สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน

เลือกโปรโตคอลใดโปรโตคอลหนึ่งต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับกระบวนการผสานรวม


ส่วนนี้จะอธิบายถึงข้อกำหนดเบื้องต้นในการเริ่มกระบวนการผสานรวมกับ โปรโตคอล Private Label Card (PLC):

  • ลงนามในข้อตกลงไม่เปิดเผยความลับ (NDA) กับ Google แบบฟอร์มออนไลน์แบบคลิกเพื่อยอมรับนี้แชร์โดยทีมพัฒนาธุรกิจของ Google
  • รองรับระบบตามบัญชี PLC ทำหน้าที่เป็นเพียงตัวระบุบัญชีที่ไม่ซ้ำกันในโทรศัพท์ สำหรับบัญชีแบ็กเอนด์
  • มีแอปของบริษัทขนส่งที่ออกบัตรโดยสารได้ Google Wallet ไม่รองรับการสร้าง PLC โดยตรงภายใน Google Wallet
  • มีส่วนร่วมกับ Mastercard ในฐานะผู้ให้บริการโทเค็น (TSP) และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการดังกล่าว
  • รองรับการตรวจสอบสิทธิ์อุปกรณ์แบบออฟไลน์สำหรับโปรแกรมตรวจสอบค่าโดยสารและเทอร์มินัล วิธีนี้ช่วยให้ผู้ใช้แตะที่เครื่องอ่านได้แม้ว่าเครื่องอ่านจะออฟไลน์ในขณะที่แตะก็ตาม
  • ตรวจสอบว่าโปรแกรมตรวจสอบและเทอร์มินัลค่าโดยสาร ได้รับการรับรอง EMV ระดับ 3
  • ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ที่ใช้ Android ของคุณมีบริการ Google Play เวอร์ชัน 20.0.0 ขึ้นไป
  • ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายการชำระเงินสำหรับนักพัฒนาแอป Google Play

หากคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นเหล่านี้ทั้งหมด ให้กรอกแบบฟอร์มแสดงความสนใจสำหรับแผนการเดินทางของ Google Wallet