עם Google Wallet, יש לכם גישה נוחה ומאובטחת לרשומות בנושא בריאות. המשתמשים יכולים להוסיף כל דבר, מכרטיסי חיסון ועד לרשומות בדיקה ב-Google Wallet, או להוסיף אותם למסך הבית ב-Android.
המשתמשים יכולים לאחסן עותק דיגיטלי של תעודת חיסון הקורונה ב-Google Wallet במכשיר Android.
משתמשים יכולים להוסיף רשומות בדיקה ל-Google Wallet לגישה מהירה וקלה.