Cài đặt các gói Google cho Unity

Các gói Google dành cho Unity được phân phối ở hai định dạng:

 • Gói tài sản:
  • Có một tiện ích .unitypackage.
  • Cài đặt vào thư mục Assets của dự án.
  • Có thể nhập vào Unity 5 trở lên.
  • Thường bao gồm các gói phụ thuộc.
 • Các gói Trình quản lý gói Unity (UPM):
  • Có một tiện ích .tgz.
  • Cài đặt vào thư mục Packages của dự án.
  • Có thể nhập vào Unity 2018.4 trở lên.
  • Các gói phụ thuộc tham chiếu cần được cài đặt riêng.

Trang Packages (Gói) chứa các tệp .unitypackage mới nhất cho tất cả gói có sẵn.

Trang Lưu trữ chứa các tệp .unitypackage.tgz cho mọi phiên bản gói.

Dưới đây là hướng dẫn về cách cài đặt cả hai loại gói này, cùng với hướng dẫn di chuyển để chuyển đổi từ loại này sang loại khác.

Khi đã quen với các tuỳ chọn cài đặt này, hãy nhớ tham khảo thêm hướng dẫn dành riêng cho từng sản phẩm của Firebase.

Đang nhập các gói Tài sản có tệp .unitypackage

Nhập tệp .unitypackage bằng cách chọn tuỳ chọn Assets > Import package > Custom Package trên trình đơn Unity rồi nhập tất cả các mục. Thao tác này sẽ thêm nội dung gói vào dự án của bạn trong thư mục Tài sản.

Nhập các gói UPM với các tệp .tgz (2018.4 trở lên)

Nhập các tệp .tgz vào dự án của bạn bằng một trong các phương thức sau:

manifest.json

 1. Tạo một thư mục mới bên cạnh thư mục Packages của dự án và đặt tên cho thư mục đó GooglePackages.
 2. Đặt các tệp .tgz vào thư mục đó.
 3. Sử dụng trình chỉnh sửa văn bản để mở Packages/manifest.json trong thư mục dự án Unity.
 4. Thêm một mục cho mỗi gói bạn muốn cài đặt, ánh xạ tên gói đến vị trí trên ổ đĩa, tương ứng với tệp Packages/manifest.json. Hãy nhớ thêm file: vào đường dẫn tệp .tgz. Ví dụ: nếu bạn đang cài đặt com.google.firebase.storage và các phần phụ thuộc của nó, manifest.json sẽ có dạng như sau:

  {
   "dependencies": {
    "com.google.external-dependency-manager": "file:../GooglePackages/com.google.external-dependency-manager-1.2.164.tgz",
    "com.google.firebase.app": "file:../GooglePackages/com.google.firebase.app-7.1.0.tgz",
    "com.google.firebase.auth": "file:../GooglePackages/com.google.firebase.auth-7.1.0.tgz",
    "com.google.firebase.storage": "file:../GooglePackages/com.google.firebase.storage-7.1.0.tgz",
    // com.unity package entries...
   }
  }
  
 5. Lưu tệp manifest.json.

 6. Khi Unity lấy lại tiêu điểm, ứng dụng này sẽ tải lại tệp manifest.json và nhập các gói mới thêm.

Một số phiên bản Unity cũ không hỗ trợ các tệp .tgz trong tệp manifest.json. Trong trường hợp này, bạn nên:

 1. Giải nén các tệp .tgz.
 2. Đặt thư mục đã giải nén vào thư mục GooglePackages.
 3. Chỉnh sửa manifest.json để sử dụng đường dẫn đến thư mục đã trích xuất, thay vì tệp .tgz, như sau:

  {
   "dependencies": {
    "com.google.external-dependency-manager": "file:../GooglePackages/com.google.external-dependency-manager-1.2.164",
    "com.google.firebase.app": "file:../GooglePackages/com.google.firebase.app-7.1.0",
    "com.google.firebase.auth": "file:../GooglePackages/com.google.firebase.auth-7.1.0",
    "com.google.firebase.storage": "file:../GooglePackages/com.google.firebase.storage-7.1.0",
    // com.unity package entries...
   }
  }
  

Giao diện người dùng của Trình quản lý gói

 1. Mở cửa sổ Package Manager (Trình quản lý gói) của Unity.
 2. Nhấp vào biểu tượng + ở góc trên cùng bên trái cửa sổ Package Manager (Trình quản lý gói) rồi chọn Add package from tarball để mở trình duyệt tệp.

