Google'ın yeni etiket platformu dokümanlarını önizlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu site herkese açık beta sürümündedir. (Geri bildirim)

Google Etiket Yöneticisi API'sı - Geliştirici Kılavuzu

Bu geliştirici kılavuzu, Etiket Yöneticisi API'si v2 üzerinden Google Etiket Yöneticisi hesabındaki öğelere erişmek, bunları oluşturmak ve yönetmek için gerekli adımlarda size yol gösterir.

Giriş

Bu kılavuz, bir Google Etiket Yöneticisi hesabına erişmek ve bu hesabı yapılandırmak için gerekli adımlarda size yol gösterir. Tamamlandıktan sonra aşağıdaki görevlerin nasıl gerçekleştirileceğine dair temel bilgileri edinmiş olursunuz:

 • Etiket Yöneticisi hizmet nesnesi oluşturun.
 • Bir kullanıcının kimliğini doğrulayın ve yetki verin.
 • Kaynaklara erişmek ve bunları yönetmek için Etiket Yöneticisi API'siyle çalışma.

Başlamadan önce

Rehbere başlamadan önce Google Etiket Yöneticisi Yardım Merkezi'ni ziyaret ederek Google Etiket Yöneticisi hakkında bilgi edinmenizi öneririz.

Test hesabı kullanma

Varlıkları oluşturmak, yapılandırmak veya silmek için Etiket Yöneticisi API'sini kullanmayı planlıyorsanız kodunuzu bir test hesabıyla uygulayıp doğrulamanızı öneririz. Test hesabı kullanmak, etkin bir hesapta yanlışlıkla değişiklik yapmanızı engellemeye yardımcı olur. Test hesabınızı kullanarak test ettiğiniz ve kodunuzun beklendiği gibi çalıştığını doğruladıktan sonra uygulamayı gerçek hesaplarınızla kullanmaya başlayabilirsiniz.

Dil seçin

Örnek oluşturmak istediğiniz programlama dilini seçin:

Python


Bu kılavuzdaki tüm kod snippet'leri için Python seçilir.

JavaScript


Bu kılavuzdaki tüm kod snippet'leri için JavaScript seçilir.

Programa genel bakış

Bu kılavuzdaki örnek program bir komut satırı uygulamasıdır. Hesap kimliği göz önüne alındığında, uygulama Karşılama adlı bir kapsayıcı bulur ve bu kapsayıcıda bir Universal Analytics etiketi oluşturur. Kullanıcı hello-world.html'yi ziyaret ettiğinde, etiket bir sayfa görüntüleme isabeti gönderir.

Bu uygulamayı geliştirmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir:

 1. Google API Konsolu'nda geliştirme ortamınızı ve projenizi ayarlayın.
 2. Etiket Yöneticisi hizmet nesnesi oluşturun.
  1. Bir Etiket Yöneticisi hesabına erişim yetkisi verin.
  2. Etiket Yöneticisi hizmet nesnesi oluşturun.
 3. API'yi sorgulayın, yanıtı işleyin ve sonuçları alın.
  1. Başlatılan Etiket Yöneticisi hizmet nesnesini alın.
  2. Aşağıdaki görevleri gerçekleştirmek için Etiket Yöneticisi API'sini sorgulamak amacıyla Etiket Yöneticisi hizmet nesnesini kullanın:
   1. Kimliği doğrulanmış Google Etiket Yöneticisi hesabı için Karşılama Mesajı kapsayıcısını alın.
   2. Yeni bir çalışma alanı oluşturun.
   3. Universal Analytics etiketini oluşturun.
   4. Etiketi tetiklemek için tetikleyiciyi oluşturun.
   5. Tetikleyicide etkinleşecek etiketi güncelleyin.

Geliştirme ortamınızı ve projenizi oluşturma

Karşılama mesajları kapsayıcısı oluşturma

Bu kılavuzda, Karşılama mesajları adlı bir kapsayıcı bulunan bir Google Etiket Yöneticisi hesabınız olduğu varsayılmıştır. Kurulum ve İş Akışı (Web) talimatlarını uygulayarak bir Hesap ve Karşılama mesajları adlı bir Kapsayıcı oluşturun.

İstemci kitaplığı yükleme

Başlamadan önce bir Google API'leri istemci kitaplığı yükleyin ve yapılandırın.

Google API Konsolu'nda proje oluşturma ve yapılandırma

Etiket Yöneticisi API'sini kullanmaya başlamak için önce kurulum aracını kullanmanız gerekir. Bu araç, Google API Konsolu'nda proje oluşturma, API'yi etkinleştirme ve kimlik bilgileri oluşturma konusunda size yol gösterir.

