Giao thức thời gian mạng (NTP) được hàng trăm triệu máy tính và thiết bị sử dụng để đồng bộ hóa đồng hồ của họ qua Internet. Nếu máy tính của bạn đặt đồng hồ riêng, thì có thể máy tính này sẽ sử dụng NTP.

NTP công khai của Google phục vụ leap-smeared time. Chúng tôi sử dụng công nghệ này để xử lý mượt mà các giây không có sự kiện gây gián đoạn.

Chúng tôi đã triển khai NTP của Google Public bằng bộ cân bằng tải và nhóm đồng hồ nguyên tử của chúng tôi trong các trung tâm dữ liệu trên khắp thế giới.

Bạn không nên định cấu hình NTP của Google Public cùng với các máy chủ NTP không bị lộ thông tin.