Structured Data ของข้อมูลยานพาหนะ (Car)

ภาพแสดงผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียสำหรับยานพาหนะใน Google Search

$16,998 • 75.3k ไมล์

ร้านขายรถยนต์

$9,987 • 120k ไมล์

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์

Structured Data ของข้อมูลยานพาหนะช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายสามารถทำให้สินค้าคงคลังที่เป็นยานพาหนะสำหรับขายมีสิทธิ์แสดงในแพลตฟอร์มต่างๆ ของ Google รวมถึง Google Search และ Business Profile ของตัวแทนจำหน่าย จากนั้นผู้ใช้จะค้นหา กรอง และดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยานพาหนะสำหรับขายง่ายๆ เช่น ความพร้อมจำหน่ายสินค้า ราคา และข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับยานพาหนะที่ประกาศขาย ซึ่งอาจนําลูกค้าไปยังธุรกิจของคุณ

ความพร้อมใช้งานของฟีเจอร์

ปัจจุบันผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียของข้อมูลยานพาหนะมีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษในสหรัฐอเมริกาและเขตแดนของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ฟีเจอร์นี้ใช้ได้ทั้งในอุปกรณ์เคลื่อนที่และเดสก์ท็อป

การให้ข้อมูลสินค้าคงคลังแก่ Google ทำได้ 2 วิธี

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์สามารถให้ข้อมูลรถยนต์แก่ Google ได้ 2 วิธี วิธีแรกคือการใช้มาร์กอัป Structured Data ในเว็บไซต์ ซึ่งเป็นเนื้อหาสำคัญของเอกสารนี้ และอีกวิธีคือการส่งข้อมูลผ่านไฟล์ฟีดที่อัปโหลดไปยังพอร์ทัลของพาร์ทเนอร์ข้อมูลยานพาหนะ ทั้ง 2 วิธีช่วยให้ข้อมูลสินค้าคงคลังของรถยนต์แสดงในแพลตฟอร์มต่างๆ ของ Google ได้

ต่อไปนี้เป็นลักษณะเฉพาะของวิธีการทั้งสอง

วิธีและคำอธิบาย

มาร์กอัป Structured Data

 • การใช้งานและดูแลรักษามาร์กอัป Structured Data ในเว็บไซต์สามารถทำได้ง่าย
 • Google อาจใช้เวลานานขึ้นในการตรวจหาการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์
 • ไม่มีการสนับสนุนแบบ 1:1

การอัปโหลดไฟล์ฟีด

 • อาจต้องพัฒนาระบบเพื่อสร้างและดูแลไฟล์ฟีด
 • Google จะรู้ข้อมูลสินค้าคงคลังทั้งหมดในไฟล์ฟีด
 • มีการสนับสนุนแบบ 1:1 เพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการอัปโหลดฟีดที่พอร์ทัลของพาร์ทเนอร์ข้อมูลยานพาหนะ
 • ฟีดรองรับพร็อพเพอร์ตี้ที่ละเอียดยิ่งขึ้นสำหรับสินค้าคงคลังที่เป็นยานพาหนะ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีอัปโหลดฟีดไฟล์ข้อมูลยานพาหนะ

ไฟล์ฟีดอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมหากคุณคุ้นเคยกับการสร้างและดูแลรักษาไฟล์เหล่านี้ในทางเทคนิค มาร์กอัป Structured สำหรับเว็บเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมหากคุณให้ความสำคัญกับความยากง่ายในการใช้งาน หากเลือกใช้ทั้ง 2 วิธี โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลระหว่างฟีดและมาร์กอัปสอดคล้องกัน หากมีความคลาดเคลื่อน ข้อมูลฟีดจะลบล้างข้อมูลมาร์กอัปที่ขัดแย้งกัน

วิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ข้อมูลที่มีโครงสร้างคือรูปแบบมาตรฐานในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหน้าและจำแนกประเภทเนื้อหาของหน้า หากคุณเพิ่งใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นครั้งแรก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ต่อไปนี้เป็นภาพรวมเกี่ยวกับวิธีสร้าง ทดสอบ และเผยแพร่ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ดูคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างลงในหน้าเว็บได้ใน Codelab สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง

 1. เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น ดูตำแหน่งการแทรก Structured Data ในหน้าเว็บตามรูปแบบที่คุณใช้อยู่
 2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดโดยใช้การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย และแก้ไขข้อผิดพลาดที่สําคัญทั้งหมด พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ไม่สําคัญซึ่งอาจมีการรายงานในเครื่องมือด้วย เพราะอาจช่วยปรับปรุงคุณภาพของ Structured Data ได้ (แต่ไม่จําเป็นว่าต้องมีสิทธิ์ปรากฏในผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย)
 4. ทำให้หน้าบางหน้าที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้และใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อทดสอบว่า Google เห็นหน้าในลักษณะใด ตรวจสอบว่า Google เข้าถึงหน้าดังกล่าวได้และไม่มีการบล็อกหน้าด้วยไฟล์ robots.txt, แท็ก noindex หรือข้อกำหนดให้เข้าสู่ระบบ หากหน้าเว็บดูถูกต้องดีแล้ว คุณขอให้ Google ทำการ Crawl URL อีกครั้งได้
 5. หากต้องการให้ Google ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ตลอด เราขอแนะนำให้ส่ง Sitemap ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการแบบอัตโนมัติได้โดยใช้ Search Console Sitemap API

ตัวอย่าง

ต่อไปนี้คือตัวอย่างหน้าข้อมูลรถยนต์คันเดียวพร้อมมาร์กอัป


<html>
 <head>
  <title>1999 Dodge Ram Pickup 2500 ST</title>
  <script type="application/ld+json">{
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "Car",
   "name": "1999 Dodge Ram Pickup 2500 ST",
   "vehicleIdentificationNumber": "1BXKF23ZXXJ000000",
   "image": [
    "https://example.com/image1.png",
    "https://example.com/image2.png"
   ],
   "url": "https://www.example.com/used-vehicle-1999-dodge-ram-pickup-2500-st-c-67/",
   "offers": {
    "@type": "Offer",
    "availability": "https://schema.org/InStock",
    "price": 10000,
    "priceCurrency": "USD"
   },
   "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
   "brand": {
    "@type": "Brand",
    "name": "Dodge"
   },
   "model": "Ram",
   "vehicleConfiguration": "ST",
   "vehicleModelDate": "1999",
   "mileageFromOdometer": {
    "@type": "QuantitativeValue",
    "value": "20170",
    "unitCode": "SMI"
   },
   "color": "White",
   "vehicleInteriorColor": "Gray",
   "vehicleInteriorType": "Standard",
   "bodyType": "Pickup",
   "driveWheelConfiguration": "https://schema.org/FourWheelDriveConfiguration",
   "vehicleEngine": {
    "@type": "EngineSpecification",
    "fuelType": "Gasoline"
   },
   "vehicleTransmission": "Manual",
   "numberOfDoors": 2,
   "vehicleSeatingCapacity": 2
  }
 </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดของการได้รับสิทธิ์

มีข้อกำหนดของการได้รับสิทธิ์บางประการสำหรับตัวแทนจำหน่ายในการแสดงข้อมูลสินค้าคงคลังของรถยนต์บนแพลตฟอร์มของ Google ดังนี้

 • ตัวแทนจำหน่ายต้องมี Business Profile ที่อ้างสิทธิ์และยืนยันแล้วใน Google ในสหรัฐอเมริกาหรือเขตแดนของสหรัฐอเมริกา โปรดดูรายละเอียดที่วิธียืนยันธุรกิจใน Google
 • Business Profile ต้องมีประเภทสถานที่เป็น vehicle_dealer ดูวิธีเลือกหมวดหมู่สําหรับ Business Profile
 • ให้รวมเฉพาะสินค้าคงคลังที่เป็นยานพาหนะสำหรับขายโดยตรงจากตัวแทนจำหน่าย และไม่อนุญาตให้ใช้ยานพาหนะจากผู้ขายส่วนตัว บุคคลธรรมดา หรือนายหน้าขายรถยนต์
 • ให้รวมเฉพาะสินค้าคงคลังที่เป็นยานพาหนะสำหรับรถที่ขายในสหรัฐอเมริกาหรือเขตแดนของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

นอกจากนี้ คุณต้องปฏิบัติตาม Search Essentials และหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับ Structured Data เพื่อให้หน้าเว็บมีสิทธิ์แสดงในผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียของข้อมูลยานพาหนะ

คำจำกัดความของประเภท Structured Data

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงในผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียของข้อมูลยานพาหนะ และจะใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยก็ได้ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

Car

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ Car ได้ที่ schema.org

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
brand

Brand

ข้อมูลเกี่ยวกับยี่ห้อของยานพาหนะ

brand.name

Text

ชื่อผู้ผลิตของยานพาหนะ เช่น "Toyota"

itemCondition

OfferItemCondition

สภาพยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นใหม่หรือมือสอง โปรดใช้ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • https://schema.org/NewCondition: ยานพาหนะเป็นรถใหม่
 • https://schema.org/UsedCondition: ยานพาหนะเป็นรถมือสอง (ไม่ใช่รถใหม่)
mileageFromOdometer

