เพิ่มศักยภาพให้ผู้ใช้เข้าถึงบัตรสุขภาพได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ผู้ใช้สามารถเก็บประกันสุขภาพและบัตรยืนยันการฉีดวัคซีนใน Google Wallet ได้
ผู้ใช้สามารถจัดเก็บสําเนาดิจิทัลของวัคซีนโควิดใน Google Wallet ไว้ในอุปกรณ์ที่ใช้ Android
ผู้ใช้สามารถเพิ่มระเบียนทดสอบใน Google Wallet เพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ผู้ใช้สามารถจัดเก็บสําเนาดิจิทัลของบัตรประกันสุขภาพไว้ใน Google Wallet บนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบ Android ของตนได้