Satır ve sütun işlemleri

Google Sheets API, e-tablolarda satır ve sütun eklemenize, kaldırmanıza ve değiştirmenize olanak tanır. Bu sayfadaki örnekler, bazı yaygın satır ve sütun işlemlerinin Sheets API kullanılarak nasıl yapılabileceğini gösterir.

Bu örnekler, dilsiz olması için HTTP istekleri biçiminde sunulur. Google API istemci kitaplıklarını kullanarak farklı dillerde toplu güncellemenin nasıl uygulanacağını öğrenmek için E-tabloları güncelleme bölümüne bakın.

Bu örneklerde SPREADSHEET_ID ve SHEET_ID yer tutucuları, bu kimlikleri nereye gireceğinizi belirtir. E-tablo kimliğini e-tablonun URL'sinde bulabilirsiniz. Sayfa kimliğini spreadsheets.get yöntemini kullanarak alabilirsiniz. Aralıklar, A1 gösterimi kullanılarak belirtilir. Sayfa1!A1:D5 örnek aralıktır.

Sütun genişliğini veya satır yüksekliğini ayarlama

Aşağıdaki spreadsheets.batchUpdate kod örneğinde, A sütununun genişlik özelliğini 160 piksel olacak şekilde güncellemek için UpdateDimensionPropertiesRequest özelliğinin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir. İkinci bir istek, ilk üç satırın satır yüksekliği özelliğini 40 piksel olacak şekilde günceller. dimension alanı, işlemin bir sayfadaki sütunlara mı yoksa satırlara mı uygulanacağını belirler.

İstek protokolü aşağıda gösterilmiştir.

POST https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/SPREADSHEET_ID:batchUpdate
{
 "requests": [
  {
   "updateDimensionProperties": {
    "range": {
     "sheetId": SHEET_ID,
     "dimension": "COLUMNS",
     "startIndex": 0,
     "endIndex": 1
    },
    "properties": {
     "pixelSize": 160
    },
    "fields": "pixelSize"
   }
  },
  {
   "updateDimensionProperties": {
    "range": {
     "sheetId": SHEET_ID,
     "dimension": "ROWS",
     "startIndex": 0,
     "endIndex": 3
    },
    "properties": {
     "pixelSize": 40
    },
    "fields": "pixelSize"
   }
  }
 ]
}

Boş satır veya sütun ekleme

Aşağıdaki spreadsheets.batchUpdate kod örneğinde satır ve sütun eklemek için AppendDimensionRequest özelliğinin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir. İlk istek, sayfanın sonuna üç boş satır, ikinci istek ise tek bir boş sütun ekler. dimension alanı, işlemin bir sayfadaki sütunlara mı yoksa satırlara mı uygulanacağını belirler.

İstek protokolü aşağıda gösterilmiştir.

POST https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/SPREADSHEET_ID:batchUpdate
{
 "requests": [
  {
   "appendDimension": {
    "sheetId": SHEET_ID,
    "dimension": "ROWS",
    "length": 3
   }
  },
  {
   "appendDimension": {
    "sheetId": SHEET_ID,
    "dimension": "COLUMNS",
    "length": 1
   }
  }
 ]
}

Bir sütunu otomatik olarak yeniden boyutlandırma

Aşağıdaki spreadsheets.batchUpdate kod örneğinde, sütun içeriğinin boyutuna göre A:C sütunlarını yeniden boyutlandırmak için AutoResizeDimensionsRequest özelliğinin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir. dimension alanı, işlemin sayfadaki sütunlarına uygulandığını belirtir.

İstek protokolü aşağıda gösterilmiştir.

POST https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/SPREADSHEET_ID:batchUpdate
{
 "requests": [
  {
   "autoResizeDimensions": {
    "dimensions": {
     "sheetId": SHEET_ID,
     "dimension": "COLUMNS",
     "startIndex": 0,
     "endIndex": 3
    }
   }
  }
 ]
}

Satırı otomatik olarak yeniden boyutlandırma

Aşağıdaki spreadsheets.batchUpdate kod örneğinde, ilk üç satırın satır yüksekliklerini temizlemek için AutoResizeDimensionsRequest özelliğinin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir. Daha sonra satır yükseklikleri, her bir satırdaki hücrelerin içeriğine göre dinamik olarak büyür. dimension alanı, işlemin sayfadaki satırlara uygulandığını belirtir.

İstek protokolü aşağıda gösterilmiştir.

POST https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/SPREADSHEET_ID:batchUpdate
{
 "requests": [
  {
   "autoResizeDimensions": {
    "dimensions": {
     "sheetId": SHEET_ID,
     "dimension": "ROWS",
     "startIndex": 0,
     "endIndex": 3
    }
   }
  }
 ]
}

Satır veya sütun silme

Aşağıdaki spreadsheets.batchUpdate kod örneğinde, bir sayfadaki ilk üç satırı silmek için DeleteDimensionRequest özelliğinin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir. İkinci bir istek B:D sütunlarını siler. dimension alanı, işlemin sayfadaki sütunlarına mı yoksa satırlarına mı uygulanacağını belirler.

İstek protokolü aşağıda gösterilmiştir.

POST https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/SPREADSHEET_ID:batchUpdate
{
 "requests": [
  {
   "deleteDimension": {
    "range": {
     "sheetId": SHEET_ID,
     "dimension": "ROWS",
     "startIndex": 0,
     "endIndex": 3
    }
   }
  },
  {
   "deleteDimension": {
    "range": {
     "sheetId": SHEET_ID,
     "dimension": "COLUMNS",
     "startIndex": 1,
     "endIndex": 4
    }
   }
  },
 ],
}

Boş satır veya sütun ekleme

Aşağıdaki spreadsheets.batchUpdate kod örneğinde, belirli bir dizine sütun veya satır eklemek için (ör. bir sayfanın üst kısmına boş satır eklemek gibi) InsertDimensionRequest kodunun nasıl kullanılacağı gösterilmektedir. İlk istek C sütununa iki boş sütun ekliyor. İkinci istek, 1. satırdan başlayarak üç boş satır ekliyor.

dimension alanı, işlemin sayfadaki sütunlarına mı yoksa satırlarına mı uygulanacağını belirler.

True (doğru) değerine ayarlanırsa inheritFromBefore alanı, Sheets API'ye yeni sütunlara veya satırlara önceki satır veya sütunla aynı özellikleri vermesini, yanlışsa yeni sütun veya satırlardan sonraki boyutları devralmasını bildirir. 1. satıra satır veya A sütununa bir sütun ekliyorsanız inheritFromBefore doğru olamaz.

İstek protokolü aşağıda gösterilmiştir.

POST https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/SPREADSHEET_ID:batchUpdate
{
 "requests": [
  {
   "insertDimension": {
    "range": {
     "sheetId": SHEET_ID,
     "dimension": "COLUMNS",
     "startIndex": 2,
     "endIndex": 4
    },
    "inheritFromBefore": true
   }
  },
  {
   "insertDimension": {
    "range": {
     "sheetId": SHEET_ID,
     "dimension": "ROWS",
     "startIndex": 0,
     "endIndex": 3
    },
    "inheritFromBefore": false
   }
  },
 ],
}

Satır veya sütun taşıma

Aşağıdaki spreadsheets.batchUpdate kod örneğinde, A sütununu D sütununa taşımak için MoveDimensionRequest özelliğinin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir. İkinci bir istek, 5-10 arasındaki satırları 20. satıra taşır.

dimension alanı, işlemin sayfadaki sütunlarına mı yoksa satırlarına mı uygulanacağını belirler. destinationIndex alanı, sıfır tabanlı bir başlangıç dizini kullanarak kaynak verilerin nereye taşınacağını belirler.

İstek protokolü aşağıda gösterilmiştir.

POST https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/SPREADSHEET_ID:batchUpdate
{
 "requests": [
  {
   "moveDimension": {
    "source": {
     "sheetId": SHEET_ID,
     "dimension": "COLUMNS",
     "startIndex": 0,
     "endIndex": 1
    },
    "destinationIndex": 3
   }
  },
  {
   "moveDimension": {
    "source": {
     "sheetId": SHEET_ID,
     "dimension": "ROWS",
     "startIndex": 4,
     "endIndex": 10
    },
    "destinationIndex": 19
   }
  },
 ],
}