แก้ไขลิงก์ขาออกไปยัง Google

สำหรับบางลิงก์ในเว็บไซต์อาจต้องแจ้งให้ Google ทราบถึงความสัมพันธ์ของคุณกับหน้าเว็บที่เชื่อมโยง ซึ่งทำได้โดยใช้ค่าแอตทริบิวต์ rel ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้ในแท็ก <a>

สำหรับลิงก์ปกติที่คาดหวังให้ Google ติดตามโดยไม่ต้องมีการรับรอง คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มแอตทริบิวต์ rel เช่น

<p>My favorite horse is the <a href="https://horses.example.com/Palomino">palomino</a>.</p>

สำหรับลิงก์อื่นๆ ให้ใช้ค่าต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ค่า

ค่า rel

ทำเครื่องหมายลิงก์ที่เป็นโฆษณาหรือตำแหน่งที่มีการชำระเงิน (โดยทั่วไปจะเรียกว่าลิงก์ที่มีการชำระเงิน) ด้วยค่า sponsored ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดยืนของ Google ที่มีต่อลิงก์ที่มีการชำระเงิน


<a rel="sponsored" href="https://cheese.example.com/Appenzeller_cheese">Appenzeller</a>
rel="ugc"

เราขอแนะนำให้ระบุลิงก์ของเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC) เช่น ความคิดเห็นและโพสต์ในฟอรัมด้วยค่า ugc


<a rel="ugc" href="https://cheese.example.com/Appenzeller_cheese">Appenzeller</a>

หากต้องการชมเชยและตอบแทนผู้ให้ข้อมูลร่วมกันที่เชื่อถือได้ คุณอาจนำแอตทริบิวต์นี้ออกจากลิงก์ที่โพสต์โดยสมาชิกหรือผู้ใช้ที่ร่วมให้ข้อมูลคุณภาพสูงตลอดเวลาที่ผ่านมา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสแปมความคิดเห็น

rel="nofollow"

ใช้ค่า nofollow เมื่อไม่ได้ใช้ค่าอื่นๆ และไม่ต้องการให้ Google เชื่อมโยงเว็บไซต์เข้ากับค่าเหล่านั้น หรือไม่ต้องการให้ทำการ Crawl หน้าเว็บที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ สำหรับ ลิงก์ภายในเว็บไซต์ของคุณเอง ให้ใช้ กฎ disallow ในไฟล์ robots.txt


<a rel="nofollow" href="https://cheese.example.com/Appenzeller_cheese">Appenzeller</a>
หลายค่า

คุณอาจระบุค่า rel หลายค่าเป็นรายการที่เว้นวรรคหรือรายการที่คั่นด้วยคอมมา ตัวอย่าง


<p>I love <a rel="ugc nofollow" href="https://cheese.example.com/Appenzeller_cheese">Appenzeller</a> cheese.</p>

<p>I hate <a rel="ugc,nofollow" href="https://cheese.example.com/blue_cheese">Blue</a> cheese.</p>

โดยทั่วไประบบจะไม่ติดตามลิงก์ที่มีการทำเครื่องหมายด้วยแอตทริบิวต์ rel เหล่านี้ โปรดทราบว่าระบบอาจค้นพบหน้าเว็บที่เชื่อมโยงด้วยวิธีอื่น เช่น แผนผังเว็บไซต์หรือลิงก์จากเว็บไซต์อื่น จึงอาจยังมีการ Crawl อยู่ แอตทริบิวต์ rel เหล่านี้ใช้เฉพาะในแท็ก <a> (เนื่องจาก Google ติดตามได้เฉพาะลิงก์ที่แท็ก <a> ชี้ไปเท่านั้น) ยกเว้น nofollow ซึ่งใช้เป็นแท็ก meta ของ robots ได้ด้วย

หากไม่ต้องการให้ Google ติดตามลิงก์ไปยังหน้าในเว็บไซต์ของคุณเอง ให้ใช้กฎ disallow ในไฟล์ robots.txt

หากต้องการป้องกันไม่ให้ Google จัดทำดัชนีหน้าเว็บ ให้อนุญาตการ Crawl และใช้กฎ noindex ในไฟล์ robots