הגדרות אישיות

במסמך הזה מפורטים כל השדות של ההגדרות האישיות של GA4.

allow_google_signals

כדי להשבית את כל תכונות הפרסום, צריך להגדיר לפרמטר allow_google_signals את הערך false.

שם השדה סוג ערך ברירת מחדל
allow_google_signals boolean true

דוגמה

הגדרה גלובלית

gtag('set', 'allow_google_signals', true);

הגדרה לשידור יחיד

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'allow_google_signals': true
});

allow_ad_personalization_signals

צריך להגדיר את הערך כ-false כדי להשבית את תכונות ההתאמה האישית של הפרסום.

שם השדה סוג ערך ברירת מחדל
allow_ad_personalization_signals boolean true

דוגמה

הגדרה גלובלית

gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', true);

הגדרה לשידור יחיד

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'allow_ad_personalization_signals': true
});

campaign_content

משמש לבדיקות A/B ולמודעות שמטורגטות לפי תוכן. השתמשו ב-campaign_content כדי להבדיל בין מודעות או קישורים שמפנים לאותה כתובת URL.

שם השדה סוג ערך ברירת מחדל
campaign_content string undefined

דוגמה

הגדרה גלובלית

gtag('set', 'campaign_content', 'logolink');

הגדרה לשידור יחיד

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'campaign_content': 'logolink'
});

campaign_id

משמש לזיהוי הקמפיין שאליו מפנה ההפניה. השתמשו ב-campaign_id כדי לזהות קמפיין ספציפי.

שם השדה סוג ערך ברירת מחדל
campaign_id string undefined

דוגמה

הגדרה גלובלית

gtag('set', 'campaign_id', 'abc.123');

הגדרה לשידור יחיד

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'campaign_id': 'abc.123'
});

campaign_medium

צריך להשתמש ב-campaign_medium כדי לזהות אמצעי הגעה לאתר, כמו אימייל או עלות לקליק.

שם השדה סוג ערך ברירת מחדל
campaign_medium string undefined

דוגמה

הגדרה גלובלית

gtag('set', 'campaign_medium', 'cpc');

הגדרה לשידור יחיד

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'campaign_medium': 'cpc'
});

campaign_name

משמש לניתוח של מילות מפתח. השתמשו ב-campaign_name כדי לזהות קידום מכירות של מוצר ספציפי או קמפיין אסטרטגי.

שם השדה סוג ערך ברירת מחדל
campaign_name string undefined

דוגמה

הגדרה גלובלית

gtag('set', 'campaign_name', 'spring_sale');

הגדרה לשידור יחיד

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'campaign_name': 'spring_sale'
});

campaign_source

השתמשו ב-campaign_source כדי לזהות מנוע חיפוש, שם של ניוזלטר או מקור אחר.

שם השדה סוג ערך ברירת מחדל
campaign_source string undefined

דוגמה

הגדרה גלובלית

gtag('set', 'campaign_source', 'google');

הגדרה לשידור יחיד

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'campaign_source': 'google'
});

campaign_term

משמש לחיפוש בתשלום. כדאי להשתמש בcampaign_term כדי לציין את מילות המפתח שמשויכות למודעה הזו.

שם השדה סוג ערך ברירת מחדל
campaign_term string undefined

דוגמה

הגדרה גלובלית

gtag('set', 'campaign_term', 'running+shoes');

הגדרה לשידור יחיד

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'campaign_term': 'running+shoes'
});

קמפיין

אובייקט שמכיל את כל הערכים שניתן להגדיר לקמפיינים.

האובייקט campaign מסופק כדי לתמוך בהטמעות מדור קודם, ולא מומלץ ברוב המקרים. במקום זאת, יש להשתמש בגרסה עם קידומת campaign של כל שדה:

שם השדה סוג ערך ברירת מחדל
campaign object undefined

דוגמה

הגדרה גלובלית

gtag('set', 'campaign', {
 'id': 'abc.123',
 'source': 'google',
 'medium': 'cpc',
 'name': 'spring_sale',
 'term': 'running+shoes',
 'content': 'logolink'
});

הגדרה לשידור יחיד

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'campaign': {
  'id': 'abc.123',
  'source': 'google',
  'medium': 'cpc',
  'name': 'spring_sale',
  'term': 'running+shoes',
  'content': 'logolink'
 }
});

client_id

משמש כמזהה פסאודונימי של מופע דפדפן. כברירת מחדל, הערך הזה מאוחסן כחלק מקובץ cookie של Analytics מהדומיין הנוכחי והוא תקף לשנתיים.

שם השדה סוג ערך ברירת מחדל
client_id string ערך שנוצר באופן אקראי לכל משתמש.

