Menedżer tagów Google – informacje

Menedżer tagów Google to system zarządzania tagami, który ma takie same funkcje jak tag Google i umożliwia konfigurowanie oraz natychmiastowe wdrażanie tagów w witrynie lub aplikacji mobilnej za pomocą łatwego w użyciu interfejsu internetowego. Dodatkowo Menedżer tagów obsługuje kontrolę wersji i organizacji tagów, szablony tagów firm zewnętrznych oraz tagi utworzone przez społeczność, a także funkcje współpracy i zabezpieczeń dla firm. Menedżer tagów pomaga optymalizować wdrażanie tagów, ograniczać błędy konfiguracji tagów i umożliwia błyskawiczne modyfikowanie oraz wdrażanie tagów w witrynie poprzez interfejs internetowy.

Wdróż na stronach internetowych

Używaj Menedżera tagów do zarządzania tagami w swojej witrynie (np. tagami JavaScript do pomiarów i optymalizacji marketingu). Bez edytowania kodu witryny możesz używać Menedżera tagów, by dodawać i aktualizować tagi Google Ads, Google Analytics, Floodlight i tagi usług zewnętrznych.

Wdróż w aplikacjach mobilnych

Używaj Menedżera tagów Google do zarządzania narzędziami analitycznymi i reklamowymi w swoich aplikacjach bez konieczności kompilowania ich ponownie i ponownego przesyłania do sklepów z aplikacjami.

Tagowanie po stronie serwera

Tagowanie po stronie serwera umożliwia przeniesienie kodu tagu z witryny lub aplikacji do chmury. Tagowanie po stronie serwera może pomóc w zwiększeniu skuteczności i bezpieczeństwa Twojej witryny lub aplikacji mobilnej przy jednoczesnym wyświetlaniu wszystkich zasobów zależnych z Twojej domeny.

Tworzenie szablonów niestandardowych

Utwórz w Menedżerze tagów własne szablony tagów i zmiennych. Przesyłaj szablony do Galerii szablonów społeczności i udostępniaj je na całym świecie.

Automatyzuj konfigurację za pomocą interfejsu API REST

Interfejs API Menedżera tagów Google zapewnia dostęp do danych konfiguracyjnych Menedżera tagów autoryzowanym użytkownikom. Pozwala on zarządzać kontami, kontenerami i wersjami kontenerów, tagami, regułami, regułami, zmiennymi i uprawnieniami użytkowników.

Dodatkowe materiały

Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach i zaletach Menedżera tagów, skorzystaj z tych materiałów: