ภาพรวมของโอเปอเรเตอร์การค้นหาของ Google

Google Search รองรับโอเปอเรเตอร์การค้นหาหลายรายการ ซึ่งคุณจะใช้เพื่อปรับแต่งหรือกําหนดเป้าหมายของการค้นหาได้ โอเปอเรเตอร์การค้นหาต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์ในการแก้ไขข้อบกพร่องของเว็บไซต์ของคุณด้วย

เช่น โอเปอเรเตอร์การค้นหา site: อาจช่วยตรวจสอบสแปมความคิดเห็นในเว็บไซต์ได้ และโอเปอเรเตอร์ imagesize: ของการค้นหารูปภาพอาจช่วยในการค้นหารูปภาพที่มีขนาดเล็กในเว็บไซต์ได้

ตารางต่อไปนี้มีโอเปอเรเตอร์การค้นหาที่คุณใช้ตรวจสอบแง่มุมต่างๆ ของหน้าเว็บใน Search ได้

โอเปอเรเตอร์การค้นหา

cache:

หาหน้าเว็บเวอร์ชันที่แคชไว้ เช่น

cache:https://www.google.com/

filetype:

ดูผลการค้นหาในประเภทไฟล์ที่เจาะจงตามที่กําหนดโดยส่วนหัว HTTP ของ content-type หรือนามสกุลไฟล์ ตัวอย่างเช่น คุณค้นหาไฟล์ RTF และ URL ที่ลงท้ายด้วย .rtf ซึ่งเนื้อหามีคําว่า "galway" ได้

filetype:rtf galway

imagesize:

หาหน้าเว็บที่มีรูปภาพในขนาดที่เฉพาะเจาะจง โอเปอเรเตอร์การค้นหานี้ใช้ได้กับ Google รูปภาพเท่านั้น เช่น

imagesize:1200x800

site:

ดูผลการค้นหาจากโดเมน, URL หรือคํานําหน้า URL ที่เฉพาะเจาะจง เช่น

site:https://www.google.com/

src:

หาหน้าที่อ้างอิง URL รูปภาพหนึ่งๆ ในแอตทริบิวต์ src โอเปอเรเตอร์การค้นหานี้ใช้ได้กับ Google รูปภาพเท่านั้น เช่น

src:https://www.example.com/images/peanut-butter.png