QuantitativeValue

ข้อมูลเกี่ยวกับระยะทางรวมที่รถวิ่งไปนับตั้งแต่การผลิตครั้งแรก ซึ่งอ่านได้จากเครื่องวัดระยะทาง

mileageFromOdometer.unitCode

Text

หน่วยของระยะทางที่กำหนดโดยใช้ UN/CEFACT Common Code (อักขระสามตัว) โปรดใช้ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • สำหรับไมล์: SMI
 • สำหรับกิโลเมตร: KMT
mileageFromOdometer.value

Number

ค่าระยะทางที่เป็นตัวเลข ตามที่อ่านโดยเครื่องวัดระยะทาง

model

Text

รุ่นของรถ เช่น "Civic" อย่าใส่ข้อมูลรุ่นย่อยที่เจาะจง เช่น LX หรือ EX.

offers

Offer

รายละเอียดข้อเสนอเกี่ยวกับยานพาหนะที่ขาย

offers.availability

ItemAvailability

ความพร้อมจำหน่ายของยานพาหนะ โปรดใช้ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • https://schema.org/InStock: มียานพาหนะพร้อมจำหน่าย
 • https://schema.org/OutOfStock: ไม่มียานพาหนะพร้อมจำหน่าย
offers.price

Number

ราคาขายสุดท้ายสำหรับยานพาหนะ ข้อมูลยานพาหนะต้องเป็นไปตามนโยบายราคาดังต่อไปนี้

 • เราต้องการแสดงราคาต่ำสุดที่เป็นไปได้สำหรับผู้บริโภคทุกคน ส่วนลดที่แสดงจะต้องใช้กับลูกค้าทุกคน เช่น ไม่ให้ส่วนลดแค่สำหรับทหารผ่านศึก
 • เราไม่รวมยานพาหนะที่มีราคาอยู่นอกช่วงราคาที่เราคาดการณ์ไว้ โดยอิงตามยานพาหนะคล้ายๆ กันที่มีจำหน่าย
offers.priceCurrency

Text

สกุลเงินของราคาขายในรูปแบบ ISO 4217 ที่เป็นตัวอักษร 3 ตัว

vehicleIdentificationNumber

Text

Vehicle Identification Number (VIN) ซึ่งเป็นหมายเลขประจำตัวรถที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกันและไม่ซ้ำ

ยานพาหนะต้องมีหมายเลขประจำตัวรถที่ถูกต้อง

 • ไม่รองรับชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริม ยาง และบริการสำหรับยานพาหนะ
 • ไม่รองรับการประมูลยานพาหนะและการกำหนดราคาการประมูล
 • ระบบไม่รองรับยานพาหนะสำหรับเช่า เช่าซื้อ หรือสมัครสมาชิก
 • ตัวอย่างประเภทยานพาหนะที่รองรับ ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถกระบะ, รถบ้าน, รถ ATV, จักรยานยนต์, รถพ่วง
vehicleModelDate

Date

ปีของรุ่นในรูปแบบ YYYY

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
bodyType

Text

รูปแบบตัวถัง เช่น รถเก๋ง, รถ SUV หรือรถครอสโอเวอร์

ขณะนี้ Google รองรับเฉพาะค่า bodyType เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ค่าตัวอย่างมีดังนี้

 • convertible
 • coupe
 • crossover
 • full size van
 • hatchback
 • minivan
 • sedan
 • suv
 • truck
color

Text

สีภายนอกที่ OEM ระบุ เช่น ขาว แพลตินัม หรือเมทัลลิก ไตร-โค้ท

driveWheelConfiguration

DriveWheelConfigurationValue

ค่ากำหนดของล้อ (เช่น ล้อใดที่รับแรงบิดจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบส่งกำลัง) โปรดใช้ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • https://schema.org/AllWheelDriveConfiguration: ยานพาหนะมีค่ากำหนดระบบขับเคลื่อนทุกล้อ
 • https://schema.org/FourWheelDriveConfiguration: ยานพาหนะมีค่ากำหนดระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
 • https://schema.org/FrontWheelDriveConfiguration: ยานพาหนะมีค่ากำหนดระบบขับเคลื่อนล้อหน้า
 • https://schema.org/RearWheelDriveConfiguration: ยานพาหนะมีค่ากำหนดระบบขับเคลื่อนล้อหลัง
image

URL หรือ ImageObject

รูปภาพสำหรับยานพาหนะ รูปภาพต้องเป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปภาพ หากพบปัญหา โปรดดูวิธีแก้ไขรูปภาพที่ไม่ถูกต้อง

name

Text

ชื่อของยานพาหนะตามที่แสดงบนเว็บไซต์ เช่น Used 2020 BMW 530i w/ Convenience Package

numberOfDoors

Number

จำนวนประตู

url

URL

ลิงก์ไปยังหน้ารายละเอียดยานพาหนะ (VDP) ของตัวแทนจำหน่าย

vehicleConfiguration

Text

รุ่นย่อย เช่น S, SV หรือ SL

vehicleEngine

EngineSpecification

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์

vehicleEngine.fuelType

Text

ประเภทเชื้อเพลิงที่เหมาะกับเครื่องยนต์

vehicleInteriorColor

Text

สีภายในที่ OEM ระบุ เช่น Brown หรือ Ivory

vehicleInteriorType

Text

ประเภทหรือวัสดุของภายในรถ (เช่น ผ้าใยสังเคราะห์ หนัง หรือไม้) แม้ว่าประเภทภายในส่วนใหญ่จะแตกต่างกันไปตามวัสดุที่ใช้ แต่ประเภทภายในอาจขึ้นอยู่กับการใช้งานยานพาหนะหรือกลุ่มเป้าหมายได้เช่นกัน

vehicleSeatingCapacity

Number

จำนวนที่นั่ง

vehicleTransmission

Text

ข้อมูลจำเพาะของระบบเกียร์ เช่น ความเร็ว 9 ระดับอัตโนมัติหรือเกียร์แมนนวล

ตรวจสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ด้วย Search Console

Search Console เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของหน้าเว็บใน Google Search คุณไม่จำเป็นต้องลงชื่อสมัครใช้ Search Console เพื่อให้เนื้อหาได้แสดงในผลการค้นหาของ Google แต่การลงชื่อสมัครใช้จะช่วยให้คุณเข้าใจและปรับปรุงวิธีที่ Google เห็นเว็บไซต์ได้ เราขอแนะนำให้ไปดูข้อมูลใน Search Console ในกรณีต่อไปนี้

 1. หลังจากทำให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้เป็นครั้งแรก
 2. หลังจากเผยแพร่เทมเพลตใหม่หรืออัปเดตโค้ด
 3. วิเคราะห์การเข้าชมเป็นระยะ

หลังจากทำให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้เป็นครั้งแรก

หลังจากที่ Google ได้จัดทำดัชนีหน้าของคุณแล้ว ให้ตรวจหาปัญหาโดยใช้รายงานสถานะผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักแล้ว รายการที่ถูกต้องควรจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น และรายการที่ไม่ถูกต้องไม่ควรจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น หากพบปัญหาในข้อมูลที่มีโครงสร้าง ให้ทำดังนี้

 1. แก้ไขรายการที่ไม่ถูกต้อง
 2. ตรวจสอบ URL ที่เผยแพร่เพื่อดูว่ายังมีปัญหาอยู่หรือไม่
 3. ขอการตรวจสอบโดยใช้รายงานสถานะ

หลังจากเผยแพร่เทมเพลตใหม่หรืออัปเดตโค้ด

เมื่อทําการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในเว็บไซต์ ให้คอยตรวจสอบการเพิ่มขึ้นของรายการที่ไม่ถูกต้องของ Structured Data
 • หากเห็นว่าจำนวนรายการที่ไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้น อาจเป็นเพราะคุณเผยแพร่เทมเพลตใหม่ที่ใช้งานไม่ได้ หรือเว็บไซต์โต้ตอบกับเทมเพลตที่มีอยู่ด้วยวิธีใหม่และไม่ถูกต้อง
 • หากเห็นว่าจำนวนรายการที่ถูกต้องลดลง (ไม่สอดคล้องกับรายการที่ถูกต้องซึ่งเพิ่มขึ้น) บางทีอาจเป็นเพราะคุณไม่ได้ฝัง Structured Data ไว้ในหน้าอีกแล้ว ให้ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อดูสาเหตุของปัญหา

วิเคราะห์การเข้าชมเป็นระยะ

วิเคราะห์การเข้าชมจาก Google Search โดยใช้รายงานประสิทธิภาพ ข้อมูลจะแสดงความถี่ที่หน้าปรากฏเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ใน Search ความถี่ที่ผู้ใช้คลิกหน้า และอันดับเฉลี่ยที่หน้าปรากฏในผลการค้นหา คุณจะใช้ Search Console API ดึงผลการค้นหาเหล่านี้โดยอัตโนมัติก็ได้เช่นกัน

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของ Structured Data โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้