ภาพรวมของหัวข้อลักษณะที่ปรากฏใน Search

หัวข้อในส่วนนี้อธิบายวิธีที่คุณจะเปลี่ยนแปลงวิธีที่เว็บไซต์จะปรากฏใน Search และผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Google

การใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง

Google ใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาในหน้าเว็บ และคุณช่วย Google ได้ด้วยการระบุข้อมูลที่เจาะจงเกี่ยวกับเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏในฟีเจอร์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในผลการค้นหา

ฟีเจอร์ที่ใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง

รายการฟีเจอร์ที่ใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างมีดังต่อไปนี้

โปรแกรมลูกค้ารายแรกสุดที่เปิดรับนวัตกรรม

Google นำร่องฟีเจอร์บางอย่างกับองค์กรจำนวนหนึ่งเท่านั้นเพื่อดูแลให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด ปัจจุบันโปรแกรมลูกค้ารายแรกสุดที่เปิดรับนวัตกรรมประกอบด้วยฟีเจอร์ต่อไปนี้