نمای کلی کلید دیجیتال خودرو

کاربران می توانند با استفاده از یک گوشی اندرویدی و با کلید دیجیتال ماشین، ماشین خود را قفل، باز و روشن کنند. سازنده خودرو باید با Google همکاری کند تا کلیدها را در Wallet ادغام کند. در برخی موارد می‌توان جفت‌سازی را از برنامه وسیله نقلیه، پیوند ایمیل شده یا واحد مرکزی خودرو آغاز کرد.

کاربرانی که الزامات دستگاه و خودرو را در صفحه پشتیبانی از کلید دیجیتالی خودرو شروع کنید، می‌توانند کلیدهای دیجیتال خودرو را در Google Wallet ایجاد کنند.

Google با کنسرسیوم اتصال خودرو (CCC) برای توسعه راه‌حل‌هایی با سازندگان خودرو و دستگاه همکاری می‌کند. اوراق سفید منتشر شده توسط CCC در وب سایت خود، نمای کلی از نحوه کار راه حل ها را ارائه می دهد.

توسعه‌دهندگان دستگاه‌ها و خودروسازان می‌توانند با CCC تماس بگیرند تا در مورد نحوه مشارکت در توسعه کلیدهای دیجیتال خودرو بپرسند.