  Ảnh chụp màn hình Cửa sổ Unity Package Manager (Trình quản lý gói Unity) với

 3. Chọn tệp tar mong muốn trong trình duyệt tệp.

Một số phiên bản Unity cũ không hỗ trợ trực tiếp thêm tarball. Trong trường hợp này, bạn cần phải:

 1. Giải nén tệp .tgz.
 2. Nhấp vào biểu tượng + ở góc trên cùng bên trái cửa sổ Package Manager (Trình quản lý gói) rồi chọn Add package from disk để mở trình duyệt tệp.

  Ảnh chụp màn hình Cửa sổ Unity Package Manager (Trình quản lý gói Unity) với

 3. Chọn thư mục đã giải nén trong trình duyệt tệp.

Hãy nhớ nhập các tệp .tgz cho các phần phụ thuộc của gói mà bạn có thể tìm thấy được liệt kê trên trang lưu trữ trong phần gói mong muốn.

Ví dụ: nếu đang cài đặt com.google.firebase.storage, bạn sẽ cài đặt các tệp .tgz này theo thứ tự sau:

 1. Trình quản lý phần phụ thuộc bên ngoài (com.google.external-dependency-manager)
 2. Firebase Core (com.google.firebase.app)
 3. Xác thực Firebase (com.google.firebase.auth)
 4. Bộ nhớ Firebase (com.google.firebase.storage)

Nếu muốn thêm tất cả tệp .tgz cùng một lúc mà không cần lo lắng về thứ tự, bạn có thể làm theo hướng dẫn trong thẻ manifest.json.

Quản lý phiên bản

Nếu đang sử dụng phần mềm quản lý phiên bản để quản lý các tệp dự án, bạn nên thêm các tệp .tgz có liên quan vào chế độ quản lý phiên bản. Bạn có thể chỉnh sửa manifest.json của dự án theo cách thủ công (xem hướng dẫn ở trên) và tham chiếu các tệp .tgz cục bộ bằng cách sử dụng các đường dẫn tương đối.

Nếu đang sử dụng git, bạn nên dùng Git Large File Storage (LFS) để quản lý các tệp .tgz có kích thước lớn.

Chuyển từ gói UPM sang gói Tài sản

Trong một số trường hợp, bạn nên chuyển từ việc sử dụng Trình quản lý gói Unity để quản lý các gói Google sang việc cài đặt các gói trong thư mục Tài sản.

Hãy đảm bảo bạn xoá tất cả các gói của Google khỏi Trình quản lý gói Unity bằng một trong những phương thức sau:

Giao diện người dùng của Trình quản lý gói

 1. Mở cửa sổ Package Manager (Trình quản lý gói) của Unity.
 2. Chọn In Project trong trình đơn thả xuống phía trên bên trái.

  Ảnh chụp màn hình Cửa sổ Unity Package Manager (Trình quản lý gói Unity) với

 3. Nhập com.google vào thanh tìm kiếm để lọc các gói của Google.

  Ảnh chụp màn hình Cửa sổ Trình quản lý gói Unity với

 4. Nhấp vào từng tên gói, rồi nhấp vào Remove.

manifest.json

 1. Sử dụng trình chỉnh sửa văn bản để mở Packages/manifest.json trong thư mục dự án Unity.
 2. Kiểm tra xem có gói nào từ Google trong phần "phần phụ thuộc" hay không. Tên gói phải bắt đầu bằng "com.google", ví dụ như "com.google.firebase.app".
 3. Xoá các dòng đó và lưu tệp json.
 4. Khi Unity lấy lại tiêu điểm, công cụ này sẽ tải lại tệp manifest.json và xoá các gói đã xoá.

Sau khi gỡ cài đặt các gói đó khỏi Trình quản lý gói Unity, bạn có thể tải xuống và nhập các tệp .unitypackage thay thế từ trang lưu trữ.

Di chuyển từ gói Tài sản sang gói UPM

Trong một số trường hợp, bạn nên chuyển từ việc cài đặt sản phẩm trong cây Thành phần sang việc cài đặt và theo dõi sản phẩm bằng Trình quản lý gói Unity.

Nếu bạn không chắc chắn mình đang dùng phương thức cài đặt nào, trong giao diện người dùng Unity, hãy kiểm tra xem các gói Google mong muốn có xuất hiện trong thẻ Dự án, trong phần Tài sản hay không.

Cách di chuyển sang các gói UPM:

 1. Hãy nhớ xoá tất cả gói của Google khỏi thư mục Tài sản.

  • Để gỡ cài đặt các gói Firebase, hãy làm theo hướng dẫn này.
  • Để gỡ cài đặt Play Plugins cho Unity, hãy xoá thư mục GooglePlayPlugins trong Assets.
 2. Cài đặt các gói bằng Trình quản lý gói Unity, như mô tả ở trên.

Hướng dẫn di chuyển theo sản phẩm cụ thể

Xem hướng dẫn dành cho Firebase tại đây.