Bu kılavuzda, Yüklü Uygulama kimlik doğrulama akışı kullanılmaktadır. Proje kimlik bilgilerinizi oluşturmak için aşağıdaki talimatları uygulayın. İstendiğinde UYGULAMA TÜRÜ için Installed Application ve YÜKLENEN UYGULAMA TÜRÜ için Other öğesini seçin.

 1. Kimlik bilgileri sayfasında, OAuth 2.0 kimlik bilgilerinizi oluşturmak için Kimlik bilgisi oluştur > OAuth istemci kimliği'ni veya hizmet hesabı oluşturmak için Kimlik bilgisi oluştur > Hizmet hesabı anahtarı'nı tıklayın.
 2. OAuth istemci kimliği oluşturduysanız uygulamanızın türünü seçin.
 3. Formu doldurun ve Oluştur'u tıklayın.

Uygulamanızın istemci kimlikleri ve hizmet hesabı anahtarları artık Kimlik Bilgileri sayfasında listelenir. Ayrıntılı bilgi için bir istemci kimliğini tıklayın. Parametreler, kimlik türüne göre değişiklik göstermekle birlikte e-posta adresi, istemci gizli anahtarı, JavaScript kaynakları veya yönlendirme URI'leri gibi bilgileri içerebilir.

JSON'ı indir düğmesini tıklayarak istemci ayrıntılarını indirin. Bu dosyayı client_secrets.json olarak yeniden adlandırın. Bu dosya daha sonra kimlik doğrulama amacıyla kullanılır.

Etiket Yöneticisi hizmet nesnesi oluşturma

API istekleri yapmak için Etiket Yöneticisi service nesnesini kullanırsınız.

Etiket Yöneticisi hizmet nesnesi oluşturmak için gereken adımlar şunlardır:

 1. Bir Google Etiket Yöneticisi hesabına erişim yetkisi verin.
 2. Etiket Yöneticisi hizmet nesnesini örneklendirin.

Bir Google Etiket Yöneticisi hesabına erişim yetkisi verme

Kullanıcılar Google Etiket Yöneticisi API'si ile oluşturulmuş bir uygulamayı başlattığında, uygulamaya Google Etiket Yöneticisi hesapları için erişim vermeleri gerekir. Bu işleme yetkilendirme adı verilir. Kullanıcıları yetkilendirmek için önerilen yöntem OAuth 2.0'dır. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz Etiket Yöneticisi API'si Yetkilendirmesi başlıklı makaleyi okuyun.

Aşağıdaki kod, uygulamanın kullanıcısının kimliğini doğrulamak için yukarıda oluşturulan proje ve istemci ayrıntılarını kullanır ve kullanıcı adına Google Etiket Yöneticisi'ne erişim izni ister.

Uygulama, varsayılan tarayıcıyı açıp kullanıcıyı, google.com'da barındırılan bir URL'ye yönlendirmeye çalışır. Kullanıcıdan oturum açması ve uygulamaya Etiket Yöneticisi hesabına erişim izni vermesi istenir. Uygulama, verildiğinde tarayıcı penceresinden bir kod okumaya çalışır ve ardından pencereyi kapatır.

Not: Bir hata oluşursa uygulama bunun yerine kullanıcıdan yetkilendirme kodunu komut satırına girmesi istenir.

Python

"""Access and manage a Google Tag Manager account."""

import argparse
import sys

import httplib2

from apiclient.discovery import build
from oauth2client import client
from oauth2client import file
from oauth2client import tools


def GetService(api_name, api_version, scope, client_secrets_path):
 """Get a service that communicates to a Google API.

 Args:
  api_name: string The name of the api to connect to.
  api_version: string The api version to connect to.
  scope: A list of strings representing the auth scopes to authorize for the
   connection.
  client_secrets_path: string A path to a valid client secrets file.

 Returns:
  A service that is connected to the specified API.
 """
 # Parse command-line arguments.
 parser = argparse.ArgumentParser(
   formatter_class=argparse.RawDescriptionHelpFormatter,
   parents=[tools.argparser])
 flags = parser.parse_args([])

 # Set up a Flow object to be used if we need to authenticate.
 flow = client.flow_from_clientsecrets(
   client_secrets_path, scope=scope,
   message=tools.message_if_missing(client_secrets_path))

 # Prepare credentials, and authorize HTTP object with them.
 # If the credentials don't exist or are invalid run through the native client
 # flow. The Storage object will ensure that if successful the good
 # credentials will get written back to a file.
 storage = file.Storage(api_name + '.dat')
 credentials = storage.get()
 if credentials is None or credentials.invalid:
  credentials = tools.run_flow(flow, storage, flags)
 http = credentials.authorize(http=httplib2.Http())

 # Build the service object.
 service = build(api_name, api_version, http=http)

 return service

def main(argv):
 # Define the auth scopes to request.
 scope = ['https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containers']

