از Vault API برای کشف الکترونیکی داده‌های سازمانتان در سرویس‌های Google Workspace پشتیبانی‌شده استفاده کنید. امور را مدیریت کنید، محل نگهداری را انجام دهید و صادرات را شروع و دانلود کنید.
یک نمای کلی فنی Vault را بخوانید و یک برنامه شروع سریع کوچک اجرا کنید.
تمام منابع و روش های این API را کاوش کنید. روی "امتحان کن!" در هر صفحه روشی برای آزمایش با API.
راهنمایی دریافت کنید، یک اشکال را ثبت کنید یا یک ویژگی را درخواست کنید.

به اجلاس توسعه دهندگان Google Workspace در نزدیکی خود بپیوندید
رویدادی یک روزه به رهبری تیم روابط توسعه‌دهنده Google Workspace که در آن می‌توانید فناوری‌های نوظهور را در پلتفرم Google Workspace کاوش کنید و یاد بگیرید که راه‌حل‌های خلاقانه و منحصربه‌فرد بسازید.
12 سپتامبر در بوستون، ایالات متحده آمریکا
17 سپتامبر در برلین، آلمان