" },
    "url": "https://www.example.com/coat/green?size=small"
   },
   {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "OfferShippingDetails",
    "@id": "#shipping_policy",
    "shippingRate": {
     "@type": "MonetaryAmount",
     "value": "2.99",
     "currency": "USD"
    },
    "shippingDestination": {
     "@type": "DefinedRegion",
     "addressCountry": "US"
    },
    "deliveryTime": {
     "@type": "ShippingDeliveryTime",
     "handlingTime": {
      "@type": "QuantitativeValue",
      "minValue": "0",
      "maxValue": "1",
      "unitCode": "DAY"
     },
     "transitTime": {
      "@type": "QuantitativeValue",
      "minValue": "1",
      "maxValue": "5",
      "unitCode": "DAY"
     }
    }
   },
   {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "MerchantReturnPolicy",
    "@id": "#return_policy",
    "applicableCountry": "US",
    "returnPolicyCategory": "https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow",
    "merchantReturnDays": "60",
    "returnMethod": "https://schema.org/ReturnByMail",
    "returnFees": "https://schema.org/FreeReturn"
   }
  ]
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

หน้า 2: ผลิตภัณฑ์ย่อยสีเขียว

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดง Structured Data ในหน้าที่ 2 สำหรับผลิตภัณฑ์ย่อยสีเขียว


<html>
 <head>
  <title>Wool winter coat, green color</title>
  <script type="application/ld+json">
  [
   {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "ProductGroup",
    "@id": "#coat_parent",
    "name": "Wool winter coat",
    "description": "Wool coat, new for the coming winter season",
    "brand": {
     "@type": "Brand",
     "name": "Good brand"
    },
    "audience": {
     "@type": "PeopleAudience",
     "suggestedGender": "unisex",
     "suggestedAge": {
      "@type": "QuantitativeValue",
      "minValue": 13,
      "unitCode": "ANN"
     }
    },
    "productGroupID": "44E01",
    "pattern": "striped",
    "material": "wool",
    "variesBy": [
     "https://schema.org/size",
     "https://schema.org/color"
    ]
   },
   {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "Product",
    "@id": "#small_green",
    "isVariantOf": { "@id": "#coat_parent" },
    "sku": "44E01-M11000",
    "gtin14": "98766051104214",
    "image": "https://www.example.com/coat_green.jpg",
    "name": "Small green coat",
    "description": "Small wool green coat for the winter season",
    "color": "green",
    "size": "small",
    "offers": {
     "@type": "Offer",
     "url": "https://www.example.com/coat/green?size=small",
     "priceCurrency": "USD",
     "price": 39.99,
     "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
     "availability": "https://schema.org/InStock",
     "shippingDetails": { "@id": "#shipping_policy" },
     "hasMerchantReturnPolicy": { "@id": "#return_policy" }
    }
   },
   {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "Product",
    "isVariantOf": { "@id": "#coat_parent" },
    "url": "https://www.example.com/coat/lightblue?size=small"
   },
   {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "Product",
    "isVariantOf": { "@id": "#coat_parent" },
    "url": "https://www.example.com/coat/lightblue?size=large"
   },
   {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "OfferShippingDetails",
    "@id": "#shipping_policy",
    "shippingRate": {
     "@type": "MonetaryAmount",
     "value": "2.99",
     "currency": "USD"
    },
    "shippingDestination": {
     "@type": "DefinedRegion",
     "addressCountry": "US"
    },
    "deliveryTime": {
     "@type": "ShippingDeliveryTime",
     "handlingTime": {
      "@type": "QuantitativeValue",
      "minValue": 0,
      "maxValue": 1,
      "unitCode": "DAY"
     },
     "transitTime": {
      "@type": "QuantitativeValue",
      "minValue": 1,
      "maxValue": 5,
      "unitCode": "DAY"
     }
    }
   },
   {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "MerchantReturnPolicy",
    "@id": "#return_policy",
    "applicableCountry": "US",
    "returnPolicyCategory": "https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow",
    "merchantReturnDays": 60,
    "returnMethod": "https://schema.org/ReturnByMail",
    "returnFees": "https://schema.org/FreeReturn"
   }
  ]
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

หลักเกณฑ์

คุณต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อให้มาร์กอัปผลิตภัณฑ์ย่อยมีสิทธิ์ใช้ใน Google Search

หลักเกณฑ์ทางเทคนิค

 • ผลิตภัณฑ์ย่อยแต่ละรายการต้องมีรหัสที่ไม่ซ้ำกันในมาร์กอัป Structured Data ที่เกี่ยวข้อง (เช่น การใช้พร็อพเพอร์ตี้ sku หรือ gtin)
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่มต้องมีรหัสที่ไม่ซ้ำกันในมาร์กอัป Structured Data ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุด้วยพร็อพเพอร์ตี้ inProductGroupWithID ในพร็อพเพอร์ตี้ Product ของผลิตภัณฑ์ย่อย หรือพร็อพเพอร์ตี้ productGroupID ในพร็อพเพอร์ตี้ ProductGroup
 • อย่าลืมใส่ Structured Data Product นอกเหนือจากพร็อพเพอร์ตี้ผลิตภัณฑ์ย่อยตามรายการพร็อพเพอร์ตี้ที่จําเป็นสำหรับข้อมูลผู้ขาย (หรือตัวอย่างข้อมูลผลิตภัณฑ์)
 • สำหรับเว็บไซต์ที่มีหน้าเดียวต้องมี Canonical URL ที่แตกต่างกันเพียง 1 รายการสำหรับ ProductGroup โดยรวมที่มีผลิตภัณฑ์ย่อยทั้งหมด โดยปกติแล้วจะเป็น URL ฐานที่นําไปยังหน้าเว็บโดยไม่มีการเลือกผลิตภัณฑ์ย่อยไว้ล่วงหน้า เช่น https://www.example.com/winter_coat
 • สำหรับเว็บไซต์ที่มีหลายหน้า แต่ละหน้าต้องมีมาร์กอัปที่สมบูรณ์และครบถ้วนสำหรับเอนทิตีที่กำหนดไว้ในหน้าดังกล่าว (หมายความว่าเอนทิตีที่ไม่อยู่ในหน้าเว็บไม่จำเป็นต้องเข้าใจมาร์กอัปในหน้านั้นๆ)
 • เว็บไซต์ต้องสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ย่อยแต่ละรายการไว้ล่วงหน้าได้โดยตรงด้วย URL ที่ต่างกัน (โดยใช้พารามิเตอร์การค้นหาของ URL) เช่น https://www.example.com/winter_coat/size=small&color=green วิธีนี้ช่วยให้ Google ทำการ Crawl และระบุผลิตภัณฑ์ย่อยแต่ละรายการได้ การเลือกผลิตภัณฑ์ย่อยแต่ละรายการล่วงหน้าจะรวมถึงการแสดงภาพ ราคา และความพร้อมจำหน่ายสินค้าที่ถูกต้อง รวมถึงอนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มผลิตภัณฑ์ย่อยลงในรถเข็น

คำจำกัดความของประเภท Structured Data

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นเพื่อให้ Structured Data มีสิทธิ์ใช้ใน Google Search คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

ProductGroup

Google ยอมรับพร็อพเพอร์ตี้ของ ProductGroup ดังต่อไปนี้ ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ ProductGroup ได้ที่ schema.org/ProductGroup เมื่อมาร์กอัปเนื้อหาที่มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ย่อย ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้ของพร็อพเพอร์ตี้ ProductGroup

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
name

Text

ชื่อของ ProductGroup (เช่น "เสื้อโค้ทขนสัตว์") ตรวจสอบว่าชื่อผลิตภัณฑ์ย่อยในสินค้า Product แต่ละรายการมีความเจาะจงมากขึ้น (เช่น "เสื้อโค้ทกันหนาวขนสัตว์ - สีเขียว ขนาดเล็ก" โดยอิงตามพร็อพเพอร์ตี้ที่ระบุผลิตภัณฑ์ย่อย โปรดดูรายละเอียดในเอกสารประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
aggregateRating

