การประเมินประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บเพื่อสร้างเว็บที่ดีขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2020

ทั้งการศึกษาภายในและการวิจัยในอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ชอบเว็บไซต์ที่สร้างประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บที่ยอดเยี่ยม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Search ได้เพิ่มเกณฑ์สำหรับประสบการณ์ของผู้ใช้หลายด้าน เช่น ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บและความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เป็นปัจจัยในการจัดอันดับผลการค้นหา เมื่อช่วงต้นเดือน ทีม Chrome ได้เปิดตัว Core Web Vitals ซึ่งเป็นชุดเมตริกที่เกี่ยวข้องกับความเร็ว การตอบสนองอย่างทันท่วงที และความเสถียรของภาพ เพื่อช่วยเจ้าของเว็บไซต์วัดประสบการณ์ของผู้ใช้ในเว็บ

วันนี้เรากำลังต่อยอดงานดังกล่าวและจะเผยการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับการจัดอันดับของ Search ซึ่งผสานรวมเมตริกประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บดังกล่าวให้คุณทราบก่อนใคร และจะแนะนำสัญญาณใหม่ที่รวม Core Web Vitals เข้ากับสัญญาณที่มีอยู่สำหรับประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บเพื่อแสดงภาพรวมเกี่ยวกับคุณภาพประสบการณ์ของผู้ใช้ในหน้าเว็บหนึ่งๆ

ในการอัปเดตครั้งนี้ เรายังจะผสานรวมเมตริกประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บเข้ากับเกณฑ์การจัดอันดับสำหรับฟีเจอร์ "เรื่องเด่น" ใน Search บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และยกเลิกข้อกำหนดด้าน AMP สำหรับการมีสิทธิ์ใช้ "เรื่องเด่น" ด้วย Google ยังรองรับ AMP อยู่และจะลิงก์กับหน้า AMP ต่อไป (หากมี) นอกจากนี้ เรายังได้อัปเดตเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อช่วยเจ้าของเว็บไซต์ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บให้ดีขึ้นด้วย

หมายเหตุเรื่องกำหนดการ: เราเข้าใจดีว่าเจ้าของเว็บไซต์จำนวนมากกำลังมุ่งรับมือกับผลกระทบของโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับที่อธิบายในโพสต์นี้จะเกิดขึ้นหลังพ้นปีนี้ไปแล้ว และเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนที่จะเปิดตัว ตอนนี้เรากำลังจัดหาเครื่องมือต่างๆ ให้คุณเพื่อช่วยในการเริ่มต้น (เนื่องจากเจ้าของเว็บไซต์ขอทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับโดยเร็วที่สุดอยู่เสมอ) แต่คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการโดยทันทีแต่อย่างใด

เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บ

สัญญาณประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บจะวัดแง่มุมต่างๆ ว่าผู้ใช้ได้รับประสบการณ์อย่างไรจากการโต้ตอบกับหน้าเว็บ การปรับปรุงปัจจัยเหล่านี้จะทำให้เว็บน่าใช้งานยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ในทุกเว็บเบราว์เซอร์และทุกแพลตฟอร์ม รวมถึงช่วยให้เว็บไซต์ค่อยๆ พัฒนาให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งเราเชื่อว่าจะส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในเว็บเมื่อผู้ใช้รู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้นและทำธุรกรรมได้ราบรื่นยิ่งขึ้น

Core Web Vitals คือชุดเมตริกที่เน้นผู้ใช้และวัดจากการใช้งานจริงซึ่งแสดงตัวเลขจากแง่มุมที่สำคัญๆ ของประสบการณ์ของผู้ใช้ เมตริกเหล่านี้วัดมิติข้อมูลความสามารถในการใช้งานเว็บ เช่น เวลาที่ใช้ในการโหลด การโต้ตอบ และความเสถียรของเนื้อหาขณะที่โหลด (เพื่อไม่ให้เกิดการแตะปุ่มโดยไม่ตั้งใจเมื่อปุ่มเลื่อนมาอยู่ใต้นิ้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างความรำคาญแก่ผู้ใช้)

เรากำลังรวมสัญญาณที่ได้จาก Core Web Vitals เข้ากับสัญญาณที่มีอยู่ของ Search เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บ ซึ่งได้แก่ ความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ความปลอดภัยของการใช้ HTTPS และหลักเกณฑ์เรื่องโฆษณาคั่นระหว่างหน้าที่รบกวนผู้ใช้ เพื่อให้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บ เนื่องจากเราทำการระบุและวัดประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงมีแผนที่จะผสานรวมสัญญาณอื่นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บเพิ่มทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงระบุด้านอื่นๆ ที่เราจะวัดเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้ได้

แผนภาพแสดงส่วนประกอบของสัญญาณของ Search ที่บ่งบอกถึงประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บ

การจัดอันดับประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บ

ประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บที่ยอดเยี่ยมช่วยให้ผู้ใช้ทำสิ่งต่างๆ ให้เสร็จได้มากขึ้นและมีส่วนร่วมอย่างจริงจังยิ่งขึ้น ตรงข้ามกับประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บที่แย่ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้ผู้ใช้พบข้อมูลที่ต้องการในหน้าเว็บ Google นำประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บมาพิจารณาเพิ่มจากสัญญาณหลายร้อยรายการที่มีอยู่เมื่อจัดอันดับผลการค้นหา โดยมีจุดประสงค์ที่จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลและหน้าเว็บที่ต้องการได้ง่ายขึ้น รวมถึงสนับสนุนให้เจ้าของเว็บไซต์มอบประสบการณ์ที่ผู้ใช้จะชื่นชอบ

นักพัฒนาซอฟต์แวร์บางรายจะต้องทำงานมากขึ้นเพื่อทำความเข้าใจการวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ใน Core Web Vitals และการแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ เราต้องการช่วยเหลือในเรื่องนี้ จึงได้อัปเดตเครื่องมือยอดนิยมสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น Lighthouse และ PageSpeed Insights เพื่อแสดงข้อมูลและคำแนะนำจาก Core Web Vitals นอกจากนี้ Google Search Console ยังมีรายงานเฉพาะด้าน เพื่อช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์ทราบโอกาสที่จะพัฒนาเว็บได้อย่างรวดเร็วด้วย เรายังทำงานร่วมกับนักพัฒนาเครื่องมือภายนอกเพื่อนำ Core Web Vitals ไปผสานรวมกับบริการที่ตนจะเสนอให้เจ้าของเว็บไซต์ด้วย

ทุกองค์ประกอบของการใช้งานหน้าเว็บนั้นมีความสำคัญก็จริง แต่เราจะให้ความสำคัญกับหน้าเว็บที่โดยรวมแล้วมีข้อมูลที่ดีที่สุดเป็นลำดับแรก แม้ว่าประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บบางด้านจะด้อยกว่าก็ตาม สิ่งที่สำคัญกว่าประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บที่ดีคือการมีเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่หน้าเว็บหลายหน้ามีเนื้อหาคล้ายกัน ประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บจะกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญกว่ามากต่อการปรากฏใน Search

ประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บและฟีเจอร์ "เรื่องเด่น" ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

ฟีเจอร์ "เรื่องเด่น" ในอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นประสบการณ์การใช้เนื้อหาใหม่ล่าสุดใน Search ซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรก ในปัจจุบันฟีเจอร์นี้เน้นที่ผลการค้นหาหน้า AMP ซึ่งได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บที่ดี ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ฟีเจอร์ "เรื่องเด่น" เป็นแรงบันดาลใจให้เราคิดถึงวิธีการใหม่ๆ ที่จะพัฒนาประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บทั่วทั้งอินเทอร์เน็ต

เมื่อเปิดตัวการอัปเดตการจัดอันดับประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บ เราจะอัปเดตเกณฑ์การมีสิทธิ์สำหรับประสบการณ์การใช้ "เรื่องเด่น" ด้วย เรื่องราวต่างๆ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในหน้า AMP เพื่อให้ได้แสดงใน "เรื่องเด่น" ในอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้ว เนื่องจาก AMP จะเปิดในหน้าทุกประเภท นอกจากการเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บจะกลายเป็นปัจจัยการจัดอันดับใน "เรื่องเด่น" นอกเหนือจากปัจจัยหลายๆ ประการที่มีการประเมินแล้วด้วย และเช่นเคย หน้าเว็บต้องเป็นไปตามนโยบายเนื้อหาของ Google News จึงจะมีสิทธิ์ เจ้าของเว็บไซต์ที่เผยแพร่หน้าเว็บเป็น AMP อยู่หรือหน้าเว็บมีเวอร์ชัน AMP จะไม่เห็นว่าลักษณะการทำงานมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากระบบจะลิงก์เวอร์ชัน AMP จาก "เรื่องเด่น"

สรุป

เราเชื่อว่าผู้ใช้จะมีส่วนร่วมมากขึ้นเมื่อประสบการณ์การใช้งานในเว็บดีขึ้น และการผสานรวมสัญญาณใหม่ดังกล่าวไว้ใน Search จะช่วยเราทำให้เว็บดีขึ้นสำหรับทุกคนได้ หวังว่าการแชร์แผนการอัปเดตประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บและการเปิดตัวเครื่องมือสนับสนุนล่วงหน้าจะช่วยปรับปรุงระบบนิเวศที่มีทั้งผู้สร้างเว็บ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และธุรกิจ รวมถึงมอบประสบการณ์การใช้งานที่น่าประทับใจยิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้ได้

โปรดติดตามการอัปเดตในอนาคต ซึ่งจะระบุกำหนดการที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จนกว่าจะมีผล และเช่นเคย หากมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ โปรดไปที่ฟอรัมผู้ดูแลเว็บ