پشتیبانی Google Wallet

برای ادغام خود از تیم Google Wallet و انجمن توسعه دهندگان کمک بگیرید
با کلیک کردن روی گزینه «تماس با پشتیبانی» در نوار کناری سمت چپ کنسول Google Wallet، یک بلیت را با تیم پشتیبانی Google Wallet باز کنید.
یک گزارش اشکال یا درخواست ویژگی را در ردیاب مشکلات عمومی Google Wallet باز کنید، جایی که سایر کاربران می‌توانند مشکلات را مشاهده کنند، درباره آن نظر بدهند و رأی مثبت دهند.
با استفاده از برچسب [google-wallet] در Stack Overflow در مورد سؤالات کدنویسی کمک بگیرید و به دیگر توسعه دهندگان کمک کنید.