Tác vụ thoại của hệ thống không còn là cách được đề xuất để tích hợp với Trợ lý. Vui lòng xem tài liệu về Hành động trong ứng dụng để biết thêm thông tin về các giải pháp thay thế bản dựng.

Cho Google biết ứng dụng của bạn có thể làm gì

Tác vụ thoại của Google cho phép người dùng nhanh chóng hoàn thành các tác vụ trong ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng lệnh thoại. Đây là một cách khác để thúc đẩy việc sử dụng ứng dụng của bạn với Google. Giờ đây, người dùng có thể truy cập trực tiếp vào ứng dụng Android của bạn để yêu cầu thao tác bằng giọng nói và văn bản. Nhờ đó, họ có thể nhanh chóng và dễ dàng sử dụng các tính năng đó trên thiết bị di động.
Thao tác bằng giọng nói của Google cung cấp cho bạn một API để hỗ trợ điện thoại, máy tính bảng Android và đồng hồ Android Wear.