הגדרת מוצרי Google ושליחת נתוני אירועים

הדף הזה מיועד למפתחים שצריכים להגדיר את Google Tag באמצעות gtag.js. Google Tag גם מאפשר לשנות חלק מההגדרות בממשק המשתמש. מידע נוסף זמין במאמר קביעת ההגדרות של Google Tag.

אחרי שמתקינים את Google Tag, אפשר להפעיל את הפקודות gtag() בכל מקום בקוד אחרי קטע הקוד של Google Tag.

בדף הזה מוסבר איך:

 1. יצירת זרימת נתונים בין האתר שלך לבין מוצרי Google באמצעות הפקודה config
 2. שליחת אירועים למוצרי Google באמצעות הפקודה event
 3. הגדרת ערכים שיישלחו עם כל אירוע באמצעות הפקודה set

לפני שמתחילים

מדריך זה מבוסס על ההנחה שביצעתם את הפעולות הבאות:

כדי להגדיר את זרימת הנתונים, צריך:

 • גישה לקוד של האתר שבו הוספתם את Google Tag
 • מזהה התג של מוצר Google שרוצים לקשר ל-Google Tag

מה זה מזהה תג ואיפה הוא נמצא? מזהה תג משמש לזיהוי Google Tag. ל-Google Tag אחד יכולים להיות מספר מזהי תג. לדוגמה, אם אתם משתמשים ב-Google Ads, לתג שלכם יש עכשיו שני מזהים: מזהה אחד מדור קודם (AW) ומזהה אחד של Google Tag (GT).

מסך שמוצג בו Google Tag ב-Google Ads עם שני מזהי תגים.

מזהי התגים ניתנים להחלפה. בטבלה הבאה תמצאו סקירה כללית של התגים שתואמים ל-Google Tag.

קידומת סוג המזהה התיאור
GT-XXXXXX Google Tag כל Google Tag חדש שנוצר מקבל קידומת GT ומזהה ייחודי.
G-XXXXXX Google Tag (קידומת מדור קודם) תגי Google Analytics 4 הם תגי Google עם קידומת G ומזהה ייחודי.
AW-XXXXXX Google Tag (קידומת מדור קודם) תגי Google Ads הם תגי Google עם קידומת AW ומזהה ייחודי.
DC-XXXXXX Google Tag (קידומת מדור קודם) תגי Google Floodlight הם תגי Google עם קידומת DC ומזהה ייחודי.

תגי Universal Analytics (UA) לא תואמים ל-Google Tag (GT).

איתור מזהה התג:

שלב 1: מקשרים את מוצרי Google לתג

מידע על הפקודה config

הפקודה config מציינת את מוצרי Google שאליהם רוצים לשלוח את נתוני האירועים. לפקודה יש את הפורמט הבא:

gtag('config', 'TAG_ID', {<additional_config_params>});

פרמטרים נוספים של הגדרה

אפשר להתאים ולהרחיב את פקודת config על ידי ציון פרמטרים באובייקט {<additional_config_params>} האופציונלי. לדוגמה, הוספת הפרמטר הבא תמנע שליחה אוטומטית של צפייה בדף ב-Google Analytics:

gtag('config', 'TAG_ID', {'send_page_view': false});

הגדרה של איסוף נתונים

כדי להגדיר איסוף נתונים במוצר של Google, צריך להוסיף את הפקודה config עם מזהה תג.

דוגמה

Google Tag (GT-XXXXXX) שולח נתונים אל היעדים שהגדרתם לו, לדוגמה Google Ads ו-GA4.

בדוגמה הבאה מוסבר איך לעדכן את הקוד כדי לטעון Google Tag נוסף שמחובר ליעד ב-Floodlight.

כדי לשלוח נתונים ל-Floodlight (מזהה התג DC-ZZZZZZ), מוסיפים עוד פקודת config אחרי שמפעילים את Google Tag הראשון (מזהה התג GT-XXXXXX):

<head>
 ...
<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XXXXXX"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
 gtag('js', new Date());
 gtag('config', 'GT-XXXXXX');
 gtag('config', 'DC-ZZZZZZ');
</script>
</head>

התנהגות config של מוצר ספציפי

בהתאם למוצר שצוין ב-TAG_ID, גם הפקודה config עשויה להפעיל התנהגות מסוימת עבור אותו מוצר. לדוגמה, במקרים מסוימים, הפקודה config מנחה את gtag.js ליזום אירוע מסוג צפייה בדף.

במסמכי העזרה הספציפיים של כל מוצר מוסבר איך פועלת הפקודה config ביחס למוצרים השונים:

שלב 2: שליחת נתונים באמצעות event

מידע על הפקודה event

הפקודה event מאפשרת לשלוח נתוני אירועים למוצרים שציינת באמצעות config. לפקודה יש את הפורמט הבא:

gtag('event', 'event_name', {
 'key': 'value',
});

מידע על שמות אירועים וצמדי מפתח/ערך

אירועים מומלצים: אירועים מומלצים הם אירועים שאתם מטמיעים, אבל יש להם צמדי מפתח-ערך מוגדרים מראש. האירועים האלה נותנים גישה ליכולות דיווח קיימות ועתידיות.

אירועים מותאמים אישית: כדי להגדיר אירועים ומבני נתונים משלכם, תוכלו להזין ערכים מותאמים אישית כדי לשלוח אירוע מותאם אישית.

הגדרת אירועים

אפשר להפעיל את השיטה event בכל מקום בקוד אחרי ההפעלה של Google Tag.

 1. מגדירים אירוע. אם אתם משתמשים באירוע מומלץ, הקפידו להשתמש בשמות אירועים סטנדרטיים ובצמדי מפתח/ערך מוגדרים מראש.

 2. אפשר להגדיר מתי האירוע יופעל. לדוגמה, אם הוא נשלח יחד עם טעינת דף או אם מישהו לוחץ על לחצן.

דוגמה

הדוגמה הבאה ממחישה דרך אחת אפשרית למדידת הרשמות לניוזלטר כשמשתמש לוחץ על לחצן. בדוגמה נעשה שימוש באירוע מותאם אישית ושולח אותו לנכס Google Analytics 4.

<head>
  ...
  /* 1. Initialize the Google tag and gtag.js library */
  <!-- Google tag (gtag.js) -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>
  <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
   gtag('js', new Date());
   gtag('config', 'TAG_ID');
  </script>
</head>

<body>
  <script>
   let date = Date.now();
   /* 2. Define your event. */
   function newsletterSignup() {
    gtag('event', 'newsletter_signup', {
    'time': date,
    });
  }
  </script>
  ...
  /* 3. Trigger your event */
  <button type="submit" onlick="newsletterSignup()">Sign me up!</button>
  ...
</body>

אופציונלי: שליחת נתונים עם כל אירוע באמצעות set

באמצעות הפקודה set אפשר להגדיר פרמטרים שישויכו לכל אירוע נוסף בדף.

לפקודה יש את הפורמט הבא:

gtag('set', {'key': 'value'});

דוגמה

אם בכל העסקאות באתר משתמשים באותו מטבע, אפשר להשתמש בפקודה set כדי לציין את השדה currency:

gtag('set', {'currency': 'USD'});

אפשר להגדיר כמה מאפיינים באמצעות פקודת set אחת:

gtag('set', {
 'country': 'US',
 'currency': 'USD'
});

השלבים הבאים

אחרי שמגדירים את המוצרים והאירועים של Google, מסיימים את ההגדרה הבסיסית של Google Tag.

אם אתם מנהלים כמה מוצרים ורוצים לנהל את זרימת הנתונים שלהם בצורה מפורטת יותר, קראו את המאמר קיבוץ וניתוב של נתונים.