Globalny tag witryny (gtag.js) został przekształcony w tag Google. Więcej informacji

Mierz liczbę konwersji

Konwersje to działania klientów, które są ważne dla Twojej firmy, np. zakupy czy rejestracje. Pomiar konwersji pozwala sprawdzić, na ile skutecznie interakcje z reklamami prowadzą do wartościowej aktywności klientów.

Pomiar konwersji w Google Ads

Dzięki pomiarowi konwersji dowiesz się, co się dzieje po interakcji klienta z reklamą – czy kupił on produkt, zaprenumerował newsletter, zadzwonił do Twojej firmy lub pobrał aplikację.

gtag.js

 1. Zanim skonfigurujesz w Google Ads pomiar konwersji, utwórz działanie powodujące konwersję.
 2. Na wyświetlonym ekranie w sekcji Tag Google wybierz opcję, która najlepiej odpowiada Twojej sytuacji, i wykonaj instrukcje instalowania tagu. Więcej informacji o instalowaniu tagu Google
 3. (Opcjonalnie) Dostosuj tag Google do swoich potrzeb:

  • Jeśli nie chcesz, aby tag Google dodawał użytkowników witryny do list remarketingowych przy pierwszym wczytaniu strony, dodaj w poleceniu 'config' w tagu Google ten kod:

   gtag('config', 'TAG_ID', {'send_page_view': false});
   
  • Jeśli nie chcesz zbierać danych remarketingowych, dodaj polecenie gtag('set') do tagu Google nad poleceniem gtag('js'). Spowoduje to wyłączenie zbierania danych remarketingowych dla wszystkich skonfigurowanych kont Google Ads.

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>
   <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);
   gtag('js', new Date());
   gtag('config', 'TAG_ID');
   </script>
   
 4. W sekcji „Fragment kodu zdarzenia” wybierz, czy chcesz mierzyć konwersje po wczytaniu strony czy po kliknięciu.

  • Wczytanie strony: liczysz konwersje, gdy klient otworzy stronę konwersji, np. stronę potwierdzenia zakupu lub rejestracji. To jest domyślna i najbardziej popularna opcja. Dowiedz się więcej o standardach Google w zakresie bezpieczeństwa.
  • Kliknięcie: liczysz konwersje, gdy klient kliknie przycisk lub link (np. przycisk „Kup teraz”).
 5. Skopiuj fragment kodu zdarzenia, a potem wykonaj instrukcje dodawania go do witryny lub kliknij Pobierz fragment kodu, aby dodać go w późniejszym czasie.

  • Jeśli mierzysz konwersje według wczytywania strony, dodaj do niej fragment kodu zdarzenia.
  • Jeśli mierzysz konwersje po kliknięciu, dodaj fragment kodu zdarzenia do strony zawierającej przycisk lub link, którego kliknięcia chcesz monitorować.

  Fragment kodu zdarzenia Google Ads używa gtag('event', 'conversion', ...) do oznaczenia zdarzenia jako konwersji. Zdarzenia konwersji wysyłają obiekt z parametrami send_to, value i currency. Przykład znajdziesz poniżej:

  <script>
   gtag('event', 'conversion', {
    'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',
    'value': 1.0,
    'currency': 'USD'
   });
  </script>
  
 6. Kliknij kolejno Dalej i Gotowe.

 7. Jeśli mierzysz kliknięcia w witrynie jako konwersje, wykonaj te instrukcje, aby dodać jeszcze jeden fragment kodu do przycisku lub linku, który chcesz mierzyć. Jest to konieczne, aby umożliwić pomiar konwersji.

Menedżer tagów

 1. W Menedżerze tagów utwórz tag Google Ads. Na ekranie głównym wybierz kolejno Nowy tag > Konfiguracja tagu > Śledzenie konwersji Google Ads.
 2. Zaloguj się na konto Google Ads, aby uzyskać wartości potrzebne do skonfigurowania tagu:
  1. Na koncie Google Ads kliknij Narzędzia i ustawienia ().
  2. Kliknij Pomiar skuteczności: Konwersje, aby otworzyć tabelę Działania powodujące konwersje.
  3. W kolumnie Działanie powodujące konwersję wybierz nazwę konwersji, której chcesz użyć.
  4. Rozwiń kartę Konfiguracja tagu, by zobaczyć szczegóły.
  5. Kliknij Użyj Menedżera tagów Google.
  6. Skopiuj identyfikator tagu i etykietę konwersji.
  7. Dodaj wymagane wartości identyfikatora i etykiety konwersji w odpowiednich polach. Opcjonalnie możesz dodać wartość konwersji, identyfikator zamówienia i kod waluty. Pamiętaj, by w razie potrzeby dla tych wartości pól używać zmiennych Menedżera tagów. Na przykład w większości przypadków zmiennej używa się dla identyfikatora zamówienia.
 3. W sekcji Reguły wybierz co najmniej jedną regułę uruchamiania tagu.
 4. Zapisz i opublikuj kontener.
 5. Upewnij się, że tag łączący konwersje jest włączony.
 6. Wyświetl podgląd zmian i opublikuj tag, gdy będzie gotowy.

Pomiar konwersji w Google Analytics 4

Aby skonfigurować pomiar konwersji w usługach Google Analytics 4:

gtag.js

 1. Wyślij zdarzenie, które chcesz oznaczyć jako konwersję. (Uwaga: wiele typów zdarzeń jest zbieranych automatycznie).

  gtag('event', 'login', {
   'method': 'Google'
  });
  
 2. W Google Analytics oznacz zdarzenie jako konwersję.

Menedżer tagów

 1. Skonfiguruj tag zdarzenia GA4, aby wysyłać typ zdarzenia, który chcesz oznaczyć jako konwersję. (Uwaga: wiele typów zdarzeń jest zbieranych automatycznie).
 2. W Google Analytics oznacz zdarzenie jako konwersję.

Pomiar konwersji w usługach Display & Video 360 i Campaign Manager 360

Konwersje w usługach Display & Video 360 i Campaign Manager 360 są mierzone za pomocą tagów Floodlight. Tag licznika Floodlight jest używany do zliczania liczby wizyt określonej strony po zobaczeniu lub kliknięciu przez użytkownika jednej z Twoich reklam, a tag sprzedaży Floodlight służy do pomiaru liczby i wartości transakcji. Aby skonfigurować pomiar konwersji z wykorzystaniem tagów Floodlight, wybierz jedną z tych opcji:

gtag.js

Tagi Floodlight można kopiować z Display & Video 360 oraz Campaign Managera 360. Każda instalacja obejmuje standardowy tag Google służący do skonfigurowania połączenia danych z usługą oraz tag zdarzenia zbierający potrzebne dane. Aby to zrobić:

 1. Zainstaluj tag Google. Zastąp DC-XXXXXX w tym przykładzie prawidłowym identyfikatorem konfiguracji lub skopiuj tag z poziomu usługi.

  <!-- Google tag (gtag.js) -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=DC-XXXXXX"></script>
  <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());
  
   gtag('config', 'DC-XXXXXX');
  </script>
  
 2. Wyślij zdarzenie, które chcesz oznaczyć jako konwersję przy użyciu zdarzenia gtag('event', ...).

  Tag zdarzenia należy umieścić na stronach ze zdarzeniami, które chcesz oznaczyć jako konwersje. Umieść tag zdarzenia po fragmencie kodu globalnego w sekcji <head>.

  Pola we fragmencie kodu zdarzenia różnią się w zależności od typu tagu, metody liczenia i innych danych przekazywanych do tagu.

  Tag zdarzenia można skopiować z usługi. Przykład znajdziesz poniżej:

  <script>
   gtag('event', 'conversion', {
    'allow_custom_scripts': true,
    'u1': '[variable]',
    'send_to': 'DC-[floodlightConfigID]/[activityGroupTagString]/[activityTagString]+[countingMethod]'
   });
  </script>
  <noscript>
  <img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=[floodlightConfigID];type=[activityGroupTagString];cat=[activityTagString];dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>
  </noscript>
  

Menedżer tagów (licznik)

Tagi licznika Floodlight możesz dodać do kontenera na 2 sposoby:

 • Zaakceptuj tag przekazany z interfejsu użytkownika Campaign Managera 360.
 • Użyj szablonu tagu licznika Floodlight.

Akceptowanie przekazanego tagu Floodlight

Tag licznika Floodlight można przekazać bezpośrednio do kontenera z interfejsu Campaign Managera 360. Po przekazaniu tagu Floodlight do Menedżera tagów musisz zatwierdzić żądanie połączenia i przekazane tagi.

Aby zaakceptować przekazany tag Floodlight:

 1. Kliknij Kolejka do zatwierdzenia > Tagi.
 2. Kliknij nazwę aktywności. Niektóre parametry (np. "src= ", "type= " i "cat= ") będą wstępnie ustawione.
 3. Wprowadź odpowiednie zmiany w tagu i kliknij Zatwierdź.
 4. Upewnij się, że tag łączący konwersje jest włączony.
 5. Zapisz i opublikuj kontener.

Zmienne niestandardowe Floodlight to pary klucz-wartość, których możesz używać do śledzenia danych o użytkownikach. W przypadku niestandardowych zmiennych Floodlight są używane klucze u1=, u2= itd. W przypadku przekazanych tagów nazwy zmiennych Menedżera tagów zostaną wstępnie uzupełnione w polach zmiennych niestandardowych. Aby skonfigurować te zmienne do przekazywania odpowiednich danych, zmapuj je na zmienne Menedżera tagów.

Dowiedz się więcej o zatwierdzeniach technologii Floodlight.

Tworzenie nowego tagu licznika Floodlight

Aby ręcznie utworzyć nowy tag licznika Floodlight:

 1. W Menedżerze tagów kliknij Tagi > Nowy.
 2. Kliknij Konfiguracja tagu i wybierz typ tagu Licznik Floodlight.
 3. Aby zebrać wartości wymagane do skonfigurowania tagu, otwórz nowe okno przeglądarki i zaloguj się w usłudze Campaign Manager 360. Kliknij kolejno Reklamodawcy i nazwę reklamodawcy. Wpisz te wartości w nowym tagu licznika Floodlight w Menedżerze tagów:
  • Identyfikator reklamodawcy: identyfikator reklamodawcy wyświetla się na stronie z informacjami o reklamodawcy poniżej jego nazwy. Ta wartość występuje również jako wartość src= w wygenerowanym tagu Floodlight.
  • Ciąg tagu grupy: w tabeli Aktywność znajdź aktywność, której chcesz użyć, i znajdź ciąg tagu grupy wymieniony w kolumnie po prawej stronie. Ta wartość występuje również jako wartość type= w wygenerowanym tagu Floodlight.
  • Ciąg tagu aktywności: w tabeli Aktywność znajdź aktywność, której chcesz użyć, i znajdź ciąg tagu aktywności wymieniony w kolumnie po prawej stronie. Ta wartość występuje również jako wartość cat= w wygenerowanym tagu Floodlight.
 4. Ustaw odpowiednią metodę liczenia:
  • Standardowa: zliczane są wszystkie konwersje.
  • Unikalna: zliczana jest pierwsza konwersja dla każdego unikalnego użytkownika w ciągu każdej doby (od północy do północy czasu wschodniego w USA).
  • Na sesję: zliczana jest jedna konwersja na użytkownika na sesję. Długość sesji jest ustawiana w witrynie, w której znajduje się tag Floodlight.
 5. W przypadku starszych implementacji, które z nich korzystają, wpisz wartości zmiennych U i Tran.
 6. Wpisz dowolne wymagane Zmienne niestandardowe. Zmienne niestandardowe Floodlight to pary klucz-wartość, których można używać do zbierania dodatkowych danych o użytkownikach. Klucze mają format „u1=”, „u2=” itd. Kliknij + Zmienna niestandardowa, by dodać nową parę klucz-wartość. Dla każdej zmiennej niestandardowej wybierz zmienną w Menedżerze tagów zawierającą wartość, którą chcesz przekazać do zmiennej niestandardowej Floodlight.
 7. Kliknij Reguły i wybierz regułę odpowiadającą stronie docelowej kampanii, na której tag ma się uruchamiać.
 8. Upewnij się, że tag łączący konwersje jest włączony.
 9. Zapisz i opublikuj kontener.

Menedżer tagów (sprzedaż)

Tagi sprzedaży Floodlight możesz dodać do kontenera na 2 sposoby:

 • Zaakceptuj tag przekazany z interfejsu użytkownika Campaign Managera 360.
 • Użyj szablonu tagu sprzedaży Floodlight.

Akceptowanie tagu Floodlight przekazanego z Campaign Managera 360

Tagi Floodlight przekazane z Campaign Managera 360 można dodać bezpośrednio do kontenera Menedżera tagów. Aby na to zezwolić, zatwierdź prośbę o połączenie i przekazane tagi:

 1. Wybierz kolejno Administracja > Kolejka do zatwierdzenia > Tagi.
 2. Kliknij nazwę aktywności. Niektóre parametry (np. wartości src=, type= i cat=) będą miały predefiniowane wartości.
 3. Wartość parametru Przychody jest wstępnie wypełniona zmienną Menedżera tagów cost. Utwórz i skonfiguruj zmienną cost, która pobiera kwotę przychodów. Jeśli masz już zmienną, która rejestruje przychody z transakcji, zmień cost na nazwę tej zmiennej.
 4. Wartość parametru Identyfikator zamówienia jest wstępnie wypełniona zmienną &lbrace;&lbrace;ord&rbrace;&rbrace;. Utwórz i skonfiguruj zmienną &lbrace;&lbrace;ord&rbrace;&rbrace;, która pobiera identyfikator zamówienia. Jeśli jako metodę zliczania wybrano Sprzedany element, skonfiguruj tę zmienną jako liczbę sprzedanych egzemplarzy. Jeśli masz już zmienną przechwytującą identyfikator zamówienia, zmień &lbrace;&lbrace;ord&rbrace;&rbrace; na nazwę tej zmiennej.
 5. Zmienne niestandardowe Floodlight to pary klucz/wartość, których można używać do zbierania danych o korzystaniu. W przypadku niestandardowych zmiennych Floodlight są używane klucze _u1=, _u2= itd. W przypadku przekazanych tagów nazwy zmiennych zostaną uzupełnione w polach zmiennych niestandardowych. Zmapuj te niestandardowe zmienne Floodlight na zmienne Menedżera tagów, by przekazać ich wartości do tagu Floodlight.
 6. Wprowadź odpowiednie zmiany w tagu Floodlight, a następnie kliknij Zatwierdź.
 7. Upewnij się, że tag łączący konwersje jest włączony.
 8. Zapisz i opublikuj kontener.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym artykule.

Używanie szablonu tagu sprzedaży Floodlight

Aby ręcznie skonfigurować nowy tag sprzedaży Floodlight:

 1. Kliknij Tagi > Nowy.
 2. Kliknij Konfiguracja tagu > Sprzedaż Floodlight.
 3. Aby zebrać wartości wymagane do skonfigurowania tagu, otwórz nowe okno przeglądarki i zaloguj się w usłudze Campaign Manager 360. Kliknij kolejno Reklamodawcy i nazwę reklamodawcy. Wpisz te wartości w nowym tagu sprzedaży Floodlight Menedżera tagów:
  • Identyfikator reklamodawcy: identyfikator reklamodawcy wyświetla się na stronie z informacjami o reklamodawcy poniżej jego nazwy. Ta wartość występuje również jako wartość src= w wygenerowanym tagu Floodlight.
  • Ciąg tagu grupy: w tabeli Aktywność znajdź aktywność, której chcesz użyć, i znajdź ciąg tagu grupy wymieniony w kolumnie po prawej stronie. Ta wartość występuje również jako wartość type= w wygenerowanym tagu Floodlight.
  • Ciąg tagu aktywności: w tabeli Aktywność znajdź aktywność, której chcesz użyć, i znajdź ciąg tagu aktywności wymieniony w kolumnie po prawej stronie. Ta wartość występuje również jako wartość cat= w wygenerowanym tagu Floodlight.
 4. Dla parametru Przychody wybierz zmienną zawierającą kwotę przychodów. Dla parametru Identyfikator zamówienia wybierz zmienną, która zawiera identyfikator zamówienia. Jeśli jako metodę liczenia wybierzesz Sprzedany przedmiot, wybierz zmienną, która zawiera liczbę sprzedanych egzemplarzy. Utwórz te zmienne w Menedżerze tagów, jeśli jeszcze nie istnieją.
 5. Zmienne niestandardowe Floodlight to pary klucz/wartość, których można używać do zbierania danych o aktywności użytkowników. W przypadku niestandardowych zmiennych Floodlight są używane klucze _u1=, _u2= itd. Dla każdej zmiennej niestandardowej wybierz zmienną Menedżera tagów zawierającą wartość, którą chcesz przekazać do niestandardowej zmiennej Floodlight.
 6. Wybierz regułę odpowiadającą zdarzeniu zakupu lub utwórz ją, jeśli jeszcze nie istnieje. Istnieje kilka sposobów tworzenia reguł, które zależą od witryny, celów i implementacji Menedżera tagów. Reguły wyświetlenia strony są zwykle używane na przykład do uruchamiania tagów na stronach potwierdzenia zakupu. W przypadku filtra reguły dodaj adres URL strony potwierdzenia zakupu. Możesz też użyć warstwy danych, aby przekazać zdarzenie niestandardowe (dataLayer.push({ 'event': 'purchase' });) i skonfigurować regułę jako niestandardową regułę z warunkiem zdarzenia ustawionym na „purchase”.
 7. Po wpisaniu informacji o tagach kliknij Zapisz.
 8. Upewnij się, że tag łączący konwersje jest włączony.
 9. Zapisz i opublikuj kontener.

Dowiedz się więcej o narzędziu Google do tagów w usługach Display & Video 360 i Campaign Manager 360.