 # Authenticate and construct service.
 service = GetService('tagmanager', 'v2', scope, 'client_secrets.json')


if __name__ == '__main__':
 main(sys.argv)
  

JavaScript

<html>
 <head>
  <script type="text/javascript">

  // Your Client ID can be retrieved from your project in the Google
  // Developer Console, https://console.developers.google.com
  var CLIENT_ID = TODO;
  var SCOPES = [
   'https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.manage.accounts',
   'https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containers',
   'https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.delete.containers',
   'https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containerversions',
   'https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.manage.users',
   'https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.publish'
  ];

  // Parameter values used by the script
  ACCOUNT_PATH = TODO; // such as: 'accounts/555555';
  CONTAINER_NAME = 'Greetings';
  WORKSPACE_NAME = 'Example workspace';

  /**
   * Check if current user has authorization for this application.
   *
   * @param {bool} immediate Whether login should use the "immediate mode", which
   *   causes the security token to be refreshed behind the scenes with no UI.
   */
  function checkAuth(immediate) {
   var authorizeCheckPromise = new Promise((resolve) => {
    gapi.auth.authorize(
     { client_id: CLIENT_ID, scope: SCOPES.join(' '), immediate: immediate },
     resolve);
   });
   authorizeCheckPromise
     .then(handleAuthResult)
     .then(loadTagManagerApi)
     .then(runTagManagerExample)
     .catch(() => {
      console.log('You must authorize any access to the api.');
     });
  }

  /**
   * Check if current user has authorization for this application.
   */
  function checkAuth() {
   checkAuth(true);
  }

  /**
   * Initiate auth flow in response to user clicking authorize button.
   *
   * @param {Event} event Button click event.
   * @return {boolean} Returns false.
   */
  function handleAuthClick(event) {
   checkAuth();
   return false;
  }

  /**
   * Handle response from authorization server.
   *
   * @param {Object} authResult Authorization result.
   * @return {Promise} A promise to call resolve if authorize or redirect to a
   *  login flow.
   */
  function handleAuthResult(authResult) {
   return new Promise((resolve, reject) => {
    var authorizeDiv = document.getElementById('authorize-div');
    if (authResult && !authResult.error) {
     // Hide auth UI, then load client library.
     authorizeDiv.style.display = 'none';
     resolve();
    } else {
     // Show auth UI, allowing the user to initiate authorization by
     // clicking authorize button.
     authorizeDiv.style.display = 'inline';
     reject();
    }
   });
  }

  /**
   * Load Tag Manager API client library.
   *
   * @return {Promise} A promise the load the Tag Manager API library.
   */
  function loadTagManagerApi() {
   return new Promise((resolve, reject) => {
    console.log('Load Tag Manager api');
    gapi.client.load('tagmanager', 'v2', resolve);
   });
  }

  /**
   * Interacts with the tagmanager api v2 to create a container, workspace,
   * trigger, and tag.
   *
   * @return {Promise} A promise to run the Tag Manager example.
   */
  function runTagManagerExample() {
   return new Promise((resolve, reject) => {
    console.log('Running Tag Manager Example.');
    resolve();
   });
  }

  /**
   * Logs an error message to the console.
   *
   * @param {string|Object} error The error to log to the console.
   */
  function handleError(error) {
   console.log('Error when interacting with GTM API');
   console.log(error);
  }

  /**
   * Wraps an API request into a promise.
   *
   * @param {Object} a request to the API.
   * @return {Promise} A promise to execute the API request.
   */
  function requestPromise(request) {
   return new Promise((resolve, reject) => {
    request.execute((response) => {
     if (response.code) {
      reject(response);
     }
     resolve(response);
    });
   });
  }
  </script>

  <script src="https://apis.google.com/js/client.js?onload=checkAuth">
  </script>
 </head>
 <body>
  <div id="authorize-div" style="display: none">
   <span>Authorize access to Tag Manager API</span>
   <!--Button for the user to click to initiate auth sequence -->
   <button id="authorize-button" onclick="handleAuthClick(event)">
    Authorize
   </button>
  </div>
  <pre id="output"></pre>
 </body>
</html>

  

Etiket Yöneticisi API'sini sorgulama

Etiket Yöneticisi hizmet nesnesi, Etiket Yöneticisi API'sini sorgulamak için kullanılabilir. Örnek programı uygulamak için aşağıdaki adımlar gerekir:

 1. Karşılama kapsayıcısını alın
 2. Universal Analytics etiketi oluşturma
 3. Etiketi tetikleyecek tetikleyiciyi oluşturun
 4. Tetikleyicide etkinleşecek etiketi güncelleme

1. Karşılama mesajları kapsayıcısı alma

Aşağıdaki işlev, bir etiketin tüm kapsayıcılarını listelemek ve Karşılama mesajları adlı kapsayıcıyı almak için Etiket Yöneticisi API'sini sorgulamak amacıyla bir Etiket Yöneticisi hizmet nesnesinin nasıl kullanılabileceğini gösterir.

