สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน

เลือกโปรโตคอลใดโปรโตคอลหนึ่งต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับกระบวนการผสานรวม