ทำให้วันที่เผยแพร่ปรากฏใน Google Search

วันที่เผยแพร่คือวันที่ซึ่ง Google คาดประมาณว่าหน้าเว็บได้รับการอัปเดตหรือเผยแพร่ เมื่อสามารถระบุวันที่เผยแพร่ของหน้าหรือวิดีโอได้ Google อาจแสดงข้อมูลนี้ในผลการค้นหาหากพิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ คุณสามารถให้ข้อมูลได้เพื่อช่วยให้ Google ระบุวันที่เผยแพร่ได้

ภาพผลการค้นหาเว็บใน Google Search พร้อมไฮไลต์รอบๆ ส่วนบรรทัดวันที่

25 ส.ค. 2023

Google ไม่ได้พิจารณาปัจจัยเกี่ยวกับวันที่เพียงอย่างเดียว เพราะทุกปัจจัยอาจทำให้เกิดปัญหาได้ ดังนั้นระบบจึงต้องพิจารณาหลายๆ ปัจจัยเพื่อระบุการประมาณที่ดีที่สุดของวันที่เผยแพร่หน้าเว็บหรือวันที่หน้าเว็บมีการอัปเดตที่สำคัญ

วิธีให้ข้อมูลวันที่แก่ Google

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้ข้อมูลวันที่แก่ Google

 1. ทําตามแนวทางปฏิบัติแนะนําสําหรับทำให้วันที่เผยแพร่ปรากฏ
 2. ใส่วันที่ที่ผู้ใช้มองเห็นได้ลงในหน้าเว็บและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ติดป้ายกํากับวันที่ให้เหมาะสมด้วยข้อความ เช่น "เผยแพร่" หรือ "อัปเดตล่าสุด" ตัวอย่างวิธีไฮไลต์ข้อมูลวันที่สำหรับหน้าเว็บมีดังนี้
  • โพสต์เมื่อ 4 ก.พ. 2019
  • เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2019
  • อัปเดตล่าสุด: 14 ก.พ. 2018
  • อัปเดตเมื่อ 14 ก.พ. 2019 เวลา 20.00 น. ET
  <html>
   <head>
    <title>Analyzing Google Search traffic drops</title>
   </head>
   <body>
    <p>
     Posted Tuesday, July 20, 2021
    </p>
    <p>
     Suppose you open Search Console and find out that your Google Search traffic dropped. What should you do?
    </p>
   </body>
  </html>
 3. ระบุวันที่ด้วย Structured Data เราขอแนะนําให้คุณเพิ่มประเภทย่อย CreativeWork (เช่น Article, BlogPosting, หรือ VideoObject) และระบุช่อง datePublished และ/หรือ dateModified อย่าลืมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ Structured Data ของ Google เพื่อช่วยให้ Crawler รู้วันที่ที่เผยแพร่บทความ
  <html>
   <head>
    <title>Analyzing Google Search traffic drops</title>
    <script type="application/ld+json">
    {
     "@context": "https://schema.org",
     "@type": "NewsArticle",
     "headline": "Analyzing Google Search traffic drops",
     "datePublished": "2021-07-20T08:00:00+08:00",
     "dateModified": "2021-07-20T09:20:00+08:00"
    }
    </script>
   </head>
   <body>
    <p>
     Posted Tuesday, July 20, 2021
    </p>
    <p>
     Suppose you open Search Console and find out that your Google Search traffic dropped. What should you do?
    </p>
   </body>
  </html>

แนวทางปฏิบัติแนะนําสําหรับการทำให้วันที่เผยแพร่ปรากฏ

 • ต้องระบุวันที่ ไม่ต้องระบุเวลา: แต่เราขอแนะนําให้คุณระบุเวลาและเขตเวลาในมาร์กอัปเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้น
 • หากคุณเลือกที่จะระบุเขตเวลา ให้ระบุเขตเวลาที่ถูกต้องโดยคำนึงถึงเวลาออมแสงตามความเหมาะสม
 • ทำให้วันที่และเวลาสอดคล้องกัน ตรวจสอบว่าวันที่ (รวมถึงเวลาและเขตเวลาที่ไม่บังคับ) ตรงกันระหว่างค่าของรูปแบบที่ผู้ใช้เห็นและรูปแบบ Structured Data ซึ่งมีค่าเท่ากัน ไม่บังคับว่าต้องระบุเวลาและเขตเวลาในข้อมูลที่ผู้ใช้เห็นแม้ว่าจะมีการระบุไว้ใน Structured Data ก็ตาม
 • อย่าระบุวันที่ในอนาคตหรือวันที่ดำเนินการที่แสดงไว้ในหน้าเว็บ วันที่ต้องแสดงถึงวันที่เผยแพร่หรือวันที่อัปเดตหน้าเว็บ ไม่ใช่วันที่ของเรื่องราวหรือกิจกรรมที่แสดงไว้ในที่นี้ คุณเพิ่มมาร์กอัปกิจกรรมลงในหน้าเพื่อแสดงกิจกรรมที่ระบุไว้ในหน้าเว็บได้หากต้องการ
 • แสดงวันที่อื่นๆ ให้น้อยที่สุดในหน้าเว็บ: หากคุณทำตามแนวทางปฏิบัติแนะนำแล้วแต่ยังพบว่าระบบเลือกวันที่ไม่ถูกต้อง ให้ลองลบวันที่อื่นๆ บางส่วนหรือทั้งหมดที่ปรากฏในหน้าเว็บ
 • หากต้องการให้หน้าเว็บแสดงในการค้นหาของ Google News ให้ทำตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเหล่านี้