Portfel Google zapewnia cyfrowy dostęp do najważniejszych dokumentów w prosty, bezpieczny i wygodny sposób. Użytkownicy mogą dodać je do swojego portfela Google – od cyfrowych kluczyków samochodowych po legitymacje studenckie.
Zapewnia wygodny, bezpieczny i zdalnie zarządzany wspólny dostęp do pojazdu za pomocą cyfrowych kluczyków samochodowych. Kierowcy mogą odblokowywać i uruchamiać pojazd za pomocą urządzenia mobilnego.
Legitymacje studenckie w Portfelu Google to wygodny sposób na identyfikację studentów i przyznawanie im dostępu do materiałów kampusu. Włącz cyfrowe klucze dostępu do budynków, płatności cyfrowe w sklepach na terenie uczelni i łatwy dostęp do informacji o studentach, takich jak salda kont i numery alarmowe na kampusie.
Plakietki firmowe w Portfelu Google to wygodny sposób na identyfikację pracowników i zapewnienie im dostępu do zasobów w miejscu pracy. Włącz cyfrowe klucze dostępu do budynków i łatwy dostęp do informacji o pracownikach, takich jak stanowisko i numery alarmowe z miejsca pracy.