Method: tasks.move

Belirtilen görevi görev listesindeki başka bir konuma taşır. Bu, görevi yeni bir ebeveynin altına alt görev olarak eklemeyi ve/veya aynı düzeydeki görevler arasında farklı bir konuma taşımayı içerebilir. Bir kullanıcının görev başına en fazla 2.000 alt görevi olabilir.

HTTP isteği

POST https://tasks.googleapis.com/tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks/{task}/move

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
tasklist

string

Görev listesi tanımlayıcısı.

task

string

Görev tanımlayıcı.

Sorgu parametreleri

Parametreler
parent

string

Yeni üst görev tanımlayıcısı. Görev en üst düzeye taşınırsa bu parametre atlanır. İsteğe bağlı.

previous

string

Yeni önceki eşdüzey görev tanımlayıcısı. Görev, eşdüzeyleri arasında ilk konuma taşınırsa bu parametre atlanır. İsteğe bağlı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Task öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/tasks

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.