Python

def FindGreetingsContainer(service, account_path):
 """Find the greetings container.

 Args:
  service: the Tag Manager service object.
  account_path: the path of the Tag Manager account from which to retrieve the
   Greetings container.

 Returns:
  The greetings container if it exists, or None if it does not.
 """
 # Query the Tag Manager API to list all containers for the given account.
 container_wrapper = service.accounts().containers().list(
   parent=account_path).execute()

 # Find and return the Greetings container if it exists.
 for container in container_wrapper['container']:
  if container['name'] == 'Greetings':
   return container
 return None
  

JavaScript

/**
 * Returns the greetings container if it exists.
 *
 * @param {string} accountPath The account which contains the Greetings
 * container.
 * @return {Promise} A promise to find the greetings container.
 */
function findContainer(accountPath, containerName) {
 console.log('Finding container in account:' + accountPath);
 var request = gapi.client.tagmanager.accounts.containers.list({
  'parent': accountPath
 });
 return requestPromise(request)
   .then((response) => {
    var containers = response.container || [];
    var container =
      containers.find((container) => container.name === containerName);
    return container ||
      Promise.reject('Unable to find ' + containerName +' container.');
   });
}
  

Ardından, Etiket Yöneticisi verilen findGreetingsContainer işlevini çağırmak için programın ana yürütme dalını güncelleyin.accountId Örnek:

Python

def main(argv):
 # Get tag manager account ID from command line.
 assert len(argv) == 2 and 'usage: gtm-api-hello-world.py <account_id>'
 account_id = str(argv[1])
 account_path = 'accounts/%s' % account_id

 # Define the auth scopes to request.
 scope = ['https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containers']

 # Authenticate and construct service.
 service = GetService('tagmanager', 'v2', scope, 'client_secrets.json')

 # Find the greetings container.
 container = FindGreetingsContainer(service, account_path)

if __name__ == '__main__':
 main(sys.argv)
  

JavaScript

/**
 * Interacts with the tagmanager api v2 to create a container, workspace,
 * trigger, and tag.
 *
 * @return {Promise} A promise to run the tag manager example.
 */
function runTagManagerExample() {
 return new Promise((resolve, reject) => {
  console.log('Running Tag Manager Example.');
  var trigger = null;
  var workspace = null;
  findContainer(ACCOUNT_PATH, CONTAINER_NAME)
    .catch(handleError);
  resolve();
 });
}
  

2. Yeni Çalışma Alanı Oluştur

Aşağıdaki kod snippet'i, yeni bir çalışma alanı oluşturmak için Etiket Yöneticisi API'sini kullanmaktadır. Bu çalışma alanını tetikleyiciler ve etiketler üzerinde yaptığımız değişiklikleri yönetmek için kullanırız. Çalışma alanı oluştururken ayarlanabilen gerekli ve isteğe bağlı özelliklerin listesi için Workspace oluşturma yöntemi referansını inceleyebilirsiniz.

Python

def CreateWorkspace(service, container):
  """Creates a workspace named 'my workspace'.

  Args:
   service: the Tag Manager service object.
   container: the container to insert the workspace within.

  Returns:
   The created workspace.
  """
  return service.accounts().containers().workspaces().create(
    parent=container['path'],
    body={
      'name': 'my workspace',
    }).execute()
  

JavaScript

/**
 * Creates a workspace in the Greetings container.
 *
 * @param {Object} container The container to create a new workspace.
 * @return {Promise} A promise to create a workspace.
 */
function createWorkspace(container) {
 console.log('Creating workspace in container:' + container.path);
 var request = gapi.client.tagmanager.accounts.containers.workspaces.create(
  { 'parent': container.path },
  { name: WORKSPACE_NAME, description: 'my workspace created via api' });
 return requestPromise(request);
}

  

3. Universal Analytics etiketi oluşturma

Aşağıdaki kod snippet'i, bir Universal Analytics etiketi oluşturmak için Etiket Yöneticisi API'sini kullanmaktadır. Etiket oluştururken ayarlanabilen zorunlu ve isteğe bağlı özelliklerin listesi için Etiket oluşturma yöntemi referansını, her etiket türüne ilişkin özelliklerin listesi için Etiket Sözlüğü Referansı'nı inceleyebilirsiniz.

Python

def CreateHelloWorldTag(service, workspace, tracking_id):
 """Create the Universal Analytics Hello World Tag.

 Args:
  service: the Tag Manager service object.
  workspace: the workspace to create a tag within.
  tracking_id: the Universal Analytics tracking ID to use.

