Kullanılabilir alanlar

Her bir görünüm için seçebileceğiniz kullanılabilir alanların listesi aşağıda verilmiştir.

BestSellersBrandView

 • brand.name
 • best_sellers.report_date
 • best_sellers.report_granularity
 • best_sellers.country_code
 • best_sellers.category_id
 • best_sellers.rank
 • best_sellers.previous_rank
 • best_sellers.relative_demand
 • best_sellers.previous_relative_demand
 • best_sellers.relative_demand_change

BestSellersProductClusterView

 • product_cluster.title
 • product_cluster.brand
 • product_cluster.category_l1, product_cluster.category_l2, product_cluster.category_l3, product_cluster.category_l4, product_cluster.category_l5
 • product_cluster.variant_gtins
 • product_cluster.product_inventory_status
 • product_cluster.brand_inventory_status
 • best_sellers.report_date
 • best_sellers.report_granularity
 • best_sellers.country_code
 • best_sellers.category_id
 • best_sellers.rank
 • best_sellers.previous_rank
 • best_sellers.relative_demand
 • best_sellers.previous_relative_demand
 • best_sellers.relative_demand_change

CompetitiveVisibilityCompetitorView

 • competitive_visibility.date
 • competitive_visibility.category_id
 • competitive_visibility.country_code
 • competitive_visibility.traffic_source
 • competitive_visibility.domain
 • competitive_visibility.is_your_domain
 • competitive_visibility.rank
 • competitive_visibility.ads_organic_ratio
 • competitive_visibility.page_overlap_rate
 • competitive_visibility.higher_position_rate
 • competitive_visibility.relative_visibility

CompetitiveVisibilityBenchmarkView

 • competitive_visibility.date
 • competitive_visibility.category_id
 • competitive_visibility.country_code
 • competitive_visibility.traffic_source
 • competitive_visibility.your_domain_visibility_trend
 • competitive_visibility.category_benchmark_visibility_trend

CompetitiveVisibilityTopMerchantView

 • competitive_visibility.date
 • competitive_visibility.category_id
 • competitive_visibility.country_code
 • competitive_visibility.traffic_source
 • competitive_visibility.domain
 • competitive_visibility.is_your_domain
 • competitive_visibility.rank
 • competitive_visibility.ads_organic_ratio
 • competitive_visibility.page_overlap_rate
 • competitive_visibility.higher_position_rate

MerchantPerformanceView

 • segments.date
 • segments.week
 • segments.program
 • segments.offer_id
 • segments.title
 • segments.brand
 • segments.category_l1, segments.category_l2, segments.category_l3, segments.category_l4, segments.category_l5
 • segments.product_type_l1, segments.product_type_l2, segments.product_type_l3, segments.product_type_l4, segments.product_type_l5
 • segments.custom_label0, segments.custom_label1, segments.custom_label2, segments.custom_label3, segments.custom_label4
 • segments.currency_code
 • segments.customer_country_code
 • metrics.clicks
 • metrics.impressions
 • metrics.ctr
 • metrics.conversions
 • metrics.conversion_value_micros
 • metrics.conversion_rate
 • metrics.ordered_items
 • metrics.shipped_items
 • metrics.unshipped_items
 • metrics.rejected_items
 • metrics.returned_items
 • metrics.item_days_to_ship
 • metrics.item_fill_rate
 • metrics.ordered_item_sales_micros
 • metrics.shipped_item_sales_micros
 • metrics.returns_micros
 • metrics.return_rate
 • metrics.orders
 • metrics.shipped_orders
 • metrics.unshipped_orders
 • metrics.days_to_ship
 • metrics.aos
 • metrics.aov_micros

PriceCompetitivenessProductView

 • product_view.id
 • product_view.offer_id
 • product_view.title
 • product_view.brand
 • product_view.category_l1, product_view.category_l2, product_view.category_l3, product_view.category_l4, product_view.category_l5
 • product_view.product_type_l1, product_view.product_type_l2, product_view.product_type_l3, product_view.product_type_l4, product_view.product_type_l5
 • product_view.price_micros
 • product_view.currency_code
 • price_competitiveness.country_code
 • price_competitiveness.benchmark_price_micros
 • price_competitiveness.benchmark_price_currency_code

PriceInsightsProductView

 • product_view.id
 • product_view.offer_id
 • product_view.title
 • product_view.brand
 • product_view.category_l1, product_view.category_l2, product_view.category_l3, product_view.category_l4, product_view.category_l5
 • product_view.product_type_l1, product_view.product_type_l2, product_view.product_type_l3, product_view.product_type_l4, product_view.product_type_l5
 • product_view.price_micros
 • product_view.currency_code
 • price_insights.suggested_price_micros
 • price_insights.suggested_price_currency_code
 • price_insights.predicted_impressions_change_fraction
 • price_insights.predicted_clicks_change_fraction
 • price_insights.predicted_conversions_change_fraction
 • price_insights.predicted_gross_profit_change_fraction
 • price_insights.predicted_monthly_gross_profit_change_micros
 • price_insights.predicted_monthly_gross_profit_change_currency_code

ProductView

 • product_view.id
 • product_view.offer_id
 • product_view.title
 • product_view.brand
 • product_view.category_l1, product_view.category_l2, product_view.category_l3, product_view.category_l4, product_view.category_l5
 • product_view.product_type_l1, product_view.product_type_l2, product_view.product_type_l3, product_view.product_type_l4, product_view.product_type_l5
 • product_view.price_micros
 • product_view.currency_code
 • product_view.language_code
 • product_view.condition
 • product_view.channel
 • product_view.availability
 • product_view.shipping_label
 • product_view.gtin
 • product_view.item_group_id
 • product_view.creation_time
 • product_view.expiration_date
 • product_view.aggregated_destination_status
 • product_view.item_issues
 • product_view.click_potential
 • product_view.click_potential_rank

TopicTrendsView

 • topic_trends.customer_country_code
 • topic_trends.topic
 • topic_trends.date
 • topic_trends.search_interest
 • topic_trends.last7_days_search_interest
 • topic_trends.last30_days_search_interest
 • topic_trends.last90_days_search_interest
 • topic_trends.last120_days_search_interest
 • topic_trends.next7_days_search_interest