AggregateRating

aggregateRating ที่ฝังไว้ของ ProductGroup (ซึ่งเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ย่อยทั้งหมด) หากมี ทำตามหลักเกณฑ์ตัวอย่างรีวิวและรายการของพร็อพเพอร์ตี้ AggregateRating ที่จำเป็นและแนะนำ

brand

Brand

ข้อมูลแบรนด์เกี่ยวกับ ProductGroup (เหมือนกันในผลิตภัณฑ์ย่อยทั้งหมด) หากมี ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ brand ในเอกสารประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์

brand.name

Brand

ชื่อแบรนด์ของ ProductGroup (เหมือนกันในทุกผลิตภัณฑ์ย่อย) หากใส่แบรนด์ที่ระดับ ProductGroup ไปแล้ว คุณไม่จําเป็นต้องเพิ่มอีกครั้งที่ระดับ Product ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ brand ในเอกสารประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์

description

Text หรือ TextObject

คำอธิบายของ ProductGroup เช่น "เสื้อโค้ทขนสัตว์สำหรับสภาพอากาศหนาว" ตรวจสอบว่าคำอธิบายผลิตภัณฑ์ย่อยมีความเจาะจงมากขึ้นและควรใช้คำที่ระบุผลิตภัณฑ์ย่อย (เช่น สี ขนาด วัสดุ)

hasVariant

Product

พร็อพเพอร์ตี้ Product ที่ฝังไว้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ย่อยของพร็อพเพอร์ตี้ ProductGroup (หากมี) ProductGroup มักจะมีพร็อพเพอร์ตี้ Product ของผลิตภัณฑ์ย่อยที่ฝังอยู่หลายรายการ

หรือพร็อพเพอร์ตี้ Product ของผลิตภัณฑ์ย่อยสามารถอ้างอิงกลับไปที่ ProductGroup ระดับบนโดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ isVariantOf ในพร็อพเพอร์ตี้ Product ก็ได้

productGroupID

Text

ตัวระบุของกลุ่มผลิตภัณฑ์ (หรือที่เรียกว่า SKU หลัก) ต้องให้ตัวระบุนี้สำหรับพร็อพเพอร์ตี้ ProductGroup หรือใช้พร็อพเพอร์ตี้ inProductGroupWithID สำหรับผลิตภัณฑ์ย่อยของพร็อพเพอร์ตี้ ProductGroup หากใส่ตัวระบุสําหรับทั้งพร็อพเพอร์ตี้ ProductGroup และพร็อพเพอร์ตี้ผลิตภัณฑ์ย่อย Product ข้อมูลเหล่านั้นต้องตรงกัน

review

Review

review ของ ProductGroup ที่ฝังไว้ หากมี ทำตามหลักเกณฑ์ตัวอย่างรีวิวและรายการพร็อพเพอร์ตี้รีวิวที่จำเป็นและแนะนำ

url

URL

สำหรับเว็บไซต์ที่มีหน้าเดียวเท่านั้น: URL (ไม่มีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ย่อย) ที่มีพร็อพเพอร์ตี้ ProductGroup อยู่ (หากมี) อย่าใช้พร็อพเพอร์ตี้นี้กับเว็บไซต์ที่มีหลายหน้า

variesBy

DefinedTerm

ด้านที่ผลิตภัณฑ์ย่อยใน ProductGroup แตกต่างกัน (เช่น ขนาดหรือสี) หากมี อ้างอิงพร็อพเพอร์ตี้ที่ระบุผลิตภัณฑ์ย่อยเหล่านี้ผ่าน URL แบบเต็มของ Schema.org (เช่น https://schema.org/color) ระบบรองรับพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้

 • https://schema.org/color
 • https://schema.org/size
 • https://schema.org/suggestedAge
 • https://schema.org/suggestedGender
 • https://schema.org/material
 • https://schema.org/pattern

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของ Structured Data โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้