บล็อกการเข้าถึงเนื้อหา

ดูวิธีบล็อก Google และเครื่องมือค้นหาอื่นๆ ไม่ให้เรียกข้อมูลหน้าเว็บในเว็บไซต์ของคุณ

หัวข้อ
ควบคุมสิ่งที่คุณแชร์กับ Google ดูวิธีต่างๆ ในการควบคุมข้อมูลที่ Google เห็นในเว็บไซต์ของคุณและสิ่งที่จะแสดงในผลการค้นหา
บล็อกการจัดทำดัชนีการค้นหาด้วย noindex ป้องกันไม่ให้หน้าเว็บปรากฏใน Google Search ด้วยการใส่เมตาแท็ก noindex ในโค้ด HTML ของหน้าเว็บ หรือส่งส่วนหัว noindex ในการตอบกลับ HTTP
เกี่ยวกับ robots.txt ไฟล์ robots.txt จะบอกโปรแกรมรวบรวมข้อมูลของเครื่องมือค้นหาว่า หน้าเว็บหรือไฟล์ใดในเว็บไซต์ที่โปรแกรมเข้ารวบรวมข้อมูลได้และไม่ได้
ป้องกันไม่ให้รูปภาพบนหน้าเว็บปรากฏในผลการค้นหา หากต้องการป้องกันไม่ให้รูปภาพจากเว็บไซต์ปรากฏในผลการค้นหาของ Google ให้ใช้เครื่องมือนำ URL ออกหรือใช้ไฟล์ robots.txt
เลือกไม่ใช้การแสดงผลบน Google Local รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Google ด้วย Search Console ใช้ Search Console เพื่อเลือกไม่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ Google เช่น Google Shopping, Google Flights, Google Hotels และ Google Local