การใช้แดชบอร์ดสถานะของ Google Search

แดชบอร์ดสถานะของ Google Search จะให้ข้อมูลสถานะของระบบที่ขับเคลื่อน Google Search หน้าแดชบอร์ดจะแสดงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์หรือผู้ใช้จํานวนมาก ดังนั้นหากคุณเห็นหมายเหตุในหน้าแดชบอร์ด ก็อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของเว็บไซต์

นอกจากนี้ หน้าแดชบอร์ดยังแสดงรายละเอียดของการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับการจัดอันดับของ Google Search ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าของเว็บไซต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google ปรับปรุง Search และเหตุผลที่เราแชร์ข้อมูลอัปเดตได้ที่บล็อกโพสต์วิธีที่ Google อัปเดต Search คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Search ในบล็อกของเราได้อีกด้วย

และติดตามฟีด RSS ของเราเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาและอัปเดต

ดูหน้าแดชบอร์ด

วงจรของปัญหา

เมื่อตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับ Google Search ทีม Search Relations และทีมวิศวกร Search จะทํางานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้ และจะแจ้งปัญหาดังกล่าวให้คุณทราบ

  1. การตรวจจับและการตอบสนองเริ่มต้น
  2. การตรวจสอบ
  3. การติดตามผล
  4. การบรรเทาปัญหาหรือการแก้ไขปัญหา

การตรวจจับและการตอบสนองเริ่มต้น

ทีม Search Relations จะคอยตรวจสอบสถานะของระบบ Google Search โดยดูสัญญาณประเภทต่างๆ (รวมถึงการตรวจสอบภายในและความคิดเห็นจากชุมชน) ในกรณีที่เกิดปัญหาในวงกว้าง ทีม Search Relations จะอัปเดตหน้าแดชบอร์ด ปัญหาที่เกิดในวงกว้างหมายถึงมีอะไรบางอย่างที่ส่งผลต่อเว็บไซต์หรือผู้ใช้จำนวนมาก

หน้าแดชบอร์ดสถานะอาจใช้สถานะต่อไปนี้

คำจำกัดความสถานะ
ใช้ได้ ระบบทำงานอยู่และพร้อมใช้งานตามปกติ
ข้อมูลระบบ มีการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงระบบ (เช่น การอัปเดตการจัดอันดับเริ่มเปิดตัวแล้ว หรือ Googlebot เริ่มทำการ Crawl ผ่าน HTTP/2)
การหยุดชะงักของระบบ เว็บไซต์อาจมีประสิทธิภาพการทำงานของระบบลดลงเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ DNS ของบุคคลที่สามที่ใช้ร่วมกัน เป็นต้น
ระบบหยุดทำงาน ระบบไม่ทํางานในภาพรวม และเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์หรือผู้ใช้จำนวนมาก

การตรวจสอบ

ทีมวิศวกรของ Search มีหน้าที่ตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บทที่ 12 ของหนังสือวิศวกรรมความเสถียรสำหรับเว็บไซต์

การติดตามผล

ขณะที่ยังหาทางแก้ปัญหาอยู่ ทีม Search Relations จะคอยอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ โดยข้อมูลที่จะอัปเดตอาจมีดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา เช่น ขนาดของปัญหาหรือภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบ
  • ไทม์ไลน์ที่คาดว่าจะสามารถให้ข้อมูลอัปเดตครั้งถัดไปได้
  • ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น เมื่อพบสาเหตุของปัญหานี้หรือมีวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

การบรรเทาปัญหาหรือการแก้ไขปัญหา

เราจะถือว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ Google มั่นใจว่าจะทำให้ผลกระทบต่อระบบสิ้นสุดลง เว็บไซต์อาจยังได้รับผลกระทบอยู่จนกว่า Google จะประมวลผลเว็บไซต์อีกครั้ง

ขณะที่ปัญหายังคงอยู่ ทีม Search Relations จะพยายามบรรเทาปัญหา การบรรเทาปัญหาหมายถึงการลดผลกระทบหรือขอบเขตของปัญหา เช่น การให้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

หากเป็นไปได้ ทีม Search Relations จะค้นหาและสื่อสารวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือขั้นตอนที่คุณสามารถทำตามได้เพื่อแก้ปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้อง วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอาจเป็นการใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS อื่นไปก่อน

คำถามที่พบบ่อย

จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการตรวจพบปัญหา

เมื่อตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับ Google Search ทีม Search Relations และทีมวิศวกร Search จะทํางานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้ และจะแจ้งปัญหาดังกล่าวให้คุณทราบ

จะเกิดอะไรขึ้นหากได้รับแจ้งว่ามีการอัปเดต

เมื่อรับทราบว่ามีการอัปเดตระบบการจัดอันดับ ให้คลิกลิงก์ (หากมี) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตและคําแนะนําที่ควรพิจารณา ตามปกติแล้ว คุณไม่จําเป็นต้องดําเนินการใดๆ

มีการอัปเดตการจัดอันดับรายการใดบ้าง

หน้าแดชบอร์ดจะแสดงรายการการอัปเดตการจัดอันดับล่าสุดของ Google Search ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของเว็บไซต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google ปรับปรุง Search และเหตุผลที่เราแชร์ข้อมูลอัปเดตได้ที่บล็อกโพสต์วิธีที่ Google อัปเดต Search คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Search ในบล็อกของเราได้อีกด้วย

ฉันพบปัญหาบางอย่าง แต่ปัญหาไม่อยู่ในรายการในหน้าแดชบอร์ด

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเฉพาะกับหน้าเว็บของคุณ หรืออาจส่งผลกระทบต่อผู้ค้นหาหรือเว็บไซต์จำนวนหนึ่ง หากคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์ โปรดติดต่อเราในชุมชนความช่วยเหลือของ Google Search Central หากพบปัญหาที่ไม่ปรากฏในหน้าแดชบอร์ด หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการค้นหาใน Google โปรดไปที่ฟอรัมความช่วยเหลือของ Google Search

ฉันจะดูข้อมูลสถานะของระบบที่ผ่านมาได้จากที่ใด

ปัญหาและการอัปเดตที่รายงานในหน้าแดชบอร์ดจะมีอยู่ในหน้าสรุปและประวัติเป็นเวลา 5 ปี คลิกแถวสรุปเพื่อตรวจสอบโพสต์เกี่ยวกับหมายเหตุ