Örnek

Aşağıda, MerchantPerformanceView için, hesabınızın son 30 gündeki performansını program ve offer_id kriterine göre segmentlere ayrılmış şekilde döndüren örnek bir sorgu verilmiştir. Reports hizmetini tanımak için bu kısa örneği deneyebilirsiniz.

Bu raporu almak için Raporlama yöneticisi rolüne sahip olmanız gerekir.

İsteği yapmak için aşağıdaki Merchant Center Sorgu Dil ifadesini reports.search yöntemine iletin:

SELECT
 segments.program,
 segments.offer_id,
 metrics.impressions,
 metrics.clicks,
 metrics.ctr
FROM MerchantPerformanceView
WHERE segments.date BETWEEN '2020-11-01' AND '2020-11-30'

Çalıştır

Örneği API Explorer'da denemek için Çalıştır'ı tıklayın. Çalıştır'ı tıkladıktan sonra, istek URL'sindeki satıcı kimliği yer tutucusunu kendi satıcı kimliğinizle güncelleyin. Sorguyu değiştirebilirsiniz. API gezgini ile çalışabilmesi için tam sorgunun tek bir satırda kalması gerekir.

HTTP istek URL'si

İstek, aşağıdaki URL'de Content API for Shopping sunucusuna giden bir HTTP POST'undan oluşur:

https://shoppingcontent.googleapis.com/content/v2.1/merchantId/reports/search

Tam HTTP isteği örneği

Yukarıdaki rapor tanımını bir HTTP POST isteği içinde gösteren tam bir örneği burada bulabilirsiniz:

POST /v2.1/merchantId/reports/search HTTP/1.1
Host: shoppingcontent.googleapis.com
User-Agent: curl
Content-Type: application/json
Accept: application/json
Authorization: Bearer access token

Parameters:
{
 "query" : "SELECT segments.program, segments.offer_id, metrics.impressions,
          metrics.clicks, metrics.ctr
      FROM MerchantPerformanceView
      WHERE segments.date BETWEEN '2020-11-01' AND '2020-11-30'"
}