การเขียนรีวิวคุณภาพสูง

การเผยแพร่รีวิวคุณภาพสูงช่วยให้คนได้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่กําลังพิจารณาอยู่ได้มากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ บริการ จุดหมายปลายทาง เกม ภาพยนตร์ หรือหัวข้ออื่นๆ เช่น คุณอาจเขียนรีวิวในฐานะ

 • พนักงานผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ขายที่ช่วยแนะนําข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่แข่งกัน
 • บล็อกเกอร์ที่เสนอความคิดเห็นอย่างอิสระ
 • พนักงานฝ่ายบรรณาธิการของเว็บไซต์ข่าวหรือเว็บไซต์สื่อเผยแพร่อื่นๆ

ทําตามแนวทางปฏิบัติแนะนำต่อไปนี้เพื่อช่วยให้ค้นพบหน้ารีวิวของคุณใน Google Search และแพลตฟอร์มอื่นๆ ของ Google

 • ประเมินจากมุมมองของผู้ใช้
 • แสดงให้เห็นว่าคุณมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสิ่งที่รีวิว
 • ให้หลักฐาน เช่น ภาพ เสียง หรือลิงก์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่คุณเองได้รับจากสิ่งที่คุณกำลังรีวิว เพื่อเป็นข้อสนับสนุนว่าคุณมีความเชี่ยวชาญและเพิ่มความน่าเชื่อถือของรีวิว
 • แชร์วิธีวัดผลบางอย่างในเชิงปริมาณสำหรับหมวดหมู่ประสิทธิภาพต่างๆ
 • อธิบายสิ่งที่ทำให้อะไรบางอย่างแตกต่างจากคู่แข่ง
 • เขียนให้ครอบคลุมสิ่งที่เปรียบเทียบได้เพื่อการพิจารณา หรืออธิบายว่าอันไหนอาจเหมาะกับการใช้งานหรือสถานการณ์บางอย่างมากที่สุด
 • พูดถึงประโยชน์และข้อบกพร่องของสิ่งหนึ่งๆ โดยอิงตามการวิจัยของคุณเอง
 • อธิบายว่าผลิตภัณฑ์พัฒนาจากรุ่นก่อนหน้าอย่างไร หรือเป็นการเปิดตัวเพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหา หรือช่วยผู้ใช้ในการตัดสินใจซื้ออย่างไร
 • เน้นปัจจัยในการตัดสินใจที่สําคัญที่สุด โดยอิงตามประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญของคุณ (เช่น การรีวิวรถอาจระบุปัจจัยหลักในการตัดสินใจเป็นการประหยัดเชื้อเพลิงและความปลอดภัย และให้คะแนนสมรรถภาพสําหรับแง่มุมดังกล่าว)
 • อธิบายตัวเลือกหลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์และผลที่มีต่อผู้ใช้นอกเหนือจากสิ่งที่ผู้ผลิตกล่าว
 • ใส่ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ (ของคุณเองหรือจากเว็บไซต์อื่นๆ) เพื่อช่วยให้ผู้อ่านตัดสินใจได้
 • พิจารณาใส่ลิงก์ไปยังผู้ขายหลายๆ รายเพื่อให้ผู้อ่านมีตัวเลือกในการซื้อจากผู้ขายที่ต้องการ
 • เมื่อแนะนําสิ่งที่ดีที่สุดในภาพรวมหรือดีที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์บางอย่าง ให้ระบุเหตุผลที่คุณคิดว่าสิ่งนั้นดีที่สุดโดยมีหลักฐานสนับสนุนเป็นประสบการณ์ตรง
 • ตรวจสอบว่าคุณได้เขียนเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มากพอที่จะทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ด้วยตนเองในรายการจัดอันดับ แม้คุณจะเลือกเขียนรีวิวเดียวแบบเจาะลึก

รีวิวมักใช้ลิงก์แอฟฟิลิเอตเพื่อที่ว่าหากมีใครที่เห็นว่ารีวิวมีประโยชน์และเปิดลิงก์ที่ให้ไว้เพื่อซื้อสิ่งนั้น ผู้เขียนรีวิวดังกล่าวจะได้รับรางวัลจากผู้ขาย หากคุณทําเช่นนั้น โปรดดูจุดยืนของ Google เกี่ยวกับโปรแกรมแอฟฟิลิเอตด้วย

รีวิวสามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีสําหรับผู้คนในการตัดสินใจ โปรดเขียนรีวิวโดยเน้นที่คุณภาพและความเป็นต้นฉบับ ไม่ใช่ความยาว โดยทำตามแนวทางปฏิบัติแนะนำข้างต้นให้มากที่สุด วิธีนี้จะเป็นประโยชน์ที่สุดต่อผู้ที่อ่านรีวิวของคุณ