Phát triển các giải pháp trên Google Trang tính.

Chèn nội dung tương tác (có dữ liệu tài khoản của bạn hoặc dịch vụ bên ngoài) bằng Tiện ích bổ sung.
  • Tạo một giao diện để tuỳ chỉnh các bảng trong Trang tính.
  • Hiển thị công cụ Hợp nhất thư sống động.
  • Tạo một công cụ để tạo biểu đồ và hình ảnh trực quan hơn.
Bất cứ ai cũng có thể sử dụng Apps Script để tự động hoá và nâng cao Google Trang tính trong môi trường mã nguồn thấp, trên web.
  • Tạo các hàm hoặc macro tuỳ chỉnh trong Trang tính.
  • Thêm trình đơn, thanh bên và hộp thoại tuỳ chỉnh vào Trang tính.
  • Kết nối Trang tính với các ứng dụng khác của Google Workspace hoặc dịch vụ của bên thứ ba.
Sử dụng các API REST dưới đây để tương tác theo phương thức lập trình với Google Trang tính.
Truy cập và cập nhật bảng tính theo phương thức lập trình, giống như mọi người dùng khác.