דוגמה

הגדרה גלובלית

gtag('set', 'client_id', 'aaa.bbb');

הגדרה לשידור יחיד

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'client_id': 'aaa.bbb'
});

content_group

שם השדה סוג ערך ברירת מחדל
content_group string

דוגמה

הגדרה גלובלית

gtag('set', 'content_group', '/news/sports');

הגדרה לשידור יחיד

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'content_group': '/news/sports'
});

מציין את הדומיין שמשמש לשמירת קובץ ה-cookie של Analytics.

צריך להגדיר את הערך 'none' כדי להגדיר את קובץ ה-cookie בלי לציין דומיין.

מגדירים את הערך 'auto' (ערך ברירת המחדל) כדי להגדיר את קובץ ה-cookie לדומיין ברמה העליונה וגם לתת-דומיין אחד (eTLD +1). לדוגמה, אם cookie_domain מוגדר לערך 'auto', https://example.com ישתמש ב-example.com עבור הדומיין, וב-https://subdomain.example.com ייעשה שימוש ב-example.com עבור הדומיין.

שם השדה סוג ערך ברירת מחדל
cookie_domain string 'auto'

הגדרה גלובלית

gtag('set', 'cookie_domain', 'example.com');

הגדרה לשידור יחיד

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'cookie_domain': 'example.com'
});

בכל פעם שהיט נשלח אל Google Analytics, זמן התפוגה של קובץ ה-cookie מתעדכן לזמן הנוכחי וגם לערך בשדה cookie_expires. המשמעות היא שאם משתמשים בערך ברירת המחדל של שנתיים (63,072,000 שניות), ומשתמש מסוים מבקר באתר בכל חודש, התוקף של קובץ ה-cookie שלו לא יפוג אף פעם.

במקרה שמגדירים את הזמן של cookie_expires ל-0 (אפס) שניות, קובץ ה-cookie הופך לקובץ cookie שמבוסס על סשן, והתוקף שלו פג כשהסשן הנוכחי בדפדפן מסתיים.

שם השדה סוג ערך ברירת מחדל
cookie_expires number 63072000

הגדרה גלובלית

gtag('set', 'cookie_expires', 28 * 24 * 60 * 60 /* 28 days, in seconds */);

הגדרה לשידור יחיד

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'cookie_expires': 28 * 24 * 60 * 60 /* 28 days, in seconds */
});

מצרף סימונים נוספים לקובץ ה-cookie לאחר הגדרתו. הדגלים צריכים להיות מופרדים באמצעות סמיקולים. כדאי לעיין במאמר איך כותבים קובץ cookie חדש כדי לראות כמה דוגמאות לסימונים שאפשר להגדיר.

שם השדה סוג ערך ברירת מחדל
cookie_flags string

הגדרה גלובלית

gtag('set', 'cookie_flags', 'SameSite=None;Secure');

הגדרה לשידור יחיד

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'cookie_flags': 'SameSite=None;Secure'
});

מציין את נתיב המשנה שמשמש לשמירת קובץ ה-cookie של Analytics.

שם השדה סוג ערך ברירת מחדל
cookie_path string '/'

הגדרה גלובלית

gtag('set', 'cookie_path', '/example_path');

הגדרה לשידור יחיד

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'cookie_path': '/example_path'
});

מציין קידומת שתתווסף לשמות של קובצי ה-cookie של Analytics.

שם השדה סוג ערך ברירת מחדל
cookie_prefix string

הגדרה גלובלית

gtag('set', 'cookie_prefix', 'prefix');

הגדרה לשידור יחיד

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'cookie_prefix': 'prefix'
});

כאשר השדה cookie_update מוגדר ל-true, קובצי ה-cookie יתעדכנו ב-gtag.js בכל טעינת דף. הפעולה הזו תעדכן את תאריך התפוגה של קובצי ה-cookie כך שיוגדר ביחס לביקור האחרון באתר. לדוגמה, אם התוקף של קובץ ה-cookie מוגדר לשבוע אחד, ומשתמש מבקר באתר באמצעות אותו דפדפן פעם בחמישה ימים, תאריך התפוגה של קובץ ה-cookie יתעדכן בכל ביקור ולמעשה לא יפוג אף פעם.

כשמגדירים את הערך false, קובצי ה-cookie לא מתעדכנים בכל טעינת דף. במצב כזה, תאריך התפוגה של קובצי ה-cookie הוא יחסי לביקור הראשון של משתמש כלשהו באתר.

