Thẻ đi phương tiện công cộng là giải pháp hoàn hảo cho các công ty vận hành phương tiện công cộng (PTO) hiện đang sử dụng vé giấy và kiểm tra trực quan với công cụ kiểm tra giá vé hoặc máy quét QR. Google Wallet cung cấp phiên bản kỹ thuật số của những vé này. Phiên bản này có thể hiển thị dưới dạng vé hình ảnh, vé mã QR hoặc vé mã QR động. Hãy tìm hiểu thêm bằng cách truy cập vào các đường liên kết dưới đây.
Cho phép hành khách thêm vé và thẻ đi phương tiện công cộng vào Ví Google dưới dạng mã QR hoặc mã vạch. Sau đó, hành khách có thể trình bày và quét mã vạch để đi phương tiện công cộng.
Đối với những đại lý sử dụng mã QR hoặc mã vạch xoay độc quyền, Google sẽ cung cấp tùy chọn tải mã vạch lên hàng loạt cho người dùng. Mã vạch này xoay vòng theo thời gian, cung cấp tính năng bảo mật bổ sung.
Đối với các đại lý sử dụng vé giấy và kiểm tra trực quan với nhân viên soát vé, Google Wallet cung cấp phiên bản kỹ thuật số của những vé này với các tính năng nâng cao để ngăn chặn việc sao chép qua ảnh chụp màn hình.