با Google Wallet یکپارچه شوید و از طریق اعلان‌های مبتنی بر مکان، به‌روزرسانی‌های هم‌زمان و موارد دیگر با کاربران درگیر شوید.
برای دسترسی راحت به جوایز و سابقه خرید، کارت‌های وفاداری دیجیتالی ایجاد کنید که مشتریانتان می‌توانند به Google Wallet اضافه کنند. برای تعامل بیشتر با مشتری، از اعلان‌ها، به‌روزرسانی‌ها و پیام‌های مبتنی بر موقعیت مکانی پیشرفته Google استفاده کنید.
به کاربران اجازه دهید با استفاده از برنامه Google Wallet کارت‌های هدیه را اضافه و پس‌خرید کنند، و هر زمان که در نزدیکی فروشگاه فیزیکی هستند، یادآوری برای آنها ارسال کنند.
به کاربران اجازه دهید پیشنهادات را از صفحه وب یا برنامه شما مستقیماً به Google Wallet اضافه کنند. برای ایجاد تعامل با کاربران، ویژگی‌های بهبودیافته، مانند اعلان انقضای پیشنهاد و اعلان‌های geofenced را پیاده‌سازی کنید.
به مشتریان خود راهی سریع و ساده برای پرداخت در میلیون‌ها مکان - آنلاین، فروشگاه‌ها و موارد دیگر بدهید. برای تجربه پرداخت بدون اصطکاک همه چیزهایی را که در پرداخت نیاز دارند جمع آوری کنید.