שם השדה סוג ערך ברירת מחדל
cookie_update boolean true

הגדרה גלובלית

gtag('set', 'cookie_update', true);

הגדרה לשידור יחיד

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'cookie_update': true
});

ignore_referrer

צריך להגדיר את הערך true כדי לציין למערכת Analytics שמקור ההפניה (referrer) לא צריך להיות מוצג בתור מקור תנועה. מתי משתמשים בשדה הזה

שם השדה סוג ערך ברירת מחדל
ignore_referrer boolean false

דוגמה

הגדרה גלובלית

gtag('set', 'ignore_referrer', true);

הגדרה לשידור יחיד

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'ignore_referrer': true
});

language

מציין את העדפת השפה של המשתמש. ברירת המחדל היא ערך navigator.language של המשתמש.

שם השדה סוג ערך ברירת מחדל
language string ערך ברירת המחדל יהיה navigator.language

דוגמה

הגדרה גלובלית

gtag('set', 'language', 'en-us');

הגדרה לשידור יחיד

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'language': 'en-us'
});

page_location

מציין את כתובת ה-URL המלאה של הדף. ברירת המחדל היא ערך document.location של המשתמש.

שם השדה סוג ערך ברירת מחדל מגבלת תווים
page_location string ערך ברירת המחדל הוא document.location 1,000

דוגמה

הגדרה גלובלית

gtag('set', 'page_location', 'https://example.com/page1');

הגדרה לשידור יחיד

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'page_location': 'https://example.com/page1'
});

page_referrer

מציין איזה מקור הפניה משך תנועה לדף. הערך הזה משמש גם לחישוב מקור התנועה. הפורמט של הערך הזה הוא כתובת URL. ברירת המחדל היא הערך document.referrer של המשתמש.

שם השדה סוג ערך ברירת מחדל מגבלת תווים
page_referrer string ערך ברירת המחדל יהיה document.referrer 420

דוגמה

הגדרה גלובלית

gtag('set', 'page_referrer', 'https://example.com');

הגדרה לשידור יחיד

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'page_referrer': 'https://example.com'
});

page_title

כותרת הדף או המסמך. ברירת המחדל היא הערך document.title של המשתמש.

שם השדה סוג ערך ברירת מחדל מגבלת תווים
page_title string ערך ברירת המחדל יהיה document.title 300

דוגמה

הגדרה גלובלית

gtag('set', 'page_title', 'Settings');

הגדרה לשידור יחיד

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'page_title': 'Settings'
});

send_page_view

יש להגדיר את הערך כ-false כדי למנוע מקטע הטקסט שמוגדר כברירת מחדל לשלוח page_view.

שם השדה סוג ערך ברירת מחדל
send_page_view boolean true

דוגמה

הגדרה גלובלית

gtag('set', 'send_page_view', false);

הגדרה לשידור יחיד

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'send_page_view': false
});

screen_resolution

מציין את הרזולוציה של המסך. צריך להיות בפורמט של שני מספרים שלמים חיוביים שמופרדים באמצעות x. לדוגמה, אם מדובר במסך בגודל 800 על 600 פיקסלים, הערך יהיה 800x600. מחושב על סמך הערך window.screen של המשתמש.

שם השדה סוג ערך ברירת מחדל
screen_resolution string ערך ברירת המחדל יחושב מתוך window.screen

דוגמה

הגדרה גלובלית

gtag('set', 'screen_resolution', '800x600');

הגדרה לשידור יחיד

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'screen_resolution': '800x600'
});

user_id

משמש לציון מזהה ידוע של משתמש שהתקבל מבעלי האתר או ממשתמש הספרייה. אסור שהוא יהיה קשור לפרטים אישיים מזהים (PII). אסור שהערך יישמר בקובצי cookie של Google Analytics או באמצעי אחסון אחרים ב-Analytics.

שם השדה סוג ערך ברירת מחדל מגבלת תווים
user_id string 256

דוגמה

הגדרה גלובלית

gtag('set', 'user_id', 'id');

הגדרה לשידור יחיד

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'user_id': 'id'
});

user_properties

מאפייני משתמש הם מאפיינים שיכולים לשמש לתיאור פלחים של בסיס המשתמשים שלכם, כמו העדפות שפה או מיקום גיאוגרפי. אפשר להגדיר עד 25 מאפייני משתמשים נוספים לכל פרויקט.

שם השדה סוג ערך ברירת מחדל מגבלת תווים
user_properties object שם המאפיין=24
ערך המאפיין=36

דוגמה

הגדרה גלובלית

gtag('set', 'user_properties', {
 'favorite_color': 'blue'
});

הגדרה לשידור יחיד

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'user_properties': {
  'favorite_color': 'blue'
 }
});