 Returns:
  The created tag.
 """

 hello_world_tag = {
   'name': 'Universal Analytics Hello World',
   'type': 'ua',
   'parameter': [{
     'key': 'trackingId',
     'type': 'template',
     'value': str(tracking_id),
   }],
 }

 return service.accounts().containers().workspaces().tags().create(
   parent=workspace['path'],
   body=hello_world_tag).execute()

  

JavaScript

/**
 * Creates a universal analytics tag.
 *
 * @param {Object} workspace The workspace to create the tag
 * @return {Promise} A promise to create a hello world tag.
 */
function createHelloWorldTag(workspace) {
 console.log('Creating hello world tag');
 var helloWorldTag = {
  'name': 'Universal Analytics Hello World',
  'type': 'ua',
  'parameter':
  [{ 'key': 'trackingId', 'type': 'template', 'value': 'UA-1234-5' }],
 };
 var request =
  gapi.client.tagmanager.accounts.containers.workspaces.tags.create(
   { 'parent': workspace.path }, helloWorldTag);
 return requestPromise(request);
}

  

4. Etiketi tetikleyecek tetikleyiciyi oluşturun

Artık bir etiket oluşturulduğuna göre sonraki adım, herhangi bir sayfada etkinleşecek bir Tetikleyici oluşturmaktır.

Tetikleyicinin adı Merhaba Dünya Tetikleyicisi olur ve tüm sayfa görüntülemeleri için tetiklenir. Örnek:

Python

def CreateHelloWorldTrigger(service, workspace):
 """Create the Hello World Trigger.

 Args:
  service: the Tag Manager service object.
  workspace: the workspace to create the trigger within.

 Returns:
  The created trigger.
 """

 hello_world_trigger = {
   'name': 'Hello World Rule',
   'type': 'PAGEVIEW'
 }

 return service.accounts().containers().workspaces().triggers().create(
   parent=workspace['path'],
   body=hello_world_trigger).execute()
  

JavaScript

/**
 * Creates a page view trigger.
 *
 * @param {Object} workspace The workspace to create the trigger in.
 * @return {Promise} A promise to create a page view trigger.
 */
function createHelloWorldTrigger(workspace) {
 console.log('Creating hello world trigger in workspace');
 var helloWorldTrigger = { 'name': 'Hello World Trigger', 'type': 'PAGEVIEW' };
 var request =
  gapi.client.tagmanager.accounts.containers.workspaces.triggers.create(
   { 'parent': workspace.path }, helloWorldTrigger);
 return requestPromise(request);
}

  

5. Tetikleyicide etkinleşecek etiketi güncelleme

Bir etiket ve tetikleyici artık oluşturulduğuna göre, birbirleriyle ilişkilendirilmiş olmaları gerekir. Bunu yapmak için triggerId etiketini etiketle ilişkilendirilen firingTriggerIds listesine ekleyin. Örnek:

Python

def UpdateHelloWorldTagWithTrigger(service, tag, trigger):
 """Update a Tag with a Trigger.

 Args:
  service: the Tag Manager service object.
  tag: the tag to associate with the trigger.
  trigger: the trigger to associate with the tag.
 """
 # Get the tag to update.
 tag = service.accounts().containers().workspaces().tags().get(
   path=tag['path']).execute()

 # Update the Firing Trigger for the Tag.
 tag['firingTriggerId'] = [trigger['triggerId']]

 # Update the Tag.
 response = service.accounts().containers().workspaces().tags().update(
   path=tag['path'],
   body=tag).execute()
  

JavaScript

/**
 * Updates a tag to fire on a particular trigger.
 *
 * @param {Object} tag The tag to update.
 * @param {Object} trigger The trigger which causes the tag to fire.
 * @return {Promise} A promise to update a tag to fire on a particular trigger.
 */
function updateHelloWorldTagWithTrigger(tag, trigger) {
 console.log('Update hello world tag with trigger');
 tag['firingTriggerId'] = [trigger.triggerId];
 var request =
  gapi.client.tagmanager.accounts.containers.workspaces.tags.update(
   { 'path': tag.path }, tag);
 return requestPromise(request);
}
  

Ardından, oluşturma ve güncelleme işlevlerini çağırmak için programın ana yürütme dalını güncelleyin. Örnek:

Python


def main(argv):
 # Get tag manager account ID from command line.
 assert len(argv) == 2 and 'usage: gtm-api-hello-world.py <account_id>'
 account_id = str(argv[1])
 account_path = 'accounts/%s' % account_id

