Giới thiệu về Trình quản lý thẻ của Google

Trình quản lý thẻ của Google là một hệ thống quản lý thẻ có chức năng giống như thẻ Google và cho phép bạn định cấu hình cũng như triển khai tức thì các thẻ trên trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động từ giao diện dựa trên nền tảng web dễ sử dụng. Ngoài ra, Trình quản lý thẻ còn hỗ trợ việc tổ chức thẻ và kiểm soát phiên bản, các mẫu thẻ do cộng đồng phát triển và bên thứ ba, cũng như các tính năng cộng tác và bảo mật cho doanh nghiệp. Trình quản lý thẻ giúp tối ưu hoá việc triển khai thẻ, giảm lỗi cấu hình thẻ, đồng thời cho phép bạn sửa đổi cũng như triển khai thẻ trên trang web của mình ngay lập tức từ giao diện dựa trên nền tảng web.

Triển khai cho các trang web

Sử dụng Trình quản lý thẻ để quản lý các thẻ (chẳng hạn như thẻ JavaScript tối ưu hoá hoạt động đo lường và tiếp thị) trên trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng Trình quản lý thẻ để thêm và cập nhật Google Ads, Google Analytics, Floodlight và các thẻ của bên thứ ba mà không cần chỉnh sửa mã trang web.

Triển khai cho ứng dụng di động

Sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để quản lý các công cụ phân tích và quảng cáo trong ứng dụng của bạn mà không phải tạo lại và gửi lại tệp nhị phân của ứng dụng đến chợ ứng dụng.

Gắn thẻ phía máy chủ

Phương pháp gắn thẻ phía máy chủ cho phép bạn di chuyển mã thẻ ra khỏi trang web hoặc ứng dụng của mình và vào Đám mây. Tính năng Gắn thẻ phía máy chủ có thể giúp bạn cải thiện hiệu suất và tính bảo mật của trang web hoặc ứng dụng di động, đồng thời phân phát tất cả các thành phần phụ thuộc từ miền của riêng bạn.

Tạo mẫu tuỳ chỉnh

Tạo thẻ và mẫu biến của riêng bạn trong Trình quản lý thẻ. Hãy gửi các mẫu đến Thư viện mẫu cho cộng đồng và cung cấp các mẫu đó trên toàn thế giới.

Tự động định cấu hình bằng API REST

API Trình quản lý thẻ của Google cho phép người dùng được uỷ quyền truy cập vào dữ liệu cấu hình Trình quản lý thẻ. Sử dụng API để quản lý tài khoản, vùng chứa và phiên bản vùng chứa, thẻ, quy tắc, điều kiện kích hoạt, biến và quyền của người dùng.

Tài nguyên khác

Để biết thêm thông tin về các tính năng và lợi ích của Trình quản lý thẻ, hãy truy cập vào các tài nguyên sau: