Cài đặt trên máy chủ web của bạn

Các gói nhị phân được tạo sẵn cho Apache
Xây dựng từ nguồn trên Nginx

Đọc tài liệu

Đọc cách bật và điều chỉnh mô-đun cho hệ thống của bạn

Yêu cầu hỗ trợ

Trên mod-pagespeed-Talk hoặc ngx-pagespeed-Talk, bạn có thể đặt câu hỏi và yêu cầu nhà phát triển cũng như những người dùng khác trợ giúp.
Nếu PageSpeed không hoạt động chính xác trên trang web của bạn, hãy báo cáo lỗi và chúng tôi sẽ xem xét lỗi đó.