 # Define the auth scopes to request.
 scope = ['https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containers']

 # Authenticate and construct service.
 service = GetService('tagmanager', 'v2', scope, 'client_secrets.json')

 # Find the greetings container.
 container = FindGreetingsContainer(service, account_path)

 # Create a new workspace.
 workspace = CreateWorkspace(service, container)

 # Create the hello world tag.
 tag = CreateHelloWorldTag(
   service, workspace, 'UA-1234-5')

 # Create the hello world Trigger.
 trigger = CreateHelloWorldTrigger(
   service, workspace)

 # Update the hello world tag to fire based on the hello world tag.
 UpdateHelloWorldTagWithTrigger(service, tag, trigger)
if __name__ == '__main__':
 main(sys.argv)
  

JavaScript

/**
 * Interacts with the tagmanager api v2 to create a container, workspace,
 * trigger, and tag.
 *
 * @return {Promise} A promise to run the tag manager example.
 */
function runTagManagerExample() {
 return new Promise((resolve, reject) => {
  console.log('Running Tag Manager Example.');
  var trigger = null;
  var workspace = null;
  findContainer(ACCOUNT_PATH, CONTAINER_NAME)
    .then(createWorkspace)
    .then((createdWorkspace) => {
     workspace = createdWorkspace;
     return createHelloWorldTrigger(workspace);
    })
    .then((createdTrigger) => {
     trigger = createdTrigger;
     return createHelloWorldTag(workspace);
    })
    .then((createdTag) => {
     return updateHelloWorldTagWithTrigger(createdTag, trigger);
    })
    .catch(handleError);
  resolve();
 });
}

  

Tam Örnek

Rehberdeki tüm adımların kod örneğini görmek için bu bölümü genişletin.

Python

"""Access and manage a Google Tag Manager account."""

import argparse
import sys

import httplib2

from apiclient.discovery import build
from oauth2client import client
from oauth2client import file
from oauth2client import tools


def GetService(api_name, api_version, scope, client_secrets_path):
 """Get a service that communicates to a Google API.

 Args:
  api_name: string The name of the api to connect to.
  api_version: string The api version to connect to.
  scope: A list of strings representing the auth scopes to authorize for the
   connection.
  client_secrets_path: string A path to a valid client secrets file.

 Returns:
  A service that is connected to the specified API.
 """
 # Parse command-line arguments.
 parser = argparse.ArgumentParser(
   formatter_class=argparse.RawDescriptionHelpFormatter,
   parents=[tools.argparser])
 flags = parser.parse_args([])

 # Set up a Flow object to be used if we need to authenticate.
 flow = client.flow_from_clientsecrets(
   client_secrets_path, scope=scope,
   message=tools.message_if_missing(client_secrets_path))

 # Prepare credentials, and authorize HTTP object with them.
 # If the credentials don't exist or are invalid run through the native client
 # flow. The Storage object will ensure that if successful the good
 # credentials will get written back to a file.
 storage = file.Storage(api_name + '.dat')
 credentials = storage.get()
 if credentials is None or credentials.invalid:
  credentials = tools.run_flow(flow, storage, flags)
 http = credentials.authorize(http=httplib2.Http())

 # Build the service object.
 service = build(api_name, api_version, http=http)

 return service

def FindGreetingsContainer(service, account_path):
 """Find the greetings container.

 Args:
  service: the Tag Manager service object.
  account_path: the path of the Tag Manager account from which to retrieve the
   Greetings container.

 Returns:
  The greetings container if it exists, or None if it does not.
 """
 # Query the Tag Manager API to list all containers for the given account.
 container_wrapper = service.accounts().containers().list(
   parent=account_path).execute()

 # Find and return the Greetings container if it exists.
 for container in container_wrapper['container']:
  if container['name'] == 'Greetings':
   return container
 return None

def CreateWorkspace(service, container):
  """Creates a workspace named 'my workspace'.

  Args:
   service: the Tag Manager service object.
   container: the container to insert the workspace within.

  Returns:
   The created workspace.
  """
  return service.accounts().containers().workspaces().create(
    parent=container['path'],
    body={
      'name': 'my workspace',
    }).execute()

def CreateHelloWorldTag(service, workspace, tracking_id):
 """Create the Universal Analytics Hello World Tag.

 Args:
  service: the Tag Manager service object.
  workspace: the workspace to create a tag within.
  tracking_id: the Universal Analytics tracking ID to use.

 Returns:
  The created tag.
 """

 hello_world_tag = {
   'name': 'Universal Analytics Hello World',
   'type': 'ua',
   'parameter': [{
     'key': 'trackingId',
     'type': 'template',
     'value': str(tracking_id),
   }],
 }

 return service.accounts().containers().workspaces().tags().create(
   parent=workspace['path'],
   body=hello_world_tag).execute()


def CreateHelloWorldTrigger(service, workspace):
 """Create the Hello World Trigger.

 Args:
  service: the Tag Manager service object.
  workspace: the workspace to create the trigger within.

 Returns:
  The created trigger.
 """

 hello_world_trigger = {
   'name': 'Hello World Rule',
   'type': 'PAGEVIEW'
 }

 return service.accounts().containers().workspaces().triggers().create(
   parent=workspace['path'],
   body=hello_world_trigger).execute()

def UpdateHelloWorldTagWithTrigger(service, tag, trigger):
 """Update a Tag with a Trigger.

 Args:
  service: the Tag Manager service object.
  tag: the tag to associate with the trigger.
  trigger: the trigger to associate with the tag.
 """
 # Get the tag to update.
 tag = service.accounts().containers().workspaces().tags().get(
   path=tag['path']).execute()

 # Update the Firing Trigger for the Tag.
 tag['firingTriggerId'] = [trigger['triggerId']]

 # Update the Tag.
 response = service.accounts().containers().workspaces().tags().update(
   path=tag['path'],
   body=tag).execute()

def main(argv):
 # Get tag manager account ID from command line.
 assert len(argv) == 2 and 'usage: gtm-api-hello-world.py <account_id>'
 account_id = str(argv[1])
 account_path = 'accounts/%s' % account_id

 # Define the auth scopes to request.
 scope = ['https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containers']

 # Authenticate and construct service.
 service = GetService('tagmanager', 'v2', scope, 'client_secrets.json')

 # Find the greetings container.
 container = FindGreetingsContainer(service, account_path)

 # Create a new workspace.
 workspace = CreateWorkspace(service, container)

 # Create the hello world tag.
 tag = CreateHelloWorldTag(
   service, workspace, 'UA-1234-5')

 # Create the hello world Trigger.
 trigger = CreateHelloWorldTrigger(
   service, workspace)

 # Update the hello world tag to fire based on the hello world tag.
 UpdateHelloWorldTagWithTrigger(service, tag, trigger)
 
if __name__ == '__main__':
 main(sys.argv)

  

JavaScript

<html>
 <head>
  <script type="text/javascript">

  // Your Client ID can be retrieved from your project in the Google
  // Developer Console, https://console.developers.google.com
  var CLIENT_ID = TODO;
  var SCOPES = [
   'https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.manage.accounts',
   'https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containers',
   'https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.delete.containers',
   'https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containerversions',
   'https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.manage.users',
   'https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.publish'
  ];

  // Parameter values used by the script
  ACCOUNT_PATH = TODO; // such as: 'accounts/555555';
  CONTAINER_NAME = 'Greetings';
  WORKSPACE_NAME = 'Example workspace';

  /**
   * Check if current user has authorization for this application.
   *
   * @param {bool} immediate Whether login should use the "immediate mode",
   *   which causes the security token to be refreshed behind the scenes
   *   with no UI.
   */
  function checkAuth(immediate) {
   var authorizeCheckPromise = new Promise((resolve) => {
    gapi.auth.authorize(
     { client_id: CLIENT_ID, scope: SCOPES.join(' '), immediate: immediate },
     resolve);
   });
   authorizeCheckPromise
     .then(handleAuthResult)
     .then(loadTagManagerApi)
     .then(runTagManagerExample)
     .catch(() => {
      console.log('You must authorize any access to the api.');
     });
  }

  /**
   * Check if current user has authorization for this application.
   */
  function checkAuth() {
   checkAuth(true);
  }

  /**
   * Initiate auth flow in response to user clicking authorize button.
   *
   * @param {Event} event Button click event.
   * @return {boolean} Returns false.
   */
  function handleAuthClick(event) {
   checkAuth();
   return false;
  }

  /**
   * Handle response from authorization server.
   *
   * @param {Object} authResult Authorization result.
   * @return {Promise} A promise to call resolve if authorize or redirect to a
   *  login flow.
   */
  function handleAuthResult(authResult) {
   return new Promise((resolve, reject) => {
    var authorizeDiv = document.getElementById('authorize-div');
    if (authResult && !authResult.error) {
     // Hide auth UI, then load client library.
     authorizeDiv.style.display = 'none';
     resolve();
    } else {
     // Show auth UI, allowing the user to initiate authorization by
     // clicking authorize button.
     authorizeDiv.style.display = 'inline';
     reject();
    }
   });
  }

  /**
   * Load Tag Manager API client library.

   * @return {Promise} A promise to load the tag manager api library.
   */
  function loadTagManagerApi() {
   return new Promise((resolve, reject) => {
    console.log('Load Tag Manager api');
    gapi.client.load('tagmanager', 'v2', resolve);
   });
  }

  /**
   * Interacts with the tagmanager api v2 to create a container,
   * workspace, trigger, and tag.
   *
   * @return {Promise} A promise to run the tag manager example.
   */
  function runTagManagerExample() {
   return new Promise((resolve, reject) => {
    console.log('Running Tag Manager Example.');
    var trigger = null;
    var workspace = null;
    findContainer(ACCOUNT_PATH, CONTAINER_NAME)
      .then(createWorkspace)
      .then((createdWorkspace) => {
       workspace = createdWorkspace;
       return createHelloWorldTrigger(workspace);
      })
      .then((createdTrigger) => {
       trigger = createdTrigger;
       return createHelloWorldTag(workspace);
      })
      .then((createdTag) => {
       return updateHelloWorldTagWithTrigger(createdTag, trigger);
      })
      .catch(handleError);
    resolve();
   });
  }

  /**
   * Returns the greetings container if it exists.
   *
   * @param {string} accountPath The account which contains the Greetings
   *   container.
   * @param {string} containerName The name of the container to find.
   * @return {Promise} A promise to find the greetings container.
   */
  function findContainer(accountPath, containerName) {
   console.log('Finding container in account:' + accountPath);
   var request = gapi.client.tagmanager.accounts.containers.list({
    'parent': accountPath
   });
   return requestPromise(request)
     .then((response) => {
      var containers = response.container || [];
      var container = containers.find(
        (container) => container.name === containerName);
      return container || Promise.reject(
        'Unable to find ' + containerName +' container.');
     });
  }

  /**
   * Creates a workspace in the Greetings container.
   *
   * @param {Object} container The container to create a new workspace.
   * @return {Promise} A promise to create a workspace.
   */
  function createWorkspace(container) {
   console.log('Creating workspace in container:' + container.path);
   var request = gapi.client.tagmanager.accounts.containers.workspaces.create(
    { 'parent': container.path },
    { name: WORKSPACE_NAME, description: 'my workspace created via api' });
   return requestPromise(request);
  }

  /**
   * Creates a page view trigger.
   *
   * @param {Object} workspace The workspace to create the trigger in.
   * @return {Promise} A promise to create a page view trigger.
   */
  function createHelloWorldTrigger(workspace) {
   console.log('Creating hello world trigger in workspace');
   var helloWorldTrigger =
     { 'name': 'Hello World Trigger', 'type': 'PAGEVIEW' };
   var request =
    gapi.client.tagmanager.accounts.containers.workspaces.triggers.create(
     { 'parent': workspace.path }, helloWorldTrigger);
   return requestPromise(request);
  }

  /**
  * Creates a universal analytics tag.
  *
  * @param {Object} workspace The workspace to create the tag
  * @return {Promise} A promise to create a hello world tag.
  */
  function createHelloWorldTag(workspace) {
   console.log('Creating hello world tag');
   var helloWorldTag = {
    'name': 'Universal Analytics Hello World',
    'type': 'ua',
    'parameter':
    [{ 'key': 'trackingId', 'type': 'template', 'value': 'UA-1234-5' }],
   };
   var request =
    gapi.client.tagmanager.accounts.containers.workspaces.tags.create(
     { 'parent': workspace.path }, helloWorldTag);
   return requestPromise(request);
  }

  /**
   * Updates a tag to fire on a particular trigger.
   *
   * @param {Object} tag The tag to update.
   * @param {Object} trigger The trigger which causes the tag to fire.
   * @return {Promise} A promise to update a tag to fire on a particular
   *  trigger.
   */
  function updateHelloWorldTagWithTrigger(tag, trigger) {
   console.log('Update hello world tag with trigger');
   tag['firingTriggerId'] = [trigger.triggerId];
   var request =
    gapi.client.tagmanager.accounts.containers.workspaces.tags.update(
     { 'path': tag.path }, tag);
   return requestPromise(request);
  }

  /**
   * Logs an error message to the console.
   *
   * @param {string|Object} error The error to log to the console.
   */
  function handleError(error) {
   console.log('Error when interacting with GTM API');
   console.log(error);
  }

  /**
   * Wraps an API request into a promise.
   *
   * @param {Object} request the API request.
   * @return {Promise} A promise to execute the api request.
   */
  function requestPromise(request) {
   return new Promise((resolve, reject) => {
    request.execute((response) => {
     if (response.code) {
      reject(response);
     }
     resolve(response);
    });
   });
  }
  </script>

  <script src="https://apis.google.com/js/client.js?onload=checkAuth">
  </script>
 </head>
 <body>
  <div id="authorize-div" style="display: none">
   <span>Authorize access to Tag Manager API</span>
   <!--Button for the user to click to initiate auth sequence -->
   <button id="authorize-button" onclick="handleAuthClick(event)">
    Authorize
   </button>
  </div>
  <pre id="output"></pre>
 </body>
</html>

  

Sonraki Adımlar

API'nin işleyiş şeklini artık bildiğinize göre, aşağıdaki ek kaynaklardan yararlanabilirsiniz: