วิธีรวมส่วนขยาย Sitemap

ส่วนขยาย Sitemap เป็นวิธีที่ดีในการบอกให้ Google ทราบเกี่ยวกับเนื้อหาประเภทต่างๆ และข้อมูลเมตาที่คุณใช้ในเว็บไซต์ บ่อยครั้งเนื้อหาในหน้าเว็บอาจอยู่ในส่วนขยายหลายประเภท เช่น คุณอาจเผยแพร่บทความข่าวที่ฝังรูปภาพและวิดีโอ นอกจากนี้ หน้าเว็บอาจมีเวอร์ชันแปลด้วย ซึ่งหมายความว่าคุณอาจเพิ่มคําอธิบายประกอบ hreflang สําหรับหน้าเว็บที่แปลแล้วได้

เนมสเปซ

สําหรับส่วนขยาย Sitemap แต่ละรายการที่ต้องการใช้ใน Sitemap คุณจะต้องระบุเนมสเปซที่เกี่ยวข้องซึ่งประกาศแท็กที่ส่วนขยายรองรับ ซึ่งทำได้ด้วยแอตทริบิวต์ xmlns ของแท็ก urlset เนมสเปซของส่วนขยาย Sitemap ที่ Google รองรับมีดังนี้

แท็กส่วนขยายและคําจํากัดความเนมสเปซของแท็ก
image: http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1
news: http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9
video: http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1
xhtml: (สำหรับ hreflang) http://www.w3.org/1999/xhtml

การประกาศเนมสเปซหลายรายการ

หากต้องการประกาศเนมสเปซหลายรายการ ให้เพิ่มการอ้างอิงเนมสเปซที่เกี่ยวข้องลงใน Sitemap ตามที่อธิบายไว้ในเอกสารประกอบของส่วนขยายนั้นๆ ต่อไปนี้คือตัวอย่างที่แสดงวิธีเพิ่มส่วนขยายข่าว วิดีโอ และ xhtml (สำหรับ hreflang) ลงใน Sitemap

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
      xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9"
      xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"
      xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <url>
<!-- rest of the sitemap -->

การรวมส่วนขยาย Sitemap

เมื่อประกาศเนมสเปซแล้ว ให้ทําตามรายละเอียดการใช้งานในเอกสารประกอบของส่วนขยาย Sitemap ที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการรวมส่วนขยาย ให้เพิ่มแท็กจากส่วนขยาย Sitemap ที่ต้องการทีละแท็กลงในแท็ก <url> ที่เหมาะสมตามที่อธิบายไว้ในเอกสารประกอบของส่วนขยาย Sitemap แต่ละรายการ

ตัวอย่างวิธีเพิ่มส่วนขยายข่าว วิดีโอ และ xhtml (hreflang) ลงใน Sitemap

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
  xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9"
  xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"
  xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <url>
  <loc>https://www.example.com/english/page.html</loc>
  <!-- Starting with the news extension tags -->
  <news:news>
   <news:publication>
    <news:name>The Example Times</news:name>
    <news:language>en</news:language>
   </news:publication>
   <news:publication_date>2008-12-23</news:publication_date>
   <news:title>Companies A, B in Merger Talks</news:title>
  </news:news>
  <!-- Next we add video extension tags -->
  <video:video>
   <video:thumbnail_loc>https://www.example.com/thumbs/123.jpg</video:thumbnail_loc>
   <video:title>Lizzi is painting the wall</video:title>
   <video:description>
    Gary is watching the paint dry on the wall Lizzi painted.
   </video:description>
   <video:player_loc>
    https://player.example.com/video/987654321
   </video:player_loc>
  </video:video>
  <!-- And finally the xhtml tags for hreflang -->
  <xhtml:link
        rel="alternate"
        hreflang="de"
        href="https://www.example.de/deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link
        rel="alternate"
        hreflang="de-ch"
        href="https://www.example.de/schweiz-deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link
        rel="alternate"
        hreflang="en"
        href="https://www.example.com/english/page.html"/>
 </url>
<!-- Add more <url> tags -->

ลําดับของส่วนขยายใน Sitemap ไม่เกี่ยวข้องกันหลังจากแท็ก <loc> อ่านแนวทางปฏิบัติแนะนําทั่วไปสําหรับ Sitemap โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับขีดจำกัดขนาดไฟล์ การรวมส่วนขยาย Sitemap จะเพิ่มขนาดไฟล์ของ Sitemap อย่างมาก