โปรแกรมลูกค้ารายแรกสุดที่เปิดรับนวัตกรรมการติดตามพัสดุภัณฑ์

การติดตามพัสดุภัณฑ์คือฟีเจอร์ที่แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตามพัสดุภัณฑ์ใน Google เมื่อผู้ใช้ที่เข้ามายัง Search ต้องการติดตามพัสดุภัณฑ์ซึ่งจัดส่งโดยบริษัทของคุณ ผู้ใช้จะป้อนรหัสพัสดุภัณฑ์ได้โดยตรง ฟีเจอร์ดังกล่าวจะใช้ API เพื่อดึงข้อมูลการติดตามพัสดุภัณฑ์ จากนั้นจะแสดงข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้ใช้ ข้อมูลการติดตามพัสดุภัณฑ์อาจปรากฏใน Google Search เมื่อผู้ใช้พยายามติดตามพัสดุภัณฑ์ ดังนี้

การติดตามพัสดุภัณฑ์ในผลการค้นหา

ความพร้อมใช้งานของฟีเจอร์

การติดตามพัสดุภัณฑ์พร้อมใช้งานในทุกภาษาและทุกประเทศที่ใช้งาน Google Search ได้

ข้อกำหนด

คุณต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้จึงจะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมในโปรแกรมลูกค้ารายแรกสุดที่เปิดรับนวัตกรรมการติดตามพัสดุภัณฑ์

  • บริษัทจัดส่งพัสดุภัณฑ์ของคุณมีสำนักงานอยู่ในประเทศอินเดีย ญี่ปุ่น หรือบราซิล ผู้ให้บริการข้อมูลการติดตามพัสดุภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวสำหรับบริษัทจัดส่งพัสดุภัณฑ์ซึ่งให้บริการในพื้นที่เหล่านั้น
  • การติดตามพัสดุภัณฑ์ของ Google จะเรียกใช้ RESTful JSON API (คำขอ POST เท่านั้น) แบบเรียลไทม์เพื่อดึงข้อมูลการติดตามพัสดุภัณฑ์ หากคุณมี API เดิมที่ส่งข้อมูลนี้ได้ เราอาจร่วมมือกับคุณเพื่อนำ API นั้นกลับมาใช้ได้ API ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความพร้อมให้บริการและการตอบสนองอย่างรวดเร็วและให้เนื้อหาที่จำเป็น

ความพร้อมให้บริการและการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

เราคาดหวังให้ API ของคุณมีช่วงพักน้อยที่สุด และ API นั้นจะต้องตอบสนองภายใน 700 มิลลิวินาทีโดยเฉลี่ย โดยเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 จะต้องไม่เกิน 1,000 มิลลิวินาที หาก API ของคุณไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราอาจหยุดแสดงข้อมูลการติดตามพัสดุภัณฑ์ของคุณ

เนื้อหา

เพื่อให้การผสานรวมใช้งานได้ API ของคุณต้องแสดงข้อมูลต่อไปนี้

ช่องที่ต้องกรอก
CurrentStatus สถานะปัจจุบันของพัสดุภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงวันที่และเวลาที่สถานะนี้มีผล และสถานะข้อผิดพลาดทั้งหมด

เราขอแนะนำให้ API ของคุณแสดงข้อมูลต่อไปนี้ด้วย

ช่องที่แนะนำ
DeliveredDate วันและเวลาที่นำส่งพัสดุภัณฑ์ (หากนำส่งแล้ว)
PromisedDate วันที่ที่คาดว่าจะมีการนำส่งพัสดุภัณฑ์
TrackingNumber หมายเลขติดตามสำหรับพัสดุภัณฑ์
TrackingURL URL ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าชมเพื่อดูข้อมูลการติดตามพัสดุภัณฑ์และรายละเอียดเพิ่มเติมที่อาจมี
SupportPhoneNumbers รายการหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายสนับสนุนที่ใช้ได้ของแต่ละภูมิภาค
TransitEvents ชุดเหตุการณ์ที่แสดงความคืบหน้าระหว่างเส้นทางการส่งพัสดุภัณฑ์ไปยังผู้รับ ซึ่งรวมถึงวัน เวลา เมือง รัฐ/จังหวัด และประเทศ (หากมี)
CreateDate วันและเวลาที่สร้างหมายเลขติดตาม
PickupDate วันที่ที่ผู้ให้บริการขนส่งมารับพัสดุภัณฑ์
TimestampEvent การประทับเวลาของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุภัณฑ์ที่ระบุ
LocationEvent ตำแหน่งของเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับพัสดุภัณฑ์ที่ระบุ
CanReschedule ระบุว่าผู้ใช้นัดหมายส่งพัสดุภัณฑ์นี้ใหม่ได้หรือไม่

เราไม่ยอมรับข้อมูลต่อไปนี้

  • ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้รับหรือผู้ส่งพัสดุภัณฑ์
  • ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับผู้รับหรือผู้ส่งพัสดุภัณฑ์

แสดงความสนใจ

หากสนใจเข้าร่วมโปรแกรมลูกค้ารายแรกสุดที่เปิดรับนวัตกรรมการติดตามพัสดุภัณฑ์ โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม