Codelabs

Codelabs בהדרכה עצמית מפרטים את השלבים הדרושים להוספת כרטיס לארנק Google. כדי להתחיל, צריך לבחור &&quot ;Android" אם ההטמעה מתבצעת במכשירי Android בלבד ולבחור באפשרות "Web" אם ההטמעה תומכת ב-Android, באינטרנט, באימייל או ב-SMS.

Android אינטרנט