ทําความเข้าใจ Core Web Vitals และผลการค้นหาของ Google

Core Web Vitals คือชุดเมตริกที่วัดประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงสำหรับประสิทธิภาพในการโหลด การโต้ตอบ และความเสถียรของภาพในหน้าเว็บ เราขอแนะนําอย่างยิ่งให้เจ้าของเว็บไซต์สร้าง Core Web Vitals ที่ดีเพื่อให้ประสบความสำเร็จกับ Search และเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งจะสอดคล้องกับสิ่งที่ระบบหลักในการจัดอันดับของเราให้คุณค่าไปพร้อมกับแง่มุมอื่นๆ ของประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในการทําความเข้าใจประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บในผลการค้นหาของ Google

เมตริกด้าน Core Web Vitals

การเพิ่มประสิทธิภาพ Core Web Vitals

ต่อไปนี้เป็นแหล่งข้อมูลบางส่วนที่ช่วยให้คุณวัดผล ตรวจสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพ Core Web Vitals ได้

  • ตรวจสอบรายงาน Core Web Vitals ใน Search Console ข้อมูลนี้แสดงประสิทธิภาพของหน้าเว็บ
  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Core Web Vitals ซึ่งเป็นคําแนะนําเกี่ยวกับ Core Web Vitals รวมถึงวิธีวัด แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุง และแนวทางปฏิบัติแนะนํา
  • ดูข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้คุณวัดผลและรายงาน Core Web Vitals ได้ เครื่องมือเหล่านี้จะวัด LCP, FID และ CLS

ข้อมูลอัปเดตล่าสุดในบล็อกของเรา

ต่อไปนี้คือทุกอย่างเกี่ยวกับการอัปเดตประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บที่เราได้ประกาศไว้ในบล็อก Google Search Central