Giới thiệu về thẻ Google

Thẻ Google (gtag.js) là một thẻ mà bạn có thể thêm vào trang web của mình để sử dụng nhiều sản phẩm và dịch vụ của Google (ví dụ: Google Ads, Google Analytics, Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360). Thay vì quản lý nhiều thẻ cho các tài khoản sản phẩm Google, bạn có thể sử dụng thẻ Google trên toàn bộ trang web của mình và kết nối thẻ này với nhiều đích đến.

Thẻ Google có thể gửi dữ liệu đến nhiều sản phẩm của Google

Tìm hiểu thêm về thẻ Google

Lợi ích

Cách tốt nhất để đo lường lượt chuyển đổi và tối ưu hoá giá trị của khoản đầu tư vào tiếp thị cho Google là đặt thẻ trên mọi trang của trang web. Bằng cách triển khai thẻ Google trên trang web của mình, bạn có được các lợi ích sau:

  • Đo lường lượt chuyển đổi phù hợp với tương lai. Hưởng lợi từ các tính năng và công cụ tích hợp mới nhất khi chúng ra mắt. Nhờ đó, bạn có thể tiếp tục đo lường chính xác lượt chuyển đổi nếu có thay đổi.
  • Quản lý thẻ không dùng mã. Bật các tính năng đo lường trong các sản phẩm của Google mà không cần phải thay đổi các thẻ trên trang theo cách thủ công.
  • Tích hợp nhanh hơn và dễ dàng hơn. Đơn giản hoá quy trình triển khai và tích hợp với các sản phẩm khác của Google, chẳng hạn như Analytics và Google Ads.
  • Đo lường lượt chuyển đổi chính xác hơn. Thẻ Google giúp bạn đo lường lượt chuyển đổi chính xác hơn khi không có cookie và khôi phục những lượt chuyển đổi hiện không được ghi nhận do các yếu tố trong ngành.

Sử dụng thẻ Google

Sau đây là mô hình sử dụng thẻ Google:

  1. Thêm thẻ Google vào mọi trang trên trang web của bạn.
  2. Sử dụng các lệnh gtag() để gửi dữ liệu đến các sản phẩm của Google (ví dụ: Google Ads, Google Analytics).

Sau khi thêm thẻ, bạn có thể thiết lập cùng một thẻ cho nhiều sản phẩm.

Tài liệu về sản phẩm

Đối với tài liệu dành riêng cho từng sản phẩm liên quan đến thẻ Google, hãy tham khảo các nội dung sau:

Các bước tiếp theo